Статия за Възлюбения Иларион

„Аз, Владиката Иларион, помня минутите, когато намирайки се във въплъщение, имах възможност в уединение, по цели дни да се наблюдавам отстрани. Разбирах, че съм жив човек, намиращ се във въплъщение, с всички функции на моето тяло, но в същото време започнах да осъзнавам, че в мен има друг човек, който не е свързан пряко с функциите на моето физическо тяло. Това беше странно раздвоение на личността. Аз бях на Земята във въплъщение и в същото време осъзнавах, че съм безсмъртен. Аз съм вечен. Аз съм предоставен на себе си в това въплъщение и се опитвам да разбера смисъла на този мой живот, и в същото време съм много повече от моето физическо тяло. По своята същност моето физическо тяло представлява само скафандър, който позволява на моята Висша част да пребивава в мене.“
Възлюбеният Иларион 4 януари 2007 г

 


 

Филм "Агора"
(на руски)

Действието се развива в Александрия (Египет), в края на епохата на Римската Империя. Християнството набира популярност и, опирайки се на ниските слоеве на общество, става политическа сила. В това переломно време живее философът, математик и астроном Ипатия, имаща голямо влияние върху умът на владетеля… Режисьор: Александро Аменабар. Испания, 2009 г.

 


 

Скъпи приятели,

Добре дошли на сайта „Сириус“!

В основата на сайта „Сириус“ стоят Посланията, или Диктовките, които аз приемах в продължение на 12 години – от 2005 г. до 2017 г.

До настоящия момент съм приела общо над 480 Послания от повече от 50 Същества на Светлината, който пребивават във Висшите планове на Битието и са призвани да помагат на човечеството в неговата еволюция. Посланията се дават във вид на беседи.

Съвкупността от всички Послания съставят стройно Учение, в основата на което стои Нравственият Закон. Съществата на Светлината методично обясняват и доказват на нас, въплътените хора, защо е полезно да се придържаме в живота си към нравствените принципи и затова ни дават знания за двата най-важни закона – Закона за Кармата и Закона за Реинкарнацията.

В съвременното общество господства идеологията на обществото на потреблението. В това общество се култивират желания и се създават условия за тяхното удовлетворение. Управляващата сила в него са парите и стремежът към получаване на удоволствия.

В Посланията логично и последователно, стъпка по стъпка, се обясняват принципите на новата идеология, чиято основа са Любовта и вярата, честността и искреността, отказът от низки желания и некачествени състояния на съзнанието, чувството на братство и колективизъм, грижата за ближния и за целия Живот на Земята.

Последователното всекидневно четене на Посланията в хронологическата последователност, в която са дадени, променя съзнанието на четящия. Чрез тази промяна постепено ще се промени и заобикалящата ни действителност.

Един от основните постулати на Учението е: външният свят представлява огледало, в което се отразява нашето съзнание.

На съвършеното съзнание съответства съвършен свят.

За да стане новата идеология господстваща в света, е необходимо 1% от населението на земното кълбо доброволно да реши да промени своето съзнание, да издигне своето съзнание на новото еволюционно равнище.

Преди да пристъпите към четене на Посланията е необходимо да се запознаете с правилата за четене изложени в раздела „Препоръки на Владиците как да се четат Посланията“.

Освен четене на Послания се препоръчва да работите ежедневно за своето духовно израстване и за преодоляване на своите несъвършенства. В помощ на духовната работа са създадени Розарии, фильмы, с които можете да се запознаете в съответните раздели на сайта.

От 2008 г. всяка неделя от 15:00 ч. московсковско време на сайта „Сириус“ се осъществява аудио-транслация на определен Розарий. Информация за транслациите е поместена в раздела "Воскресные интернет-трансляции".

В помощ на духовното развитие са създадени сайтовете „Университет по Етика на Живота“ и „Классы на основе Учения Владык Мудрости“.

Към сайта съществува безплатна рассылка. За нея можете да се запишете тук.

Ежедневно се обновяват новините в социалните мрежи.

Пожелавам ви успех на Духовният Път!

Татяна Николаевна Микушина
Светлина и Любов!

 


 

 
header center

 

Уважаеми съмишленици,

бихме искали да ви съобщим, че Сириус Център - София вече има нова интернет страница. От нея ще можете да получавате информация за предстоящи събития, новоиздадени книги на български език. Ще имате възможност да  следите  месечния график за регулярните срещи и общите  духовни  практики,  които се провеждат  в  Центъра. Освен  това,  на страницата ще намерите много допълнителни материали като статии, списък с препоръчителни музикални произведения,  материали  към  книгата "Сутри от древното Учение" и  други.

Екипът на Сириус Център - София