Розарии

Предназначени за духовна работа.

 

Под ръководставото на Владиците на Мъдростта, от Т. Н. Микушина са написани
около 50 Розария за духовна работа,
които са публикувани в книги и са записани на аудио-дискове (на Руски език).
Ежеседмично се провежда неделна интернет транслация на Розарий (препратка към Руския сайт),
за да може всеки желаещ да се присъедини към съвместната духовна работа.

 

Молба на Санат Кумара
(история на създаване на Розариите)

Препоръки за четене на Розариите
Санат Кумара. 28 ноември 2005 г

 

 

Розарии с използване на
православни молитви

Розарии на Майка Мария:
– Розарий на Милостта,
– Розарий на Майка Мария за Русия,
– Духовната Мисия на Русия
– Кратък Розарий на Майка Мария – 1,
– Кратък Розарий на Майка Мария – 2,
– Кратък Розарий на Майка Мария – 3,
– Кратък Розарий на Майка Мария – 4,
– Кратък Розарий на Майка Мария – 5,
– Кратък Розарий на Майка Мария – 6,
– Кратък Розарий на Майка Мария – 7,
– Кратък Розарий на Майка Мария – 8,
– Кратък Розарий на Майка Мария – 9,
– Кратък Розарий на Майка Мария – 10,
– Кратък Розарий на Майка Мария – 11,
– Кратък Розарий на Майка Мария – 12.

Кратки Розарии:
– Розарий на Атина Палада,
– Розарий на Конфуций,
– Розарий на Кутхуми,
– Розарий на Иисус,
– Розарий на Иларион,
– Розарий на Господ Сурия,
– Розарий на Свети Архангел Михаил,
– Розарий на Серапис Бей,
– Розарий на Серапис Бей - 2,
– Розарий на Господ Майтрейя,
– Розарий на Господ Майтрейя – 2,
– Розарий на Елохим Мир,
– Розарий на Елохим Мир – 2.

Големи Розарии:
– Розарий "Път",
– Розарий "Придвижване по Пътя",
– Розарий "Цел",
– Розарий "Вътрешен Път",
– Розарий "Работа с кармата",
– Розарий "Сърце",
– Розарий "Изкачване",
– Розарий на Различаването,
– Розарий на Истината,
– Розарий на Отговорността,
– Розарий "Община",
– Розарий на Любовта,
– Розарий на Мира,
– Розарий за Изцелението.

Розарии с използване на
молитви от Корана

Розарии на Майка Мария:
– Розарий на Милостта,
– Розарий на Майка Мария за Русия,
– Духовната Мисия на Русия
– Кратък Розарий на Майка Мария – 1,
– Кратък Розарий на Майка Мария – 2,
– Кратък Розарий на Майка Мария – 3,
– Кратък Розарий на Майка Мария – 4,
– Кратък Розарий на Майка Мария – 5,
– Кратък Розарий на Майка Мария – 6,
– Кратък Розарий на Майка Мария – 7,
– Кратък Розарий на Майка Мария – 8,
– Кратък Розарий на Майка Мария – 9,
– Кратък Розарий на Майка Мария – 10,
– Кратък Розарий на Майка Мария – 11,
– Кратък Розарий на Майка Мария – 12.

Кратки Розарии:
– Розарий на Атина Палада,
– Розарий на Конфуций,
– Розарий на Кутхуми,
– Розарий на Иисус,
– Розарий на Иларион,
– Розарий на Господ Сурия,
– Розарий на Свети Архангел Михаил,
– Розарий на Серапис Бей,
– Розарий на Серапис Бей - 2,
– Розарий на Господ Майтрейя,
– Розарий на Господ Майтрейя - 2,
– Розарий на Елохим Мир,
– Розарий на Елохим Мир – 2.

Големи Розарии:
– Розарий "Път",
– Розарий "Придвижване по Пътя",
– Розарий "Цел",
– Розарий "Вътрешен Път",
– Розарий "Работа с кармата",
– Розарий "Сърце",
– Розарий "Изкачване",
– Розарий на Различаването,
– Розарий на Истината,
– Розарий на Отговорността,
– Розарий "Община",
– Розарий на Любовта,
– Розарий на Мира,
– Розарий за Изцелението.