За духовната мисия на Русия

АЗ СЪМ Майка Мария, дошла при вас в този ден. Толкова се радвам, че Божествената възможност за нашето общуване продължава, толкова се радвам да дойда при вас за тази беседа.

О, само ако знаехте колко много неща ми се иска да ви кажа и ако не възразявате, ще започнем с най-важното. Ще започнем с новата Божествена милост, предоставена тези дни на заседанието на Кармичното Ръководство, което се провежда сега.

Аз бързам да ви поднеса радостната вест! Вие знаете, че аз съм покровителка на Русия и знаете, че народът на тази страна от векове ми отделя внимание в молитвите си. Аз помагам в изцеляването, моите икони притежават чудотворно въздействие, те защищават и изцеляват нуждаещите се от защита и помощ.

Аз изпълвам с присъствието си много мои изображения във вид на икони и по израза на лицето и очите ми винаги можете да разберете отговорите на въпросите, които ви вълнуват. Стремя се да общувам с вас и ви оказвам цялата помощ, която е по силите ми, възлюбени деца мои.

Току-що се върнах от заседанието на Кармичното Ръководство. И радостната вест, която имам желание да ви съобщя, се отнася за моята любима Русия. Вие знаете, че на тази страна е отредена голяма мисия – да води след себе си народите по духовния Път. И ето, най-после, сега пътят е отворен и Русия излезе на тази точка от своя път, откъдето вече се вижда бъдещата мисия, точката от пътя, която предполага разкриване на мисията.

Знаете, че много пророци от миналото са говорили за великата роля и мисия на тази страна. Но на практика всичко се случваше точно по обратния начин и образът на Русия, който бе изграден на запад през последните десетилетия, не е твърде привлекателен.

Ние внимателно следихме развитието на хората, чиято съдба е свързана с Русия и които се въплъщават в Русия редица столетия. И знаете ли, ние стигнахме до извода, че благодарение на своите най-добри представители Русия заслужи правото да стъпи на Пътя на духовното водачество на света. Аз ви моля да не бъркате тази роля и мисия с ролята, която целият свят съвсем неотдавна приписваше на Русия или както тогава тя се наричаше, Съветския Съюз.

Днешната роля по нещо се явява напълно противоположна на поетата по-рано мисия.И разликата е в това, че Русия е призвана да стане високо духовна страна. Именно сега, при цялата привидна бездуховност, се залагат основите на бъдещата духовна страна. Именно сега народът на Русия, уморен от безизходицата и безверието, е готов да се устреми към източника на Божествената благодат, да застане на колене и да произнесе в сърцето си: „Господи, прости ми, Господи, прости ни, Отче Небесни. Ние не знаехме какво вършим. Ние разчитахме на нашите плътски мускули и натворихме поради неблагоразумието си много беди. Моля те, Господи, чуй нашата молитва. Прости ни, Господи, за всичко, което сме извършили, за всички беди и нещастия, които донесохме на света. Господи, ако е по Твоята Воля, ела в нашата страна, вразуми ни и ни помогни да вървим по Твоя Път.”

И именно след като народът на Русия в лицето на своите най-добри синове и дъщери бъде в състояние да се покае в сърцето си, ще се разкрие невиждана Божествена възможност за тази страна.

Много скоро вие ще станете свидетели на огромен взрив на духовността в Русия. И за вас няма да има значение в кой храм ще се молите и в кой храм се кланяте. Защото в съзнанието си вие ще се издигате до този Божествен връх, от който не се виждат предишните противоречия между различните вярвания и религии. Сърцата ви ще се изпълнят с такава Господня благодат, че ще престанете да изпитвате всякакви негативни реакции по отношение на ближните, които не са като вас. Необходимо е да се обедините в единeн порив на сърцата си. Необходимо е да се обедините под лозунга за духовно единство на нацията. Само след покаяние е възможно духовното обединение и само след духовното си обединение Русия ще може да осъществи на физически план онези образци на духовно творчество на най-добрите представители на човечеството, които вече са създадени на финия план и са готови за проявление.

Трябва да ви кажа, че бъдещето на Русия не е свързано с привързаността към определена вяра, а с верска търпимост към всяка истинска проява на поклонение пред Бог. Аз не говоря за проявите на верска нетърпимост, които съществуваха в миналото. Аз говоря за ново, качествено ново ниво на съзнанието, което ще побере в себе си Божествеността и ще изглади всички противоречия, които лукавият човешки ум преднамерено е изострял през последните хилядолетия.

Аз дойдох при вас в този ден, за да доведа до вашето съзнание необходимостта от осъзнаване на мисията на Русия. Аз дойдох не за да се гордеете с това, а да израснете духом и да можете да се издигнете на нова степен в развитието.

Нощта, тъмната нощ свърши за Русия. Излезте на разсъмване и вижте как изгрява слънцето. Точно така и слънцето на Божественото съзнание започва да изгрява в хората на Русия.

Престанете да гледате на Запад. Престанете да се ръководите от тези образци, които не само не са полезни, но са и вредни. Вашата мисия е да носите новите образци. Съвсем скоро народите по цялото земно кълбо с удивление ще се вслушват и вглеждат в промените, които стават в Русия. Промените в тази страна ще дойдат не от властта, не от политиците и икономистите, промените в тази страна ще дойдат от сърцата на хората и е невъзможно тези промени да не бъдат забелязани.

Всеки път, когато поглеждате в очите на отново идващите във въплъщение малки хора, опитвайте се да разберете посланието, което носят в себе си тези очи.

Вашето задължение е да помагате на новото поколение не само да получи всичко необходимо в материалния план, вашата задача е да окажете помощ на всеки, който отново се преражда, за да изпълни своето Божествено предназначение.

Именно сега започнаха да се прераждат индивидите, които ще направят Русия духовна столица на света. Не пропускайте своя шанс за Служение на света. Окажете помощ на тези деца на Земята, представителите на новата раса.

Сега аз съм готова да пристъпя към Благословението. Аз дойдох в този ден, за да дам частица от моето сърце, небесна благодат на вас, които четете моето послание. Аз дойдох, за да ви предам цялата си Любов, Вяра и Надежда.

Аз ви моля за едно нещо – увлечени в текущите задачи на деня, никога не забравяйте своя Божествен произход и своето Божествено предназначение.

Обичам ви от цялото си сърце и съм готова да дойда при първия ваш зов, за да окажа помощ на онези, които имат нужда от нея.

АЗ СЪМ Майка Мария, аз бях с вас в този ден.