23 юни
В 23-я ден на всеки месец получавате безпрецедентна възможност за преобразуване на личната си карма и кармата на планетата. В 23-я ден на всеки месец ви се дава възможност да отработите кармата за следващия месец чрез четене на молитви, повели, Розарии или мантри..23 юни
Интернет-трансляция


Розарий „Работа с кармата“

Транслацията ще се осъществява в свободен режим. Всеки, който желае
може да прочете Розария в удобно за себе си време.


ВИДЕО-ТРАНСЛAЦИЯ НА РОЗАРИЯ

 


 

Целта на Моето Послание е да разбудя онези, който още са способни да се събудят от сладкия сън в илюзията

Възлюбеният Бабаджи, 20 юни 2021 г.

 

babadjiЛишавайки се от Фокуса на Светлина и от прякото предаване на Нашите Послания, светоносците на Русия не успяха да удържат своето съзнание на дължимото ниво, те направиха избор за цялата страна. Тъй като по замисъла на Бог Русия беше длъжна да укаже пътя на целия свят, то целият свят попадна в период на хаос и объркване.

Нищо не може да съществува без Божествената енергия.

Какъв е все пак изходът?

Винаги има изход: да се върнете на Божествения Път на развитие.

Да приемете Нашето ръководство и да следвате Божествените Заповеди. Да съблюдавате Нравствения Закон.

Да почитате Бог, Владиците и Нашите Посланици.

Целта на Моето днешно Послание беше да разбуди онези, който са още способни да се събудят от сладкия сън в илюзията.

Нашата помощ може винаги да бъде оказана. Но Ние търсим души, способни на подвиг, саможертва и служение. Души, подготвили своите съдове за чистата Божествена енергия, с която Ние винаги сме готови да напълним чистите сърца.

АЗ СЪМ Бабаджи.


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н Микушина.

 


 

Трите кита на мирозданието. Висшият нравствен закон.

по книгата

„Пътешествие в бъдещето“

 


Скъпи приятели,

Добре дошли на сайта „Сириус“!

В основата на сайта „Сириус“ стоят Посланията, или Диктовките, които аз приемах в продължение на 15 години – от 2005 г. до 2020 г.

Kniga na mudrostta

До настоящия момент съм приела около 500 Послания от повече от 50 Същества на Светлината, който пребивават във Висшите планове на Битието и са призвани да помагат на човечеството в неговата еволюция. Посланията се дават във вид на беседи.

Съвкупността от всички Послания съставят стройно Учение, в основата на което стои Нравственият Закон. Съществата на Светлината методично обясняват и доказват на нас, въплътените хора, защо е полезно да се придържаме в живота си към нравствените принципи и затова ни дават знания за двата най-важни закона – Закона за Кармата и Закона за Реинкарнацията.

В съвременното общество господства идеологията на обществото на потреблението. В това общество се култивират желания и се създават условия за тяхното удовлетворение. Управляващата сила в него са парите и стремежът към получаване на удоволствия.

В Посланията логично и последователно, стъпка по стъпка, се обясняват принципите на новата идеология, чиято основа са Любовта и вярата, честността и искреността, отказът от низки желания и некачествени състояния на съзнанието, чувството на братство и колективизъм, грижата за ближния и за целия Живот на Земята.

Последователното всекидневно четене на Посланията в хронологическата последователност, в която са дадени, променя съзнанието на четящия. Чрез тази промяна постепено ще се промени и заобикалящата ни действителност.

Един от основните постулати на Учението е: външният свят представлява огледало, в което се отразява нашето съзнание.

На съвършеното съзнание съответства съвършен свят.

За да стане новата идеология господстваща в света, е необходимо 1% от населението на земното кълбо доброволно да реши да промени своето съзнание, да издигне своето съзнание на новото еволюционно равнище.

Преди да пристъпите към четене на Посланията е необходимо да се запознаете с правилата за четене изложени в раздела „Препоръки на Владиците как да се четат Посланията“.

Освен четене на Послания се препоръчва да работите ежедневно за своето духовно израстване и за преодоляване на своите несъвършенства. В помощ на духовната работа са създадени Розарии, фильмы, с които можете да се запознаете в съответните раздели на сайта.

От 2008 г. всяка неделя от 15:00 ч. московсковско време на сайта „Сириус“ се осъществява аудио-транслация на определен Розарий. Информация за транслациите е поместена в раздела "Воскресные интернет-трансляции".

В помощ на духовното развитие са създадени сайтовете „Университет по Етика на Живота“ и „Классы на основе Учения Владык Мудрости“.

Към сайта съществува безплатна рассылка. За нея можете да се запишете тук.

Пожелавам ви успех на Духовният Път!

Татяна Николаевна Микушина
Светлина и Любов! 

Kniga na mudrosttaСкъпи приятели,

Радваме се да споделим, че есента настъпи заедно с едно значимо за нашия народ събитие – излизането от печат на „Книга на Мъдростта“ на български език. В книгата са събрани всички диктовки на Възнесените Владици, дадени чрез Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Микушина от 2005 до 2020 г.

Всеки, който е срещнал тази книга не я е намерил случайно. 

за повече информация...

 

header centers

 


 

books mikushina

Списък с книгите на Т.Н. Микушина.
(издадени на български)

Всички книги на Т.Н. Микушина.
(издадени на руски)

 

Лишавайки се от Фокус на Светлина и от пряко предаване на Нашите Послания, светоносците на Русия не успяха да удържат своето съзнание на дължимото ниво, те направиха избор за цялата страна. Тъй като по замисъла на Бог Русия беше длъжна да укаже пътя на целия свят, то целият свят попадна в период на хаос и объркване.

Нищо не може да съществува без Божествената енергия.

Какъв е все пак изходът?

Винаги има изход: да се върнете на Божествения Път на развитие.

Да приемете Нашето ръководство и да следвате Божествените Заповеди. Да съблюдавате Нравствения Закон.

Да почитате Бог, Владиците и Нашите Посланици.

Целта на Моето днешно Послание беше да разбуди онези, който са още способни да се събудят от сладкия сън в илюзията.

Нашата помощ може винаги да бъде оказана. Но Ние търсим души, способни на подвиг, саможертва и служение. Души, подготвили своите съдове за чистата Божествена енергия, с която Ние винаги сме готови да напълним чистите сърца.

АЗ СЪМ Бабаджи.