Господ Майтрейя

 


„Майтрейя е съкровеното име на Петия Будда и Калки Аватара на браманите, последният Месия, който ще дойде при завършването на Великият Цикъл.”
Е.П.Блаватска „Тайната Доктрина”

„През 1924 година Звездата на Майката на Света – Венера, дойде много близо до земята. На земята дойдоха нови енергии”.
Сега в Ладака и Сиким просветените лами въздигнаха велики изображения на Майтрейя като символ на приближаването на новата ера.”
Н.К. Рьорих, „Калпа Дзонг” – 1928 г.

Учението на Владика Майтрейя ще се разпространи по целия Свят
и ще възглави новата ера, ерата на пробуждането на Духа,
наричана още ера на жената”.
Той ще възстанови справедливостта на земята и умовете на онези,
които ще живеят в края на Кали Юга ще се пробудят
и ще бъдат прозрачни като кристал.
Е.И.Рьорих, „Писма”

„Единствената скъпоценност (перла с висока цена) – това е Любовта. Най-удивителната от всички скъпоценности, е Божествената Любов.
Целият Свят търси Любовта.
Целият свят получава по-малко, отколкото може да даде Божествената Любов, която единствено е способна да удовлетвори нашия глад.
Всички искат любовта на Майтрейя. Това е целта.”
Елизабет Клер Профет

Силата на състраданието[1]

Чистото състрадание притежава силата да отстрани всички кармични омрачения и препятствия на пътя към просветлението. Когато вътрешната мъдрост е разкрита, разбирането ви за относителната и абсолютната истина нараства с придвижването към просветлението. Будда много пъти е казвал, че състраданието – това е най-мощното оръжие за премахването на незнанието и нарастването на мъдростта.

Една илюстрация към това е историята за Асанга. Той бил значим индийски учен, родил се около петстотин години след Будда, някъде в началото на християнската ера. В младите си години Асанга заминал за Университета Наланда, прославен древноиндийски манастир и първият истински университет в света. Макар че Асанга станал велик учен, той все още имал съмнения към някои учения. Бил разпитвал много учени и осъзнаващи майстори, но никой от тях не успял да разсее неговите съмнения. Тогава решил да практикува визуализация върху образа на Майтрейя, бъдещият будда, мислейки, че веднага щом види Майтрейя, ще намери отговорите на своите въпроси. След като получил посвещение и наставления, той тръгнал за една планина в Индия и медитирал върху образа на Майтрейя три години.

Асанга мислел, че след три години ще има достатъчно сили, за да се срещне с Майтрейя и да му зададе своите въпроси, но за това време той не получил никакви знаци. След три години бил вече уморен и вдъхновението му изчезнало, затова се отказал от своето уединение. Слизайки от планината стигнал до едно село, в което хората се били събрали да гледат един старец, който правил игла, триейки голяма желязна пръчка с парче коприна. Трудно било за Асанга да повярва, че някой може да направи игла, търкайки железен прът с парче коприна, но старецът го уверил, че това е възможно, и му показал три игли, които вече бил направил. Когато видял този пример на огромно търпение, Асанга решил да продължи своята практика и се върнал към уединението за още три години.

През тези три години той сънувал няколко пъти Майтрейя, но все още не могъл да Го види. След три години се почуствал отпаднал и уморен и отново решил да си тръгне. Спускайки се от планината, видял едно място, където вода капела върху камък. Тя капела много бавно, по една капка на час, но тази капка била направила голяма дупка в скалата. Виждайки това, Асанга отново събрал мъжество и решил да се върне към уединението за още три години.

Този път той имал хубави сънища и други знаци, но все още не можел да види ясно Майтрейя и да му зададе своите въпроси. Отново си тръгнал. Слизайки от планината видял малка дупка в скалата. Мястото около дупката било полирано от една птица, която се триела с крилете си о камъка. Това го накарало отново да вземе решение да се върне в пещерата за още три години. Но и през този тригодишен период все още не могъл да види Майтрейя. След дванадесет години той нямал отговори, затова отново напуснал своето уединение и тръгнал надолу по склона.

По пътя, близо до едно село, той се натъкнал на старо куче. Когато то го залаяло, Асанга видял, че отдолу тялото му било изранено и покрито с бълхи и червеи. Приближавайки се до него, той видял, че кучето ужасно страда и почуствал към него огромно състрадание. Помислил си за всички онези истории, в които Будда Шакьямуни отдавал себе си на живите същества и решил, че е дошло време да отдаде своето тяло на това куче и насекомите.

Отишъл в селото и купил нож. С него отрязал месо от бедрото си, мислейки да събере червейте от кучето и да ги сложи върху своята плът. След това съобразил, че ако събира насекомите с пръсти, те ще умрат, защото са много крехки. Затова решил да ги събира с езика си. Тъй като не искал да вижда това, което смятал да прави, затворил очи и насочил език към кучето. Но езикът му се опрял в земята. Той опитвал отново и отново, но езикът му продължавал да се опира в земята. Накрая отворил очи и видял, че старото кучето го няма, а на неговото място стои Будда Майтрейя.

Виждайки Будда Майтрейя, той много се зарадвал, но в същото време бил и малко разстроен. Асанга практикувал толкова много години, а едва когато видял старото куче, Майтрейя му се явил. Започнал да плаче и попитал Майтрейя защо не му се е явил по-рано. Майтрейя отговорил: „Аз бях състрадателен към теб. От първия ден, когато дойде в пещерата, аз бях постоянно с теб. Но до днешния ден омрачения закриваха твоето зрение. Сега ме виждаш поради своето огромно състрадание към кучето. Това състрадание премахна твоите омрачения до такава степен, че ти можеш да ме виждаш”. След това Майтрейя лично обучил Асанга на текстовете, известни като Петте учения на Майтрейя, които са много важни текстове в тибетската традиция.

Контактът на Асанга с Майтрейя се родил от състраданието. Неговите омрачения се разтворили само благодарение на състраданието. По тази причина Гуру Падмасамбхава учеше, че без състрадание практикуването на дхарма няма да даде плодове и в действителност без състрадание вашата практика ще бъде гнила.

 

 


 

[1]„Светлината на трите скъпоценности” Кхенчен Палден Шераб Ринпоче, Кхенпо Цеванг Донгял Ринпоче.

На рускиият сайт има повече информация за Господ Майтрейя (предстои да бъде преведена)
http://sirius-ru.net/liki/maitreia.htm