Сурия Намаскар – приветствие към слънцетоПредлагаеме на вашето внимание видео, което съдържа слайдове с изображения на слънцето, съпроводени от индийската мантра Сурия Намаскар – приветствие към слънцето.

Ом Митрайа Намаха / Ом Равайа Намаха / Ом Сурья Намаха / Ом Бханаве Намаха / Ом Кхагая Намаха / Ом Пушне Намаха / Ом Хиранья Гарбхайа Намаха / Ом Маричайа Намаха / Ом Адитьяйа Намаха / Ом Савитри Намаха / Ом Аркайа Намаха / Ом Бхаскарайа Намаха
Описание на Мантрата Сурия Намаскар

Ом Митрайа Намаха

(приветствие към всеобщия приятел) – Слънцето е наречено приятел, защото то непрестанно ни дава светлина, топлина и енергия за да потдържа не само нас, но и цялото космического проявление. В трактатите на Митра се описва като пробуждащ хората към активност и гледащ на цялото творение без дискриминация, точно така, като Слънцето в ранно утро подава сигнал за начало на дневната активност и разпръсква своята светлина върху всичко живо.

Ом Равайа Намаха

(приветствие към светещия) – Като източник на светлина Слънцето е наричано Равая – този, който свети и разкрива божественото сияние в целия живот.

Ом Сурья Намаха

(приветствие към този, който индуцира активност) – казахме, че Слънцето вдохновява човека да бъде активен и в тази си роля то е наричано Сурия. Слънцето не е просто бюрократ, прекарващ целия си работен ден в прашния кабинет, то е крайно активно и постоянно пътешества по целия свят в своята огнена колесница, в която са впрегнати седем коня. Седемте коня на Слънцето представляват всичките седем нива на планетните системи, през които той преминава с инспекторка проверка. Никой не бива да остане без неговото влияние.

Ом Бханаве Намаха

(приветствие към този, който озарява) – Слънцето не просто свети, Слънцето ни просветлява. Затова го наричат Бханава. Слънцето се явява физическото олицетворение на гуру или учител, който отстранява тъмнината на нашите заблуждения, така както тъмнината на ноща се отстранява с всеки изгрев. Помнете - Слънцето не е просто атомна бомба в небето, Слънцето е наш учител, който вижда всички глупости, които извършваме.

Ом Кхагая Намаха

(приветствие към този, който се движи през небето) – Слънцето ни показва времето, затова е наричано Кхагая. Слънцето се движи през небето и ни позволява да видим как тече времето. Слънцето дава сила и щастие на този, който ще е пунктуален и точен във всички свои дела. И разбира се, Слънцето дава цялата си милост на онзи, който внимателно се отнася към смяната на деня и нощта, а това означава, че ще се старае да не пропусне нито един лъч Солнца, а през темната част от денонощието ще бъде спокоен и умиротворен.

Ом Пушне Намаха

(приветствие към даващия сила и храна) – Слънцето се явява източник на всички сили, затова е наричано Пушне. Подобно на баща, то ни храни с енергия, свелина и живот. И силата на ума, и физическата сила, и силата на духа – всичко това е проява на милостта на Слънцето. А това означава, че ние изцяло зависим от него във всички аспекти на нашия живот.

Ом Хирания Гарбхайа Намаха

(приветствие към златна космичка личност) – Слънцето пробужда и творческата активност у човека, затова е наричан Хирания Гарбха. Това означава, че самото Сленце представлява творчека сила, силата на цялото космическо творение. Това е сила, с чиято помощ Брахма е сътворил този свят. Затова в известен смисъл целият живот се съдържа в Слънцето като потенциал и това е велик космически принцип.

Ом Маричайа Намаха

(приветствие към лъчите на Слънцето) – Слънцето разсейва илюзиите и миражите. Затова е наричано Маричи в чест на неговите лъчи и синове. Лъчите на светлината също се явяват синове на Слънцето. През целия си живот ние се стремим да постигнем истинския смисъл или целта, подобно на жаден човек, който се стреми да си набави вода в пустинята, но бива излъган от миража, създаден от слънчевите съчи и танцуващ на хоризонта.

Ом Адития Намаха

(приветствие към сина на Адити) – Слънцето също така е син. Затова се обръщаме към него като към Адития, което означава син на Адити. А това означава, че ние сме длъжни да уважаваме родителите си във всички техни проявления, започвайки от родителите, които са дали живот на нашето тяло и завършвайки с родителите, дали живот на нашата душа: това е самият Бог и разбира се духовен учител, който е представител на Бог, даващ ни второ духовно рождение.

Ом Савитри Намаха

(приветствие към този, който стимулира силата на Слънцето) – Слънцето е пробуждаща сила. Затова към него се обръщат като към Савитри. Слънцето съживява човека при изгрев и му позволява да постигне поставена цел.

Ом Аркайа Намаха

(приветствие към този, който е достоен за похвала) – Арка означава енергия. Слънцето е най-големият източник на енергии в този свят. Тъй като сега никой не се покланя на Бог, а Слънцето е основен представител на Бог в този свят и то представлява погледа на Бог, то всички биват застигнати от проблема с отсъствието на енергия, което днес се нарича не атеизъм, а депресия. Думата депресия звучи по-приятно, от думата атеизъм, тъй како предполага лечение с всякакви други методи, освен придобиване на духовно знание.

Ом Бхаскарайа Намаха

(приветствие към този, който води към просветление) – Слънцето ни открива духовния път към вечно щастие, затова е наричано Бхаскарая. Това е приветствие към този, който води към просветление. Слънцето е символ на откриване на всички трансцендентални и духовни истини. То осветява пътечката, водеща към нашата крайна цел – освобождаване от илюзията на материалността.