sanat200609

Нашата Мисия в Русия е завършена

Санат Кумара, 20 юни 2018 г.

"...на определен етап от духовния Път ваш дълг е да отстоявате Истината.

Ако не правите това, за вас то е равносилно на предателство.

В настоящия момент това е единствената възможност да промените към по-добро хода на събитията.

Бог поругаем не бива. И няма по висша доблест от тази да се отстоява Висшият Закон в този свят.

Вашият избор е: избирате безсмъртието или избирате тленния свят.

Ние завършихме нашата мисия в Русия. И сега дойде редът на онези, които през цялото време слушаха Нашите слова, четяха Нашите Послания, но не правеха нищо.

Настъпи времето да покажете как усвоихте Нашето Учение. Има ли между вас достойни за Вечния Живот?

Изпълнявайте дълга си!"

Цялото послание...


 

0 28

ЗА ПИСМАТА
до Кармичното ръководство

Господ Майтрейя, 15 юни 2006 г.

„...вие можете да се възползвате от ежегодно предоставяната ви възможност и да напишете писма до Кармичното Ръководство. Съдържанието на тези писма можете да съставите сами. Но ще ви припомня съществуващите общи правила.

Възлюбеният Сурия, 21 декември 2006 г.

"...Не забравяйте за Божествената милост да пишете писма до Кармичното Ръководство. Пишете писма... Имате тази възможност до края на тази година. Помолете Кармичното Ръководство да ви освободи от това, от което бихте искали да се освободите.

Целият текст...

 

 


 

Информация от Сириус Център - София

  архив на събитията...

 

 Картички с изображенията на Николай II и царското семейство!

kartichki Romanovi


 

Скъпи приятели,

продължаваме нашето седмично молитвено служение

от 18 до 24 юни 21:00 ч.

Розарий на Конфуций

Аудио запис на Розария  

 


 

Огнената Книга

Capture

 


 

TN

Във всички религии във всички времена е имало хора, стоящи на позиции различни от тези на официалното ръководство на църквата. Старци, йоги, пророци, мистици… С авторитета на някои от тях се е съобразявала официалната религия, но в повечето случаи са ги преследвали и дори лишавали от живот.

Във всяка религия има два подхода: външен път – следване на определени догмати и ритуали, и вътрешен път – търсене на непосредствена, лична връзка с Бога.
По първия път вървят 90 процента от вярващите. Малко са онези, които рискуват да тръгнат по втория път. Това е пътя на посвещението, тайните знания, личния мистичен опит.
В различните исторически времена на Земята са съществували тайни школи на посветените. Знаем за питагорейците, есеите, за мистериите в Древния Египет.

В края на 19 век беше направен опит да се даде част от тайните знания на по-голяма аудитория. Това беше осъществено чрез Е.П. Блаватска и Теософското общество.

През 20-ти век знанията бяха давани чрез Елена и Николай Рьорих.

По-късно - чрез редица организации в Америка: Мост на Свободата, Движението АЗ СЪМ, Самит Лайтхауз.

А по нататък?

За да стане понятен смисъла дори на знанията, дадени чрез тези хора и тези организации, е необходимо постоянно присъствие на Земята на хора, които поддържат вътрешен контакт с Бога. Това е много важно сега, когато се появиха прекалено много лъжеучители и екстрасенси.

Някой трябва да поддържа истинската, Божествената вибрация. Някой трябва да съхранява своето съзнание постоянно в съзвучие с Бога. Само от тази точка на съзвучие може да се оцени ставащото на Земята и да се разбере даденото по-рано и записано на страниците на древните книги знание.

Надявам се, че материалите поместени на сайта "Сириус" ще помогнат за съхраняването на вътрешните ориентири и вътрешното съзвучие с Бога вътре в нас.

Татяна Микушина.