Мантра на Шива.
Ом Намах Шивайя

"Престанете да се суетите, престанете да търчите и да се щурате. Състоянието на вашето съзнание ще определи вашето бъдеще. Състоянието на вашето съзнание, което ще можете да запазвате в покой, независимо от това какво се случва и какво ще се случва около вас.

Аз бих помолил моите предани да четат мантрата „ОМ НАМАХ ШИВАЯ”... - фрагмент от Посланието на Господ Шива, прието от Т.Н. Микушина на 24 май 2009 г.
Прочетете цялото послание..

„Намах Шивайя“ за пръв път срещаме в химна «Рудрам» от Яджур Веда. Съществуват различни тълкувания на великата мантра на Шива, които са сходни в това, че за разлика от други мантри, даващи на човек благосъстояние, таланти, богатство, мантрата дава знание за това, което е вечно.

От гледната точка на йога, мантрата се обяснява по следния начин: Смята се, че в петте и срички е заключено цялото мироздание, състоящо се от пет елемента („На“ — земя, „Ма“ — вода, „Ши“ — огън, „Ва“— въздух, а „Йа“ — ефир), които корелират с чакрите от муладхара до вишудхи. Повторенито на мантрата очиства елементите, което способства вътрешната трансформация. Именно Шива в определени цикли от еволюцията на Вселената разрушава стария свят и създава нов. Изначалната сричка „ОМ“ усилва въздействието на мантрата.

С помощта на „Ом Намах Шивайя“ се постига Абсолютът - едновременно проявен и непроявен, личен и безличен, изразим и неизразим. Повторението на мантрата „Ом Намах Шивайя“ с вята и осъзнаване на нейното значение, в състояние на целеустремен ум, заличава отчаянието, завистта, гневът, алчността, премахва илюзиите, освобождава от съществуващата умствена нечистота. Преобразува съзнанието на човека и самия му живот, носи покой, блаженство, благоденствие, усещане за единство с целия свят.

(информацията е взета от сайта https://www.oum.ru/yoga/mantry/mantra... )
Изпълнителя на мантрата не ни е известен.

 

Шива - благия Господ