Призиви от Посланията на Владиците
за ежедневна духовна работа

Скъпи приятели,

публикуваме подборка от призивите, дадени от Владиците в техните Послания.

Призивът е много ефективен инструмент за духовна работа. Ако се произнася в правилна настройка, той позволява на Възнесените Същества мигновено да се намесват в ситуацията и да оказват помощ. Например така действат призивите: „В името на Всемогъщия Господ Бог, Архангел Михаил ела ми на помощ сега!!!“ и „Отче, аз съм Твой. Ела, помогни ми.“

Не е задължително да използвате всички призиви. Мoжете да изберете един или няколко, които са близки до сърцето ви. Преди използването на призива във вашата ежедневна практика е необходимо да се запознаете с диктовката, в която този призив е даден. В нея Владика, дал призива обикновено разяснява ситуацията и моментта, когато този призив може да бъде изполозван и задава вярното направление на вашия устрем.

Божествената сила, преминаваща през хората, намиращи се сега във въплъщение, е намалена, за да не се допусне злоупотреба с Божествената енергия. Затова, ако реално искате да промените нещо в живота си, се изисква многократно повтаряне на призивите в продължение на значителен период от време – минимум 40 дни, а по-добре половин или една година.

Така действа например призивът: «Аз съм готов, Господи. Вземи ме, Господи, вземи моите знания, моите способности. Използвай ме, Господи, за изпълнението на Твоите планове. Ето, АЗ СЪМ, Господи. Аз се смирявам пред Твоята Воля и Твоя Закон. В мен вече няма нищо, което не е от Бога. Няма нищо, което да ни разделя. Ние сме единни» .


Работата с призивите изисква значително по-малко време, отколкото работата с Розариите. Затова, ако ритъмът ви на живот е напрегнат и не ви достига време за четене на Розарии и молитви, можете да използвате призивите в своята ежедневна духовна работа.

Татяна Микушина
Светлина и Любов!

 

 


“Господи, да, несъвършен съм, но те обичам, Господи. Помогни ми. Помогни ми, Господи. Тъгувам по Теб, тъгувам по Твоята Благодат, по Твоята Любов. Няма нищо в този свят, което да ме привлича, Господи. Искам да бъда Единен с Теб. Искам да изпълня всяко твое желание. Ще Ти служа. Ще служа на всички живи същества, в които пребиваваш. Помогни ми, Господи. Аз съм Твой.”

Пътят към Небесата е вътре във вас
Бабаджи, 8 април 2005 г


"В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, в името на моето могъщо АЗ СЪМ Присъствие, в името на моето Свято Христово АЗ, призовавам възлюбения Ел Мория да влезе в моя храм и да действа чрез мен за проявление Волята на Бога във физическата октава и плътните слоеве на астралния план. Възлюбени Ел Мория, аз предоставям напълно на твое разположение всичките си четири нисши тела: физическото тяло, астралното тяло, менталното тяло и етерното тяло. Действай чрез мен, ако такава е Божията Свята Воля. Да се изпълни Божията Воля. Амин."

Аз ще вляза във вашите храмове и ще действам чрез вас
Възлюбеният Ел Мория, 28 април 2005 г


"В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, в името на моето могъщо АЗ СЪМ Присъствие, в името на моето Свято Христово АЗ, в съответствие с възможността, дарена от възлюбения Ел Мория чрез Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Микушина, аз моля Волята на Бога да бъде проявена в моята работа, която извършвам в името на Бога в тази физическа октава."

Вие сте дошли в този свят да действате. Изпълнявайте дълга си!
Възлюбеният Ел Мория, 25 април 2005 г


"В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, Всемогъщи Космос, помогни ми да разбера кой е моят най-голям недостатък, препятстващ движението ми по Пътя към Бога."

Живеете в удивително благословено време и имате възможност за безпрецедентно вътрешно израстване
Всемогъщият Космос, 3 май 2005 г


"Аз съм готов, Господи. Вземи ме, Господи, вземи моите знания, моите способности. Използвай ме, Господи, за изпълнението на Твоите планове. Ето, АЗ СЪМ, Господи. Аз се смирявам пред Твоята Воля и Твоя Закон. В мен вече няма нищо, което не е от Бога. Няма нищо, което да ни разделя. Ние сме единни."

