Мантра на Господ Майтрейя

ОМ МАЙТРЕЙЯ МАЙМ


ОМ МАЙТРЕЙЯ МАЙМ. МАИМ – е биджа или „семенен“ слог(звук) на Майтрейя. „Мантрата има определен вибрационен рисунък. Когато човек пее тази мантра „перото на живота“ отпечатва нейния вибрационен рисунък дълбоко в ефирните октави; хиляди, а може би милиони хора с вяра и преданост са повтаряли тези свещени звуци милиони и милиарди пъти, придавайки им по този начин колосална духовна сила. Аз искам да ви поканя да направите малко експерименти с мантрите, защото всеки път повтарянето им ще оказва благотворно въздействие върху цялото ви същество. Това дава мигновено възраждане. Мантрата може да зареди вашето физическо тяло[със светлина], тя може да освободи ума ви от некрасиви прояви, носещи деструктивен вибрационен рисунък“...
„Изгубените Учения на Иисус Христос“. Е.К.Профет, М.Профет


По мелодията "Степь, да степь кругом".