sanat200609 Бъдещето на човечеството зависи единствено от вашите усилия в настоящия момент

Санат Кумара, 20 юни 2017 г.


Има план и има направление на движението. Всеки ден напомняйте на себе си и на всички, които са редом с вас за необходимостта да поддържате най-високото възможно ниво на съзнание!


Аудио запис на диктовката (на руски). Текста чете Татяна Микушина.

 


 

 


 

  0 17


 

Информация от книжен център "Светъл път"

 

Скъпи приятели,

радваме се да ви съобщим, че вече разполагаме с

нов електронен магазин!

В него се предлагат книгите на Татяна Микушина на български, руски и английски език, дискове и картички с ликове на Владиците на Мъдростта.

kn.c. uli


 
 

Скъпи приятели,

продължаваме нашето седмично молитвено служение в 21:00 ч.

От 26 юни до 2 юли четем

Единадесети кратък Розарий на Майка Мария
слушайте на аудио-файл

 


 

T.N.jpg

Във всички религии във всички времена е имало хора, стоящи на позиции различни от тези на официалното ръководство на църквата. Старци, йоги, пророци, мистици… С авторитета на някои от тях се е съобразявала официалната религия, но в повечето случаи са ги преследвали и дори лишавали от живот.

Във всяка религия има два подхода: външен път – следване на определени догмати и ритуали, и вътрешен път – търсене на непосредствена, лична връзка с Бога.
По първия път вървят 90 процента от вярващите. Малко са онези, които рискуват да тръгнат по втория път. Това е пътя на посвещението, тайните знания, личния мистичен опит.
В различните исторически времена на Земята са съществували тайни школи на посветените. Знаем за питагорейците, есеите, за мистериите в Древния Египет.

В края на 19 век беше направен опит да се даде част от тайните знания на по-голяма аудитория. Това беше осъществено чрез Е.П. Блаватска и Теософското общество.

През 20-ти век знанията бяха давани чрез Елена и Николай Рьорих.

По-късно - чрез редица организации в Америка: Мост на Свободата, Движението АЗ СЪМ, Самит Лайтхауз.

А по нататък?

За да стане понятен смисъла дори на знанията, дадени чрез тези хора и тези организации, е необходимо постоянно присъствие на Земята на хора, които поддържат вътрешен контакт с Бога. Това е много важно сега, когато се появиха прекалено много лъжеучители и екстрасенси.

Някой трябва да поддържа истинската, Божествената вибрация. Някой трябва да съхранява своето съзнание постоянно в съзвучие с Бога. Само от тази точка на съзвучие може да се оцени ставащото на Земята и да се разбере даденото по-рано и записано на страниците на древните книги знание.

Надявам се, че материалите поместени на сайта "Сириус" ще помогнат за съхраняването на вътрешните ориентири и вътрешното съзвучие с Бога вътре в нас.

Татяна Микушина.


 

Разпространение на Учението на Владиците на Мъдростта