На сайта „Сириус“ се провеждат следните съвместни духовни практики:1. Ежедневно. Четене на Посланията на Владиците - календар

2. Ежеседмично. Четене на Розарий в неделя
от 15:00 българско време.

3. Ежемесечно. на 23-то число всеки месец практика за трансмутация на кармата за следващия месец.

4. Веднъж в годината. на 8-ми декември се провежда
Час на Милостта на Майка Мария
.

5. Два пъти в годината. в дните на лятното и зимното слънцестоене
писане на писма до Кармичното Ръководство
.
Как да пишем писма до Кармичното Ръководство

 


 

Краят на Стария Свят е предопределен
глава от книгата „Пътешествие в бъдещето“

 


Нова книга на руски език
„Пътешествие в бъдещето“


Скъпи приятели!
В май месец тази година по предложение на Татяна Николаевна Микушина бяха осъществени нясколко проекта: „Национална идея за Русия“, „Ръка която помага. Споделяне на духовен опит“ и „Пътешествие в бъдещето“. Всички проекти предизвикаха огромен позитивен отклик от читателите на сайта „Сириус“.

Проекта „Пътешествие в бъдещето“ се трансформира в книга, току що издадена от Издателски Дом „СириуС“.

Това е необичайна книга. Тя е създадена за това, за да се повдигне настроението на фона на нерадостните съвременни събития, да внуши оптимизъм и да помечтаем заедно!

 


 

 


Скъпи приятели,

Добре дошли на сайта „Сириус“!

В основата на сайта „Сириус“ стоят Посланията, или Диктовките, които аз приемах в продължение на 14 години – от 2005 г. до 2018 г.

До настоящия момент съм приела около 500 Послания от повече от 50 Същества на Светлината, който пребивават във Висшите планове на Битието и са призвани да помагат на човечеството в неговата еволюция. Посланията се дават във вид на беседи.

Съвкупността от всички Послания съставят стройно Учение, в основата на което стои Нравственият Закон. Съществата на Светлината методично обясняват и доказват на нас, въплътените хора, защо е полезно да се придържаме в живота си към нравствените принципи и затова ни дават знания за двата най-важни закона – Закона за Кармата и Закона за Реинкарнацията.

В съвременното общество господства идеологията на обществото на потреблението. В това общество се култивират желания и се създават условия за тяхното удовлетворение. Управляващата сила в него са парите и стремежът към получаване на удоволствия.

В Посланията логично и последователно, стъпка по стъпка, се обясняват принципите на новата идеология, чиято основа са Любовта и вярата, честността и искреността, отказът от низки желания и некачествени състояния на съзнанието, чувството на братство и колективизъм, грижата за ближния и за целия Живот на Земята.

Последователното всекидневно четене на Посланията в хронологическата последователност, в която са дадени, променя съзнанието на четящия. Чрез тази промяна постепено ще се промени и заобикалящата ни действителност.

Един от основните постулати на Учението е: външният свят представлява огледало, в което се отразява нашето съзнание.

На съвършеното съзнание съответства съвършен свят.

За да стане новата идеология господстваща в света, е необходимо 1% от населението на земното кълбо доброволно да реши да промени своето съзнание, да издигне своето съзнание на новото еволюционно равнище.

Преди да пристъпите към четене на Посланията е необходимо да се запознаете с правилата за четене изложени в раздела „Препоръки на Владиците как да се четат Посланията“.

Освен четене на Послания се препоръчва да работите ежедневно за своето духовно израстване и за преодоляване на своите несъвършенства. В помощ на духовната работа са създадени Розарии, фильмы, с които можете да се запознаете в съответните раздели на сайта.

От 2008 г. всяка неделя от 15:00 ч. московсковско време на сайта „Сириус“ се осъществява аудио-транслация на определен Розарий. Информация за транслациите е поместена в раздела "Воскресные интернет-трансляции".

В помощ на духовното развитие са създадени сайтовете „Университет по Етика на Живота“ и „Классы на основе Учения Владык Мудрости“.

Към сайта съществува безплатна рассылка. За нея можете да се запишете тук.

Ежедневно се обновяват новините в социалните мрежи.

Пожелавам ви успех на Духовният Път!

Татяна Николаевна Микушина
Светлина и Любов!


kniga mudrosti 3 books

Прочетете повече за книгите...


Списък с книгите на Т.Н. Микушина.
(издадени на български)

Всички книги на Т.Н. Микушина.
(издадени на руски)


header center

ПОКАНА


Kniga na mudrostta

Приятели,

Заповядайте на 19 септември от 10.00 часа в Сириус център, ул. Латинка 38, София на представянето на книгата на Татяна Микушина „Книга на Мъдростта“ на български език.

Ще се радваме да бъдем заедно.

 

Сириус център – София