Аз зова вашето съзнание към висините

АЗ СЪМ Майка Мария, дошла при вас.

От времето на нашата предишна среща се случиха събития, които отдалечиха идването на Новата епоха, която все още се очаква в Русия.

Ние срещнахме съпротивление от страна на противоположните на нас сили, които умело използват отделни хора и действат чрез тях.

Винаги съм се стремяла да присъствам по-близо до Русия. И изпитвам досада от всичко това, което се случва. Аз не казвам, че всичко е зле. Надявам се, че всичко ще бъде добре. Но вие трябва да приложите усилия. Необходимо е ежедневно да полагате определени усилия, за да се приближат онези благословени времена, които очакват Русия.

Аз започнах моето послание с тъжни нотки. Но вие и сами чувствате, че не всичко се нарежда така, както бихме искали, а аз ще добавя: „Не така, като беше замислено”.

Обаче ние няма да седим със скръстени ръце и да чакаме.

Нали е вярно, че ако ви помоля да удвоите и да утроите вашите усилия, вие ще откликнете на моя призив?

И за някого това ще означава засилване на молитвената работа, а друг ще се заеме с изпълнението на конкретни действия на физическия план.

Вие сте изключително способни. И ако редовно се вслушвате в съветите, които ви даваме ние, а също така в тихия глас, който си проправя път от вашето сърце през суетата на деня, то ние ще постигнем твърде много и в кратки срокове.

Сега е необходимо да се съберат всички сили за решителния скок. Именно сега се решава ще настъпят ли, и колко бързо, очакваните промени отначало в Русия, а след това и в целия свят.

Няма да ви казвам подробности и не е моя работа да указвам кой какви стъпки да предприеме. Всеки трябва да върши своята работа. И аз непрекъснато, ден и нощ, нося своето Служение на финия план.

Аз съм толкова близо до земния план, колкото това е възможно. И всеки ден изслушвам всички ваши молби и дори упреците, които вие ми изпращате.

Аз съм съгласна да изслушвам дори не особено приятните неща, които вие понякога ми казвате. Понякога за да осъзнаете нещо, вие трябва да чуете това сами. И когато ми казвате това, вие самите го чувате. Много дълбоко вътре във вас са заседнали проблеми от много въплъщения.

Приближавате до моя образ и започвате своя вътрешен монолог. Вие не се досещате, че аз чувам всяка ваша дума. И тогава, когато Божествената възможност позволява, аз незабавно ви изпращам ангелите на помощ. Помощта мигновено пристига на финия план. И е необходимо определено време за проявяването на тази помощ на физическия план. Но понякога вие не дочаквате помощта да дойде и ми изпращате вашите упреци и изразявате своето недоволство. Тутакси потокът на Божествената възможност спира. И следващия път, когато вие, разкайвайки се и плачейки, отново се приближите до моя образ, аз отново ви оказвам помощ. Но после всичко се повтаря. И когато за пети или за седми път молите за едно и също нещо, аз вече не бързам с помощта. Защото вие не сте осъзнали цялата отговорност, която възлагате с всяка ваша молба, на ангелските отряди.

Бъдете последователни в своите молби и действия.

Понякога вашата карма не ми позволява да се намесвам съдбата ви, но вие ме молите за помощ всеки ден, много пъти, в течение на година и повече. И вашето усърдие и устременост разбиват невидимата преграда и помощта като широк поток се влива във вашето същество и във вашия живот.

Божественото милосърдие не знае граници. И помощта от финия план ще дойде. Умейте да използвате тази помощ. Не пресичайте Божествената възможност с вашите отрицателни изблици. Колко по-лесно би било за нас да ви оказваме своята помощ, ако можехте през по-голямата част от времето да запазвате съзвучие с Божествения свят. И колко по-успешно бихме могли да напредваме в изменението на физическия план на планетата Земя.

Всеки път, когато излизате от равновесие, вие наподобявате малък вулкан. И всичко около вас се разтърсва, и елементалния живот се стреми да избяга по-далече от вас. Защото вашите вибрации не му позволяват да присъства близо до вас.

И когато включвате силна музика с накъсан ритъм, елементалите и ангелските същества в паника напускат зоната, в която се чува тази ужасна музика. Равновесието се нарушава дотолкова, че никое от съществата, в чиито задължения влиза да въвеждат порядък на финия план, не може в продължение на няколко дни да влезе в зоната, където е звучала тази музика. И тъй като вие включвате музиката всеки ден, то вашите градове и села са подобни на пустини: всички обитатели от финия свят са напуснали тези пустини и не могат да ви оказват помощ.

Ние ви помагаме най-вече чрез елементалното царство, чрез стихиите на въздуха, огъня, водата и земята. Със своето поведение вие ни лишавате от възможността да ви оказваме помощ.

На нас ни е нужна хармонична атмосфера във физическия план. И в тези места на земята, където още цари атмосфера на покой и хармония, вие се лекувате, просто попадайки на тези места. Хиляди същества от елементалния живот са готови да ви окажат помощ и изцеление.

Затова помислете, не настъпи ли време да се върнете към онази хармония между всички царства на природата, която цареше в далечните времена, когато хората бяха щастливи и изпитваха радост просто от живота? Тогава те виждаха елементалния живот, виждаха ангелите и това беше също така естествено, както за вас е естествено да виждате кучетата, котките и птиците.

Аз зова вашето съзнание към висините. Опитвам се да доведа до вашето съзнание, че вие живеете в клетка и сами сте се насадили в клетката и сте поставили тази клетка в пустинята на вашите градове.

Настъпи време да преразгледате цялата ценностна система, всички взаимоотношения във всички сфери на живота. Как да сведа до вашето съзнание това, че вие се намирате в такива условия, които са недостойни за човека?

По-смело се разделяйте с привързаностите към „благата” на вашата цивилизация и ще придобиете истински блага и непреходни ценности.

Природата не търпи празно място и на мястото на всяко ваше отрицателно качество ще дойде Божествено качество, и на мястото на вашите човешки привързаности ще дойде състоянието на Божествен покой, хармония, спокойствие, щастие и радост. Именно това е, което не достига във вашия живот.

Днес аз се опитах да насоча вашите погледи по-високо от привичния за вас хоризонт, за да видите онези върхове, към които следва да се устремите сега.

АЗ СЪМ Майка Мария.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)