Кунриг

Мантра на Будда Вайрочана


Текст на мантрата «Кунриг»:
Ом Намо Бхагавате /
Сарва Дургате Пари Шодхани Раджая /
Татхагатая /
Архате Самъяксам Буддхая /
Тадьятха /
Ом Шодхани /
Шодхани /
Сарва Парам Бишодхани /
Шодхе Бишодхе /
Сарва Карма Аварана Бишодхани Сваха


Практикуването на мантрата на Буда Вайрочана "Кунриг" помага да се освободим от трите низши свята (на ада, на духовете, на животните). Постоянното практикуване на мантрата "Кунринг" довежда до реализация на Буда Вайрочана и привеждането до това състояние на всички живи същества.

За да се постигне най-голям ефект, при четенето (повтарянето) на мантра "Кунриг" се препоръчва да визуализирате себе си във формата на Будда Вайрочана.Името Вайрочана означава "Този, който е подобен на слънцето" или "Излъчващият светлина". Вайрочана е един от петте Дхиан Буди. Неговата мъдрост е мъдростта на Дхармадхату. Дхармадхату е царството на Истината, в което всичко е такова, каквото е в действителност.

Мъдростта на Вайрочана също така е наричана Всеобхватна Мъдрост на Дхармакая. Дхармакая е Тялото на Закона, или съвършената природа Буда. Трансцендентната мъдрост на Вайрочана открива сферата на висшата реалност и неутрализира отровата на невежеството и заблуждението. Неговата мъдрост се счита за източник, а също така за резултат от цялата мъдрост на Дхиан Будите.

Неговият цвят е белият (или светло-синият) , който символизира чистото съзнание. Той управлява етера и въплъщава сканда на съзнанието; в някои системи се асоциира със сканда[1] на формата.

Неговият символ е колелото на учението или колелото на Закона. То обозначава учението на Буда. Неговите осем спици представляват Благородният Осмиричен Път, който Гаутама провъзгласил в своята първа проповед за достигане на просветление.


Будда Вайрочана

 

 


 

[1]Терминът "сканда" се среща във философията на Будизма. Буквално "сканди" са група качества, които съставляват личността на човек. Езотерически те се делят на пет части:
1. Форма(тяло).
2. Чувства.
3. Съзнание.
4. Устремления или действия (карма)
5. Познание
Източник: http://www.myshambhala.com/obitel/comments/skandy.htm