Мантра на Господ Майтрейя

ОМ МАЙТРЕЙЯ МАЙМ


ОМ МАЙТРЕЙЯ МАЙМ. МАИМ – е биджа или „семенен“ слог(звук) на Майтрейя. „Мантрата има определен вибрационен рисунък. Когато човек пее тази мантра „перото на живота“ отпечатва нейния вибрационен рисунък дълбоко в ефирните октави; хиляди, а може би милиони хора с вяра и преданост са повтаряли тези свещени звуци милиони и милиарди пъти, придавайки им по този начин колосална духовна сила. Аз искам да ви поканя да направите малко експерименти с мантрите, защото всеки път повтарянето им ще оказва благотворно въздействие върху цялото ви същество. Това дава мигновено възраждане. Мантрата може да зареди вашето физическо тяло[със светлина], тя може да освободи ума ви от некрасиви прояви, носещи деструктивен вибрационен рисунък“...
„Изгубените Учения на Иисус Христос“. Е.К.Профет, М.Профет


По мелодията "Степь, да степь кругом".
Изпълнява Ина Мелник.
Автор на видеото Олга Папина, Украйна.