Послания на Майка Мария

 

Нека в близко бъдеще четенето на моите Розарии бъде най-важната задача във вашия живот
26 март 2005 г

 

Възраждането на Русия като земя Майка ще стане много скоро
13 юни 2005 г

 

За духовната мисия на Русия
25 юни 2007 г

 

Аз дойдох днес да ви напомня, че съм винаги до вас като любяща и грижовна майка
8 декември 2007 г

 

При всяко мое идване аз се чувствам все
по-уверена и по-уверена на Земята

21 декември 2007 г

 

Препоръки в края на годината
27 декември 2007 г

 

Беседа от сърце в сърце
4 януари 2009 г

 

Аз зова вашето съзнание към висините
9 юли 2009 г
Слушайте на аудио-файл.

 

Необходимa е повсеместна проява на Вяра и благочестие.
27 декември 2009 г
Слушайте на аудио-файл.

 

Целият механизъм за щастлив живот е заложен вътре във вас.
11 юни 2010 г
Слушайте на аудио-файл.
Сваляне на аудио-файл.(14,9 Mb)

 

Заедно ние можем да извършим чудото, което очаква Русия.
23 юни 2011 г
Слушайте на аудио-файл.
Сваляне на аудио-файл.(13,3 Mb)

 

Настъпва краят на мрака и занапред ви очаква само Светлина!
25 юни 2012 г
Слушайте на аудио-файл.
Сваляне на аудио-файл.(13 Mb)

 

Позволете на Бог да влезе в живота ви
23 юни 2013 г
Слушайте на аудио-файл.
Сваляне на аудио-файл.(17,7 Mb)

 

Необходимо е да положите максимални усилия, за да върнете в живота си Бога
24 декември 2013 г
Слушайте на аудио-файл.
Сваляне на аудио-файл.(14,6 Mb)

 

Пребивавайте постоянно в Любовта и всичко около вас ще започне да се променя
23 декември 2014 г
Слушайте на аудио-файл.
Сваляне на аудио-файл.(18,1 Mb)

 

Назад към странничката на Майка Мария