Ом Мани Падме Хум

слайд филм


Слайдове с изображения на Буди съпровождат звученето на мантрата.«ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ» – шест срички. "Ом" е производно на "АУМ", което се състои от три букви, които съответстват на тялото, речта и ума. «ОМ» означава, че тялото, речта и ума биват два типа – нечисти тяло, реч и ум и чисти тяло, реч и ум. За да се трансформират нечистите тяло, реч и ум в чисти, тоест в тяло, реч и ум на Будда, ни е необходим метод, определена духовна практика.

«МАНИ ПАДМЕ» – 4 срички. «МАНИ» означава скъпоценност на санскрит. Тук под скъпоценност разбираме каруна[1], състрадание, алтруизъм.

«ПАДМЕ» – означава лотос. Лотосът е символ на мъдростта и осъзнатостта. Алтруизъмът и осъзнаването на реалността са ни необходими за да изчистим или трансформираме тялото, речта и ума.

«ХУМ» – шестата сричка означава неразривната връзка между двата аспекта на практиката – мъдрост и алтруистично намерение. Тези два аспекта, алтруизъм и мъдрост е необходимо да се съчетаят. В това се състои смисълът на сричката «ХУМ».

Когато произнасяме мантрата «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ», ние трябва да помним за алтруизма, както и това, че той е свързан с мъдростта. Правилно ще бъде  да се чете мантрата "ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ" по този начин.

 

Негово Светейшество Далай Лама, 16 юли 2008 г

 


[1] “Сугга-нипате” 128 (к супе 73) Каруна се определя като желание да се отстрани нещастието и скръбта от живота на другите. Състрадание към всички живи същества. (обяснението за каруна не е изчерпателно)