Аад Гурей Наме


Мантрата Аад Гурей Наме е много силна защитна мантра. Тази мантра се отнася към религиозните традиции на сикхизма.
Като преклонение пред изначалната, вечна и незрима мъдрост, ако се повтаря искрено, тя е способна да защити нас, нашите близки и всичко, което е Божествено.