Аз търпеливо чакам кога всеки от вас ще бъде готов да се присъедини към Йерархията на Светлината и да бъде неин преден пост там, където се намирате в момента
Санат Кумара, 7 май 2005 г


"Господи, аз зная, че това мое състояние не е реално. Аз зная, Господи, че това е само тест. Аз съм готов, Господи, да издържа всички изпитания, които Ти ми изпращаш. И аз ще се старая да направя това. Ти си в правото си да ми даваш всякакви изпитания, Господи. И аз Ти благодаря за всички изпитания, които Ти ми изпращаш. Защото аз зная, че Ти ме обичаш и се грижиш за мен. Моля те, Господи, помогни ми да издържа това изпитание и да го премина докрай.”

Пътят на посвещенията, на който аз обучавам, е Път на пълно смирение пред Волята на Бога, пълно себеотдаване и саможертва
Възлюбеният Иисус, 22 май 2005 г


“Във името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, призовавам към действие нишката, която ме свързва с Владиката Ел Мория. Владико Ел Мория, моля те, помогни ми в тази ситуация (опишете подробно ситуацията). Помогни ми да намеря Божествено решение на ситуацията, в която се намирам и ми окажи помощта, която Висшият Закон позволява да ми окажеш.”

Поздравявам ви с успешното осъществяване на този важен експеримент за доставяне на важна и своевременна информация във физическия план
Възлюбеният Ел Мория, 30 юни 2005 г


“Отче, аз съм Твой. Ела, помогни ми.”

АЗ давам възможност и АЗ откривам перспектива
Възлюбеният Алфа, 6 януари 2006 г


„Нека светът да добрува.”

За предстоящия ден на лятното слънцестоене и Божествените милости, свързани с този ден
Господ Майтрейя, 15 юни 2006 г


“В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, в името на моето могъщо АЗ СЪМ Присъствие, в името на моето свято Христово АЗ (или просто в името на Всемогъщия Бог), аз се обръщам към Великото Кармично Ръководство и моля да използва моите благи достижения, за изчистване на кармата, довела до … (по-нататък опишете ситуацията, в която искате да получите помощ от Кармичното Ръководство). Нека се изпълни всичко съгласно Божията Воля.”

Разширяване на разбирането за Закона за Карма
Възлюбеният Кутхуми, 6 юли 2006 г


"В името на Всемогъщия Господ Бог, в името на моето Висше Аз, моля възлюбения Архангел Михаил и ангелите на Защитата да вземат под контрол ситуацията, свързана със следното събитие (посочвате точното място и давате описание на събитието, например: ”Катастрофа, свързана с падането на самолет еди къде си”).Аз моля теб и твоите ангели да окажете помощ на душите на хората, загинали в тази катастрофа и да ги съпроводите до онова ниво на финия план, което съответства на техните достижения, получени в този и предишните животи. Да се изпълни всичко по Божията Свята Воля. Амин.”

Аз и моите ангели сме готови да дойдем при първия ваш призив!
Свети Архангел Михаил, 15 юли 2006 г


„Господи, помогни ми, Господи. Аз зная, че Ти съществуваш. Аз зная, че Ти ме чуваш. Вярвам в Твоето могъщество и Твоето милосърдие. Любя Те, Господи и вярвам, че всичко, което Ти направи с мен, е било нужно само за да дойда при Тебе. Прости ми, Господи, за всичко, което вършех поради моето неразумие. Благодаря Ти, Господи, за Твоя урок и за това, че ми позволи да премина всички изпитания и да ги издържа с чест. Помогни ми, Господи, да Те намеря и никога повече да не се разделям с Тебе в живота.”

Беседа за Бога
Господ Шива, 2 януари 2007 г


“О, Земя, аз зная, че ти е тежко, аз зная, че ти се нуждаеш от моята помощ в този ден. Аз моля моето Висше Аз, в името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, да отдаде Божествената енергия, която постъпва в моя храм днес, за стабилизиране на положението на Земята.”

За текущата ситуация на Земята
Гаутама Буда, 7 март 2007 г


“Господи, прости ми, Господи, прости ни, Отче Небесни. Ние не знаехме какво вършим. Ние разчитахме на нашите плътски мускули и натворихме поради неблагоразумието си много беди. Моля те, Господи, обърни внимание на нашата молитва. Прости ни, Господи, за всичко, което сме извършили, за всички беди и нещастия, които донесохме на света. Господи, ако е по Твоята Воля, ела в нашата страна, вразуми ни и ни помогни да вървим по Твоя Път.”

