Видео


Послание към човечеството на Земята
Слайдов филм по диктовката на Възлюбения Алфа от 1 юни 2005

"...АЗ СЪМ дойдох да дам важно послание, което ще ви позволи да запазвате фокуса на своя устрем в този момент от времето. Съсредоточете се върху сърцето си. Съществувате само вие и вашето сърце, възлюбени..."

Възлюбеният Алфа, 1 юни 2005