Мантра

успокояваща ума, мантра на любовта и разкриване на сърцето


Ангажирайки своя ум и напълвайки сърцето си със звук, не можеш да го държиш затворено за онази любов, която те обкръжава. Мантрата помага да видим, намерим и да достигнем своята изначална същност – висшето, безграничното, превъзходното Аз.


Това е бхаджан, който възпява Господ Рамачандра:

Tumi Bhaja re Mana Tumi Japa re Mana
Om Shri Ram Jaya Ram Japa re Mana

Туми Бхаджа ре Мана Туми Джапа ре Мана
Ом Шри Рам Джая Рам Джапа ре Мана


 


«О, ум (маnа), винаги възпявай (bhaja) божественото име, винаги повтаряй (japa) името на Бог! «Господ Рама! Победа (Jaya) за Господ Рама!» Повтаряй, мой ум...»

Бидж-мантрата "РАМ" е много силна защитна мантра. Съгласно ученито на йогите, тя изгаря всички грехове и последствията от кармата.

Бхаджан е религиозно песнопение от традицията на бхакти в индуизма. Терминът «бхаджан» често се използва като синоним на киртан[1] . Бхаджаните са лирически песни, които изразяват чувства на любов и преданост към Бог в една от Неговите форми. Пеенето на бхаджани и киртани е популярен начин на поклонение сред последователите на традициите на бхакти в индуизма. Бхаджан е духовна дисциплина, насочена към съсредоточение на ума върху вашето любимо божество. Ако бхаджан се пее без съсредоточение, то това е напразно изгубена енергия.

Според някои източници[2] Рама, като седмия аватар на Вишну, е «призван да отстоява достойнството на брака, като израз на вечна и неразривна връзка между мъжа и жената». Затова мантрата, възпяваща Рамачандра, помага да се установи хармония, мир и щастие между съпрузите.


Рама

 


 

[1] Ки́ртан* - (санск. — „повтарям“) - това е форма на духовна практика в индуизма и сикхизма, която се състои в колективното възпяване на имената и славата на Бог.

[2] Жуковский В. И., Копцева Н. П. Искусство Востока. Индия: Учеб. пособие.. — Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 2005. — 402 с. — ISBN 5-7638-0575-5