Този раздел съдържа аудио записи на диктовки, дадени от Възнесените Владици

чрез Посланника Татяна Микушина