Учение за избавяне от вредните навици и устойчивите негативни състояния на съзнанието

АЗ СЪМ Архангел Михаил, дошъл при вас в този ден!

Аз дойдох, за да ви предам много важно и съдбоносно решение. Аз ви донесох тази радостна вест на крилата на Победата!

На вас във вашия физически свят ви се струва, че няма промени, на вас във вашия физически свят ви е много трудно да се ориентирате в новостите, които препълват финия свят.

Ангелите вече разнесоха тази радостна вест из цялата вселена и аз дойдох да ви дам възможност също да се радвате заедно с нас, Легионите на Синия Пламък!

Ние получихме възможност от Великия Бял Престол. И много се радваме на тази нова възможност.

Тази възможност осигурява непроницаема и непобедима защита, буквално броня от Светлина на всеки Светлоносец, въплътен на планетата Земя, който е поел задължението да Служи на Великото Бяло Братство, на Легионите на Светлината.

Твърде много от вас, когато поемат задължение за Служение, се излагат на страшни нападения и изкушения от страна на силите, които не искат промени, не искат нещо да се промени и техните възможности за манипулиране на астралния план да намалеят.

Тяхното време отмина. Сега вие имате възможност да призовете моята лична защита и аз ще отделя на всеки от вас по 12 ангела на защитата от моите Легиони на Синия Пламък.

Представете си: с вас винаги, в продължение на 24 часа в денонощието, ще бъдат 12 ангели на защитата.

И вие ще можете да призовете своите ангели и да ги молите да ви защитават по всяко време на деня и нощта!

Предполагам, че много от вас ще попитат дали имат на разположение тези ангели на защитата.

Отговорът на този въпрос е много прост – и вие, всеки от вас, знаете този отговор.

Достатъчно е да отговорите чистосърдечно с „да” на следните въпроси:

Действително ли сте посветили целия си живот в Служение на Великото Бяло Братство?

Поставяте ли интересите на Братството на първо място в своя живот?

Готови ли сте да пожертвате всичко, което имате, за да продължите вашето Служение независимо от всичко?

Освободихте ли се от всички вредни навици и привързаности във вашия свят?

Ако сте отговорили с „да” на всички въпроси, вие вече имате на разположение 12 ангели на защитата!

Ако не сте открили в себе си тези забележителни качества, но се стремите да се избавите от своите недостатъци и да посветите живота си на Служение, ще ви се наложи всеки ден да ме призовавате лично и да молите да ви помогна на първо време.

Призовете ме: „Архангел Михаил, ела ми на помощ!” – и при този ваш зов аз ще се устремя и ще ви изпратя моя син лъч на защитата по всяко време на денонощието!

Никой от вас няма да остане без моята защита. Всички вие се намирате под надеждна опека и защита!

Но аз няма да мога да ви помогна в случай, че не желаете да се разделите със своите недостатъци, вредните си навици и привързаности. Защото всеки вреден навик или привързаност е пробив във вашата аура и вие ставате уязвими за различни сили и астрални манипулатори. Вие сами избирате с кого да бъдете.

За съжаление законът за свободната воля не ми позволява да се намесвам в случай, че доброволно сте се завързали за астралния план с вашите привързаности към алкохола, никотина, рок-музиката, наркотиците или към различни злоупотреби със сексуалната енергия.

Вие сами решавате с кого да вървите. Понякога е достатъчно просто да пожелаете да се избавите от вреден навик и искрено да ме помолите да ви помогна, и ще получите избавление.

Но вие понякога дори не желаете да се освободите от вредните си привързаности.

И това е избор, който правите сами. А ние стоим настрана и наблюдаваме, кога все пак Великият Учител Животът ще ви научи. Кога дотолкова ще изгубите своето здраве или интерес към живота, че в края на краищата ще се примолите и ще се обърнете към Висшите Сили за помощ!

Само ви моля в момента, когато искрено издигнете своя призив за помощ или молитвата си, запомнете този момент или го запишете в своя дневник. Защото ние не можем да ви окажем помощ мигновено. Не можем да направим това поради инертността на материята и защото е нужно да неутрализираме понякога много големи кармични негативни енергийни наслоявания във вашата аура.

Когато през по-голямата част от живота си сте злоупотребявали с вредните си навици и привързаности и вече в зряла възраст, обременени с болести, отправяте призив, то в най-добрия случай на нас са ни необходими 7 години, за да ви окажем помощ. Разбира се, ако имате натрупана много блага карма[1], тогава ние можем да използваме тази блага карма, за да ви избавим от вашите привързаности и вредни навици. В този случай може да получите изцеление мигновено, веднага щом произнесете призива си.

Сега бих искал още да кажа няколко думи за някои устойчиви състояния на вашето съзнание, свързани със страховете и опасенията ви. В много случаи причината за страховете е кармична и нейните корени може да се намират няколко въплъщения назад. Но също както можете да се избавите от вредните навици, така можете да се избавите и от устойчивите негативни състояния на вашето съзнание.

За Бог няма нищо невъзможно! И ако се молите и правите това искрено, рано или късно ще се избавите от всичко, което ви пречи.

Но трябва да помните, че избавянето ви от всичко, което ви пречи, трябва да бъде оправдано с дела, които осъществявате за Слава на Бог.

Само по себе си освобождаването ви от вредни навици, болести, устойчиви отрицателни състояния няма никакъв смисъл, ако не използвате освободеното време, енергия и сили, за да вършите Божиите дела във физическата октава.

Аз повдигнах много важни въпроси, свързани с вашето Служение. И за много хора, ако не за повечето от тези, които четат нашите послания сега, е неразбираемо как могат да служат на Владиците, как могат да вършат Божиите дела във физическата октава? Задавайте си тези въпроси и ще получите отговори.

Цялата дейност на Великото Бяло Братство на планетата Земя е свързана именно с това, да приобщи невъзнесеното човечество към работата, която изпълнява Братството за благото на еволюциите на планетата Земя.

И ако внимателно прочетете всички послания, които сме дали чрез нашия Посланик, тогава понятията Служение и Път на Посвещенията ще се разкрият напълно пред вас.

АЗ СЪМ Архангел Михаил, изцяло на вашите услуги!

 


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.

 

 


 

[1]Учение за благата карма. Възлюбеният Кутхуми, 6 юни 2015 г. Виж „Слово на Мъдростта” – книга първа, 2015 г., стр. 313.