Интернет - транслации
Разписание

 

2 август 2020 г.

Розарий на Елохим Мир
„Вашата основна задача е да повишавате съзнанието
на хората на планетата Земя.“

15:00 ч. българско време