За духовната мисия на Русия
Възлюбената Майка Мария, 25 юни 2007 г


“В името на Всемогъщия Господ Бог, Архангел Михаил, ела и ми помогни сега!!!”

За защитата от низшите слоеве на астралния план
Свети Архангел Михаил, 28 юни 2007 г


“О, възлюбени Господ Сурия! Аз се уморих да живея без Слънце. Уморих се от тъгата на този свят. Искам по-бързо да се върна в светлите и радостните светове. Жадувам за преобразуването на планетата Земя в най-красивата планета във вселената. Моля те да помогнеш на мен и на нашата планета!”

Учение за отговорността пред еволюциите на планетата Земя
Господ Сурия, 22 декември 2007 г


"Архангел Михаил, ела, помогни ми!"

Учение за освобождаване от вредните навици и устойчивите негативни състояния на съзнанието
Свети Архангел Михаил, 3 януари 2008 г


“В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, възлюбени Хелиос, моля те да изчистиш моята аура и моите чакри от всичко, което не е от Бога, моля те да изпълниш моето същество с твоята енергия, енергията на слънцето."

Аз мога да дам на вашето същество допълнителна енергия и жизнена сила
Възлюбеният Хелиос, 23 декември 2008 г


„В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря думите, които ще ми позволят да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш, кое е най-важното за израстването на моята душа в този момент. Моля за твоята помощ и подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на нашето непосредствено общуване, които помни моята душа. Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми помага да не забравя Висшия Път, по който имам намерение да вървя в този живот.”

Беседа от сърце в сърце
Майка Мария, 4 януари 2009 г


„Аз зная, че тези състояния са нереални. Зная, че илюзията е силна, но аз съм готов(а) да противопоставя на илюзорните сили цялата мощ на Любовта, която се излива от моето сърце. Аз любя този свят. Аз любя Бога и неговото творение и няма да допусна този свят да бъде разрушен. Възлюбени Архангел Михаил и ангели на защитата, аз ви моля да използвате моя животопоток в помощ на легионите на Светлината. Аз зная, че нищо няма да се случи с моята планета докато поне един светлоносец действа осъзнато на страната на силите на Светлината”.

Аз ви зова в бъдещето!
Свети Архангел Михаил, 22 юни 2009 г


"Господи, аз се изморих от безизходността, изморих се от недружелюбието и намръщените лица на хората. Аз искам преображение! Моята душа жадува за обновление! Моята душа се измори и изисква идването на новите енергии, енергиите на Любовта, Дружелюбието, Състраданието и Милосърдието. Помогни, Господи, ускори процеса на преобразуване на планетата Земя!”

Небесата ви дават още един шанс
Възлюбената Гуан Ин, 27 юни 2009 г


“В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, аз каня моето АЗ СЪМ Присъствие, частицата от Бога в мен, да бъде с мен в продължение на целия днешен ден. Аз те моля, мое АЗ СЪМ Присъствие, вземи под своя непосредствен контрол всички мои действия, постъпки, слова, чувства и мисли. Аз те моля, мое могъщо АЗ СЪМ Присъствие, да действаш чрез мен в продължение на целия днешен ден, да ръководиш моя живот. Амин.”

Учение за правилното изразходване на Божествената енергия
Владика Годфри, 6 юли 2009 г


"Аз няма да се спра! Нищо няма да ме спре! Аз вървя към Бога и никакви трудности и неуспехи на света не са способни да ме задържат. Ще разпаля огъня в своето сърце! Аз никога няма да тръгна назад! Ще вървя напред и все напред и нищо няма да ме спре, защото аз вървя с Бога!"

Нужни са сподвижници на духа!
Владика Николай Рьорих, 4 декември 2009 г


"В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, Елохим Аполон, аз те моля да вземеш под свой контрол пространството, което ме обкръжава и да го изпълваш само с Божествени проявления навсякъде, където и да се намирам: у дома, на работа и на обществените места.”

Изпълнете обкръжаващото ви пространство със съвършени образци
Елохим Аполон, 30 декември 2009 г


"В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, възлюбени Алфа, аз Те моля за действието на твоята милост. Аз Те моля да изпратиш в моето същество Твоя бащински лъч. Аз Те моля да ми протегнеш своята ръка за помощ и да ме оградиш от всякакви негативни енергии и вибрации в продължение на следващите 24 часа. Аз съм Твой, Господи, ела, защити ме!”

Великата милост на Небесата
Възлюбеният Алфа, 24 юни 2013 г