Диспенсация на 23 число

РАБОТА С КАРМАТА
Част 1 Част 2.
Част 3 Част 4

Проявление на закона за кармата във физическия свят

 


 

Кармичното Ръководство, което заседава в продължение на две седмици след 25 юни 2005 година, взе решение, започвайки от 23 юли 2005 година, в 23-я ден на всеки месец да получавате безпрецедентната възможност за преобразуване на личната си карма и кармата на планетата.  В 23-я ден на всеки месец ви се дава възможност да отработите кармата за следващия месец чрез четене на молитви, повели, Розарии или мантри.

Ако достатъчен брой хора в 23-я ден на всеки месец отделят за преобразуване на кармата за следващия месец дори и един час, тези ваши усилия ще бъдат преумножени пропорционално на броя на хората, които участват в това бдение. Например ако заедно с вас в този ден в бдението участват 1000 души по цялото земно кълбо, то вашите усилия ще бъдат преумножени хилядократно. Ако в бдението участват 10 000 души тогава вашите усилия ще бъдат преумножени 10 000 пъти. Ако обстоятелствата ви позволяват можете да отделите и повече от един час за преобразуване на кармата. Отделете толкова време, колкото ви позволяват възможностите.

За преобразуване на кармата можете да казвате онези молитви и повели, които обикновено използвате. Най-важното е настройката на вашето съзнание. Вие трябва са бъдете устремени с цялото си същество за обединяване на усилията на хилядите светлоносци по цялото земно кълбо.

На заседанието на Кармичното Ръководство на 25 декември 2006 година беше решено да се даде възможност на всеки жител на Земята, който е достигнал определено ниво на съзнание, да може да употребява част от енергията, която той освобождава по време на молитвите или по време на своето Служение на Живота, за това, да успее останалата част от човечеството колкото е възможно по-бързо да достигне нивото на съзнание, което е необходимо на този етап на еволюционното развитие. Започвайки от 23 януари 2007 година в допълнение към действащите положения на тази важна Божествена милост се добавя още един важен пункт. Всеки от вас, който пожелае може да насочи своята енергия за преобразуване на кармата на онези, който са забавили темповете на своето развитие и не са в състояние да разберат много Божествени Истини. Това може да се отнася за вашите близки, роднини и дори за съвсем непознати хора, с които чувствате особена близост. В 23 ден на всеки месец вие можете да отправяте призив и да преобразувате кармата, която пречи на избрания от вас човек да достигне следващото ниво на съзнание. Засега тази милост може да бъде прилагана само към един човек. Например към вашия съпруг или съпруга, към вашето дете или единия от родителите ви, а също и към човека на когото избирате да помогнете.