Мантра на Майтрейя

Ом Намо
Ария Майтрейя
Буддая
Дхармая
Сангхая

buddha - просветен, пробуден, освободен, Господ, Будда, знаещ, пророк, Възвишен;

dharma - свято Учение, истина, праведност, закон на Будда;

sangha - община от ученици на Блажените, Братство, сбор от духовните, Събор;

Ария - "достоен; превъсходен, отличен; господин, хазяин".

Примерен превод:
Приветствам благородния Майтрейя, Будда, Висшия Закон и Светиите, които служат
на Височайшата Истина.
Спомням си за Тях, за да получа защита в Светлината Им и да стигна до Висшето Просветление по най-бързия Път.