Учението е Божествено цвете, което израства в душите на хората
 
 


 

Как се формират и как действат клеветата и лъжата
Практически пример от живота в днешно време

0 49„Има активни читатели на „Слово на Мъдростта“, които сравняват книгите по тяхната енергетика(по това, което чувстват или измерват със специална рамка) – дали е отрицателна или положителна. Как може да се обясни например, че, според техните твърдения, в последните подаръчни книги енергетиката е отрицателна, а в „Слово на Мъдростта“ в основни линии е неутрална, докато в „Агни Йога е силно положителна? Прочети още...

 


 

0 43За защитата на Посланика в диктовката на Санат Кумара

Въпрос: В последното Послание на Санат Кумара от 20 юни 2018 г. се казва, че ние трябва по всякакъв начин да се противопоставяме на клеветата и да отсечем всяко пипалце, което бъде насочено към Посланика. В края на краищата това е практическа работа по отстояване честта и достойнството на Посланика. Коментирайте, моля. Прочети още...


 

T.N 12

Отговори на Т. Микушина на някои въпроси свързани с прекратяването на дейността в Русия:

- Какво означава "да се прекрати дейността в         Русия";

- Карма Йога или кармична дейност?
  За вътрешния мотив.

 


 

 
Информация от Сириус Център - София

  архив на събитията...

 

Работно време: от понеделник до петък
09:00 - 13:00
15:00 - 19:00

Скъпи приятели,

продължаваме нашето седмично молитвено служение

от 20 до 26 август 21:00 ч.

Розарий на Господ Шива 


 

Огнената Книга

firebook


 

TN

Във всички религии във всички времена е имало хора, стоящи на позиции различни от тези на официалното ръководство на църквата. Старци, йоги, пророци, мистици… С авторитета на някои от тях се е съобразявала официалната религия, но в повечето случаи са ги преследвали и дори лишавали от живот.

Във всяка религия има два подхода: външен път – следване на определени догмати и ритуали, и вътрешен път – търсене на непосредствена, лична връзка с Бога.
По първия път вървят 90 процента от вярващите. Малко са онези, които рискуват да тръгнат по втория път. Това е пътя на посвещението, тайните знания, личния мистичен опит.
В различните исторически времена на Земята са съществували тайни школи на посветените. Знаем за питагорейците, есеите, за мистериите в Древния Египет.

В края на 19 век беше направен опит да се даде част от тайните знания на по-голяма аудитория. Това беше осъществено чрез Е.П. Блаватска и Теософското общество.

През 20-ти век знанията бяха давани чрез Елена и Николай Рьорих.

По-късно - чрез редица организации в Америка: Мост на Свободата, Движението АЗ СЪМ, Самит Лайтхауз.

А по нататък?

За да стане понятен смисъла дори на знанията, дадени чрез тези хора и тези организации, е необходимо постоянно присъствие на Земята на хора, които поддържат вътрешен контакт с Бога. Това е много важно сега, когато се появиха прекалено много лъжеучители и екстрасенси.

Някой трябва да поддържа истинската, Божествената вибрация. Някой трябва да съхранява своето съзнание постоянно в съзвучие с Бога. Само от тази точка на съзвучие може да се оцени ставащото на Земята и да се разбере даденото по-рано и записано на страниците на древните книги знание.

Надявам се, че материалите поместени на сайта "Сириус" ще помогнат за съхраняването на вътрешните ориентири и вътрешното съзвучие с Бога вътре в нас.

Татяна Микушина.