Пътят към Небесата е вътре във вас

АЗ СЪМ Бабаджи. Дойдох чрез този Посланик.

Възможно е да не ме знаете. Приех въплъщение в края на миналия ХХ век в Индия. Аз не бях роден в този смисъл, както обикновено се раждат децата. Бях създаден със силата на мисълта.

Аз бях дошъл, за да възстановя традициите на истинската вяра в Индия. Бях въплъщение на Шива.

О, това е много трудно за разбиране, как един и същ Владика може да идва във въплъщение чрез различни хора, по различни пътища. Но трябва да кажа, че Владиците, Висшите Същества, дошли да помогнат на Земята и нейното човечество, търсят всякакви възможности, за да присъстват във физическия свят.

Сега вашият свят е много плътен и не позволява на Висшите Същества от Светлина да пребивават сред вас дълго време. Затова ние използваме частични въплъщения или временно пребиваване в хора, които по съответния начин са подготвили своите телесни храмове, за да ни дадат възможност да присъстваме в тях.

Когато каните гости, вие се стараете да въведете порядък вкъщи. Прибирате ненужните вещи, избърсвате прахта, миете пода.

Много е странно да се наблюдава, как мнозина от вас очакват да се случи чудо, очакват присъствие в себе си на Висши Владици или желаят да общуват със своята висша част, а не предприемат никакви усилия поне да почистят праха на своите плътски мисли и ненужните вещи на човешките желания.

Нашите светове са много по-близо един до друг, отколкото ви се струва. И нашият свят е винаги отворен за общуване с вас. Трябва само да се настроите на нужната честота на нашите вибрации.

Ние сме готови да общуваме с хората, намиращи се във въплъщение, въпросът е, вие готови ли сте?

Макар че, няма да крия, местата, които обитавате, не са подходящи за нашето присъствие. По време на моето последно въплъщение, независимо че почти не посещавах големите градове, ми бяха необходими значителни усилия, за да възстановя своите енергии, да приведа в порядък своя храм след пребиваването ми сред хората, за да позволя на Висшите Същества да общуват с мен.

Живеех в Индия. Но имах възможност да наблюдавам хората, които пристигаха от Европа и Америка.

Тяхното съзнание и манталитет много силно се отличават от съзнанието на хората, живеещи в Индия. Основното обучение и знанията, които ми се налагаше да давам на тези хора, това бе Божественото чувство, Божественото усещане, което им изпращах по време на моите проповеди.

Изливах тази Божественост, тази Благодат от своите чакри. И давах възможност на всички присъстващи да изпитат това чувство на Благодат.

Беше удивително да се наблюдава как горделивите чужденци разцъфваха в мое присъствие, как забравяха за своите цивилизационни проблеми и се обръщаха към обикновения живот и Божественото общуване.

Ако можехме да пребиваваме в повече хора, подготвили своите храмове за нашето присъствие, тогава можете да си представите как би се променила ситуацията на планетата.

Мнозина искат да получат тази Божествена връзка, за да утвърдят своето его. Много е интересно да се наблюдава как човек се опитва да носи две големи дини под една мишница.

Той иска да получи Божествено общуване и едновременно иска да утвърди своето его.

Как мислите, може ли такъв човек да получи Божествено общуване?

Човек винаги получава това, към което се стреми. И ако силно желае  да получи Божествено общуване, но не е въвел ред в своя храм, необходим за идването на Висшите Същества, тогава той ще общува, но само с онези същества, които съответстват на нивото на неговото съзнание.

Има доста много същества, които само това и чакат, да попадне в ръцете им такъв човек и те да го управляват и да говорят чрез него. Знаете, че подобното привлича подобно.

Затова се изисква да се отречете напълно в своето съзнание от всякакви човешки желания, от всякакви мисли, свързани с получаването на някакви преимущества лично за себе си.

Просто отдавате всичките си недостатъци и несъвършенства на Бог и казвате: „Господи, да, несъвършен съм, но те обичам, Господи. Помогни ми. Помогни ми, Господи. Тъгувам по Теб, тъгувам по Твоята Благодат, по Твоята Любов. Няма нищо в този свят, което да ме привлича, Господи. Искам да бъда Единен с Теб. Искам да изпълня всяко твое желание. Ще Ти служа. Ще служа на всички живи същества, в които пребиваваш. Помогни ми, Господи. Аз съм Твой”.

След такъв призив, ако сте го направили искрено, от цялото си сърце, вие ще получите нашата помощ.

Но заблудата на хората е свързана с това, че те мислят, че веднага ще получат Благодат и ще станат самото съвършенство в плът. За съжаление, с този ваш призив пътят ви към Бог едва започва.

Ще ви кажа какво ще последва след този призив. Вие ще получите ускорено връщане на кармата си. Ще се сблъсквате със ситуации извън вас, в заобикалящия ви свят, и със ситуации вътре във вас, във вид на психологически проблеми, които ще възникват пред вас без отдих всеки ден.

Ще получите възможност да докажете на Бог, че действително сте готови да изпълните това, което сте обещали.

Вашата устременост към Бог трябва да ви помогне да преодолеете всички тестове и трудности, колкото и тежки да са те.

Това е етапът на ученичеството. Този етап може да премине без присъствието на въплътен Учител до вас. Енергиите, които се съдържат в аурата ви, ще бъдат за вас най-добрият учител. Тези енергии ще доведат при вас ситуациите, през които трябва да преминете, за да докажете, че действително сте готови да се разделите с всичко, което ви привързва към този свят.

Не е задължително да се лишавате от всичко: семейство, работа, дом, богатство. Но трябва да се разделите с привързаността си към всяка вещ от този свят. И не само към реални вещи, които могат да се пипнат с ръка, но и с тези вътрешни проблеми, които са ви присъщи и които ви съпровождат живот след живот. За някого това е завистта, за някого това е критиката, осъждането, за някого това е жалостта към самия себе си. Твърде много са качествата, с които трябва да се разделите. Това е много болезнен процес. Защото за времето на пребиваване на Земята вие буквално сте се сраснали с тези качества. И ви се налага да ги късате от себе си. Все едно, че ви се налага да режете от себе си парчета кожа. Но това е друга болка. Душевна болка, която понякога е абсолютно непоносима.

Ако срещнете учител, който ви каже, че ще ви избави от кармата ви, от проблемите ви, и ще вземе всичко върху себе си, никога не вярвайте на такъв учител. Независимо дали ви иска за това пари или не.

С вашите проблеми и с вашия кармичен товар можете да се разделите единствено вие самите.

Външният учител може само да ви подсказва тези проблеми, но не и да ги решава вместо вас.

Затова идвам, за да ви предупредя за сложността на вашият път и според силите си да ви окажа помощ с моите съвети.

Разбирам цялата сложност на ситуацията, в която се намирате, без да имате понякога възможност да получите съвет от истински Гуру, намиращ се във въплъщение. А вашите души се нуждаят от съвет и помощ. Ние от своя страна се стараем да ви окажем такава помощ и да ви дадем съвет.

Затова рано или късно ще се срещнем.

Небесата и Земята ще се срещнат. И това ще стане вътре във вашия храм. Защото Пътят към Небесата е вътре във вас. Може да обиколите цялата Земя в търсене на истински Гуру, може да изхарчите за това всичките си спестявания, но така и да не намерите нищо.

А вратата към Небесата в действителност се намира вътре във вас. Сега дори имате всички необходими ключове за тази врата. Но последното усилие за отключване на вратата все пак трябва да направите сами.

Радвах се на днешната среща и мисля, че тя беше полезна за вас.

АЗ СЪМ Бабаджи и ви изпращам своята Любов.