Препоръки в края на годината

АЗ СЪМ вашата Майка Мария, дошла, за да дам това мое послание.

Аз дойдох в един от последните дни на тази година, за да обобщя някои резултати и да набележа бъдещите ориентири във вашето съзнание.

Дойдох да поговоря с вас. Спокойно...Искрено....Внимателно и нежно.

Аз дойдох като любяща и грижовна майка. И действително аз съм ваша майка, защото се грижа за вас, изцелявам вашите душѝ. И когато ви е особено тежко, вие всички идвате при мен.

Зная, че ви е трудно. Зная, че се намирате там където се срещат и пресичат новите енергии, идващи във вашия свят, и старите енергии, които още преобладават в него. И това е винаги много трудно: да се живее в преходно време. Вашите физически тела и по-фините ви проводници понякога не са способни да се справят с повишеното натоварване. Но ще ви се наложи да потърпите. Друга възможност няма. Много ангели-лечители и Владици са готови, както и аз, да ви оказват цялата посилна и възможна помощ. Затова не пренебрегвайте помощта, която ви дават Небесата. Обръщайте се за помощ към Владиците, ангелите, елементалите и лично към мен.

Аз нося бремето на много въплътени синове и дъщери на Бог. Старая се да облекча вашата участ. Но помогнете ми и вие. Имам нужда от вашата енергия, от вашите молитви и от вашата Любов.

Ние можем и трябва да си помогнем един на друг. Аз ще облекча вашето бреме в това преходно време, а вие ми дайте, моля ви, допълнителен резерв от енергия.

Аз слушам вашите молби и понякога само една молитва, произнесена искрено в сърцето ви, е достатъчна, за да бъде оказана помощта. Но вие не намирате време да ми изпратите енергията на вашите молитви. Аз не мога да ви окажа помощ тогава, когато искате от мен да ви помогна. Аз мога да помогна само на съкрушените сърца, на сърцата, които са се разкаяли и са готови да се подчинят на всяко изискване от наша страна.

Както винаги, ние ви призоваваме към правилно състояние на съзнанието. За да постигнат правилно състояние на съзнанието, някои се нуждаят от пост, молитва, покаяние, изповед и причастие.

На други са достатъчни искрените сълзи на разкаянието. И умити от тези сълзи, на сутринта след безсънна нощ моите деца са способни на искрена молитва и степента на разкаянието, което присъства в техните сърца, ми дава възможност да окажа помощ.

Аз виждам вашите страдания. Аз страдам с вас. Но и вие ме разберете. Има някои видове карма от ваши действия в миналото, които могат да бъдат изкупени само със страдание.

Много мъка и страдание има във вашия свят.

Аз виждам. И виждам също и друго. Виждам как младежта абсолютно безотговорно се разпорежда със скъпоценната енергия на Любовта. Аз виждам... И сърцето ми тръпне и замира, защото зная на какви страдания в бъдеще ще се подложат тези душѝ. Вие сами се обричате на много, много страдания.

Аз дойдох да ви напомня за отговорността, която носите за постъпките си, за да не ме молите за избавяне от страдания и за изцеление когато целият ви живот е зад гърба ви и сте обременени с огромен товар от болести и психични проблеми. Аз бих желала младежта да се обръща за помощ, съвет и подкрепа още сега. За да може тя в зрелите си години да служи за Слава на Господа и да върши Божествени дела на физическия план.

Всички сте длъжни сега да насочите поглед към младежта. И онези от вас, които към края на живота си най-накрая са осъзнали Божествената Истина в една или друга степен, ще бъдат способни да предадат на новото поколение своя опит. Помислете в каква форма можете да направите това, но е необходимо да го направите – казвам ви го.

Аз се грижа за бъдещото поколение, защото предвиждам предстоящи големи промени, особено в моята любима Русия. И върху младежта, която сега се шляе по улиците и не знае с какво да се захване, ще легне огромна работа и огромна отговорност. Затова, моля ви, не пренебрегвайте дълга си. Нека младежта да получи знание за Божествения Закон, който съществува в тази Вселена. Нека това знание стигне до младите сърца. Не е задължително да се използва институцията на църквата, за да се накара младежта да изпълнява предписанията на една или друга религия. Съвсем не е задължително. Важно е Бог да заживее в сърцето на всеки човек. Важно е всеки човек да живее в съответствие със Закона.

И ако смятате, че църковните церемонии са остарели и отблъскват младежта, дайте ѝ кодекс от морални норми и правила с помощта на лекции, филми, семинари. Дайте на младежта правилни ориентири в живота. Това е ваше задължение, задължение на всеки, който чете сега това мое послание.

Аз дойдох при вас в този ден в края на годината, защото времето, когато годината свършва и се предчувства Новата Година, предразполага към размишление. Постарайте се да следвате вътрешната си потребност да размишлявате в своето сърце. Постарайте се да се уедините. Вашите приятели и познати и всички съществуващи традиции ще ви казват обратното и ще ви канят на шумна гощавка и традиционно новогодишно и Рождественско празненство.

Не се стремете към шумни компании. Не създавайте нова карма, която да разплитате през цялата следваща година. И в края на следващата година не ми се оплаквайте, че ви е трудно и не ви достигат здраве и енергия.

Следвайте година след година съветите, които ви давам, и всяка следваща година ще бъде все по-щастлива от предишната.

Бог да ви помага през Новата Година!

АЗ СЪМ Майка Мария, бях с вас в този ден.


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.