Мантра на Шива.
Шивохам

Притча за Смъртта

За един вече не млад човек настъпило време да извърши преход.
Едно утро при него дошла Смъртта.
Обаче Смъртта видяла, че човека пее мантри и танцува.
„Ще дойда друг път“, помислила Смъртта.
На следващия ден Смъртта пак дошла при човека.
Но той пак пеел мантри и танцувал.
„Ще дойда утре“, помислила Смъртта.
Обаче и на следтаащия ден човека пеел и танцувал.
Смъртта ходила ходила и се изморила.
А човека и до сега танцува и пее!!!

Когато пеем мантри на Шива, ние ставаме Шива.
А Шива е безсмъртен!

Мантра на Шива Шивохам - 2

Мантрата изразява единството на индивидуалната душа с космическата душа.

Сачара чара пари пурна. Шивохам, Шивохам.
Нитянанда Сварупа Шивохам, Шивохам.
Анандохам, Анандохам, Анандам Браманандам.

Духовен превод:
Аз съм Висшето съзнание, голямото изобилие, отвъд пределите на всичко, което е подвижно и неподвижно.
Аз съм Шива, чисто съзнание, Моята природа е вечната радост.
Аз съм блаженство, космическо блаженство.

Прекрасен ведантически химн, който обяснява нашата истинска природа: Абсолютно Съществуване, Абсолютно Блаженство, Абсолютно Знание, Чисто Съзнание, безупречен и свободен от вина наблюдател на Всичко. Аз съм единен с божественото.

Автор видеозаписа: Ирина Коротеева, г. Москва.
Звуковият съпровод е взет от видеозаписа https://youtu.be/ee081aA0RKA

 

Шива - благия Господ