23 август

В 23-я ден на всеки месец се предоставя безпрецедентна възможност за преобразуване на личната карма и  кармата на планетата. В 23-я ден на всеки месец ви се предоставя възможност да отработите кармата за следващия месец чрез четене на молитви, повели, Розарии или мантри.

 

Интернет-транслация

на Розария "Работа с кармата"

Транслацията ще се осъществява в свободен режим. Всеки, който желае може да прочете Розария в удобно за себе си време.

 

 


СтопМатильда.рф.
Филма "Матилда" е исторически избор за Руският народ

(на руски)

 


 

 

sukrovishtaСЪКРОВИЩА на Божествената Мъдрост

Многотомната книга на Татяна Микушина "Слово на Мъдростта" съдържа няколко хиляди страници текст. За да бъдат удовлетворени духовните потребности на заетите хора, които нямат възможност да отделят много време за четене, беше създадена тази книга.

Тук са включени обширни и значими цитати от поредицата книги "Слово на Мъдростта". Книгата е предназначена за широк кръг читатели.

ПЕЧАТНА КНИГА

"Вие Обичате. Колкото и да криете вашата Любов и да се преструвате, че не помните за нея, тя въпреки всичко е вътре във вас. Вашето основно качество е Любов. Изхвърлете всичко ненужно от вашия живот, което ви пречи да почувствате Божествената Любов със сърцето си."

(Цитат от книгата "Съкровища на Божествената Мъдрост")

 


 

Информация от Сириус Център, София

 

c r avg.jpg


 

Скъпи приятели,

продължаваме нашето седмично молитвено служение в 21:00 ч.

От 21 до 27 август четем

 Розарий на Елохим Мир 2

 


 

В защита музея на Николай Рьорих в Москва (на руски)

За силата на изкуството (на руски)

 


 

T.N.jpg

Във всички религии във всички времена е имало хора, стоящи на позиции различни от тези на официалното ръководство на църквата. Старци, йоги, пророци, мистици… С авторитета на някои от тях се е съобразявала официалната религия, но в повечето случаи са ги преследвали и дори лишавали от живот.

Във всяка религия има два подхода: външен път – следване на определени догмати и ритуали, и вътрешен път – търсене на непосредствена, лична връзка с Бога.
По първия път вървят 90 процента от вярващите. Малко са онези, които рискуват да тръгнат по втория път. Това е пътя на посвещението, тайните знания, личния мистичен опит.
В различните исторически времена на Земята са съществували тайни школи на посветените. Знаем за питагорейците, есеите, за мистериите в Древния Египет.

В края на 19 век беше направен опит да се даде част от тайните знания на по-голяма аудитория. Това беше осъществено чрез Е.П. Блаватска и Теософското общество.

През 20-ти век знанията бяха давани чрез Елена и Николай Рьорих.

По-късно - чрез редица организации в Америка: Мост на Свободата, Движението АЗ СЪМ, Самит Лайтхауз.

А по нататък?

За да стане понятен смисъла дори на знанията, дадени чрез тези хора и тези организации, е необходимо постоянно присъствие на Земята на хора, които поддържат вътрешен контакт с Бога. Това е много важно сега, когато се появиха прекалено много лъжеучители и екстрасенси.

Някой трябва да поддържа истинската, Божествената вибрация. Някой трябва да съхранява своето съзнание постоянно в съзвучие с Бога. Само от тази точка на съзвучие може да се оцени ставащото на Земята и да се разбере даденото по-рано и записано на страниците на древните книги знание.

Надявам се, че материалите поместени на сайта "Сириус" ще помогнат за съхраняването на вътрешните ориентири и вътрешното съзвучие с Бога вътре в нас.

Татяна Микушина.


 

Разпространение на Учението на Владиците на Мъдростта