За резултатите от заседанието на Кармичното Ръководство

АЗ СЪМ Вайрочана. Дойдох в този ден, за да ви съобщя за резултатите от работата на Кармичното Ръководство. На мен се падна честта да направя това.

Онези от вас, които внимателно се запознаваха с Учението, давано от нас чрез този посланик знаят, че решението на Кармичното Ръководство винаги щателно се съгласува с Великото Централно Слънце. Затова през близката половин година ще действа приетото от нас решение.

И така, аз съм готов да ви известя за приетите решения в рамките, в които това може да бъде съобщено на невъзнесеното човечество.

И разбира се вас ви интересува ще продължи ли да се дава Учение чрез този посланик.

Ние използваме всяка възможност, за да даваме Учение. И да не използваме подготвения от нас посланик, който се намира във въплъщение и се ползва с нашето доверие в продължение вече на шест години, няма да отговаря на изискванията на Космическия Закон.

Затова ние ще продължим работата чрез нашия посланик. И трябва да ви кажа, че получихме разрешение от Великото Централно Слънце за използването на още един резервоар Божествена енергия за благото на еволюциите на планетата Земя.

Обаче ние повече няма да изразходваме нашата енергия за предаване на цикли с послания. Ние ще използваме друг начин за предаването на енергията. По-целенасочено, по-точно и дори по-мощно.

Затова онези от вас, които свикнаха да четат послания, да получават Божествената енергия, съдържаща се в тях и да не я използват по предназначение за развитието на своето съзнание, и нещо повече, да използват тази енергия за небожествени цели, за вас ние затваряме този източник на Божествена енергия.

Обаче има определено количество човешки индивиди, които се подготвиха за възприемане на нашето Учение. Те подготвиха почвата на своята душа, в която нашите семена на Божествената Мъдрост падаха в продължение на тези шест години.

И сега настъпи времето, когато семената на Божествената Мъдрост трябва да покълнат. И ние ще чакаме тези кълнове с нетърпение.

Всеки от вас ще получи нашата помощ и подкрепа. И енергията, която до този момент се лееше в широк поток и поливаше всички, които подлагаха своите съдове под него, сега ще постъпва целенасочено в съдовете на онези, които са способни да използват нашата енергия максимално ефективно за израстване на своето съзнание и в помощ на хората около тях.

Ние не можем да оставим човечеството без нашата помощ и подкрепа в това трудно време. И за онези от вас, които необмислено четяха нашето Учение, без да се задълбочават твърде много в неговия смисъл, настъпи време за изпитания. Сега вие трябва със собствени усилия да овладеете даденото Учение, препрочитайки всяко наше послание толкова пъти, колкото е необходимо, за да бъде то възприето от вашето съзнание.

Настъпи времето да докажете, че сте способни да еволюирате.

Настъпи нов етап в нашата работа. И ако в първата половина от дванадесетгодишния цикъл на работа чрез нашия посланик ние сеехме нашите семена и ги поливахме с Божествена енергия, то във втората половина от този дванадесетгодишен цикъл, т.е. в близките 6 години, на вас ви предстои да отгледате зърната на Мъдростта във вашите души.

Първата половина от дванадесетгодишния цикъл Духа пълнеше душите ви с Божествена енергия. А сега настъпи възходящият цикъл, когато вашите души трябва да дадат кълновете на Божественото съзнание.

За нас остава работата по грижата за онези филизи на вашето съзнание, които ще се появяват тук и там по земното кълбо.

Нито един филиз не трябва да бъде изгубен. Всяка душа трябва да получи максимално възможната помощ и грижа.

Затова в близките години вие трябва да съберете всички свои сили, за да преодолеете онези кармични обстоятелства, които ви пречат да се извисите над илюзията. И тогава, когато филизите на Божественото съзнание преодолеят определено ниво, за вас вече няма да са страшни плевелите на човешкото съзнание на обкръжаващите ви хора.

И ние се надяваме след шест години да съберем добър урожай. Ние завършихме сеитбата. И сега чакаме израстването на Божественото съзнание, за да съберем в Божествените хамбари урожая под формата на сияещите каузални тела на вашия Дух.

Така се сменят цикъл след цикъл. И онова, което е способно на по-нататъшна еволюция, получава възможност за развитие. А онова, което не е способно да еволюира, постепенно ще отстъпи място на бъдещите раси, готови да дойдат във въплъщение на тази чудесна планета от ефирните октави на Светлината.

На Земята и´ е съдено да стане лъчезарна звезда на Свободата, която ще бъде образец за много други еволюции, населяващи световете на тази вселена.

А сега трябва да ви кажа още едно нещо. И за мнозина от вас това ще бъде новост или откритие. Защото вие не мислехте, че нещо на вашата планета може да се промени. Обаче срокът настъпи. И вратите на Божествената възможност се затвориха за въплъщение на Земята на онези индивиди, които изостанаха в своето развитие. И сега планетата ще се населява от други индивиди, които много скоро ще преобладават на планетата Земя.

По космическия часовник, настроен на вечността, текат последните минути на възможността за онези души, които се намират във въплъщение, но не желаят да сверят своя часовник с Великото Централно Слънце.

Радвах се да изпълня това поръчение на Кармичното Ръководство: да ви съобщя резултата от нашето заседание.

Не мислете, че всичко е свършило. Всичко едва започва! И вас ви чакат блестящи открития в най-близко време!


АЗ СЪМ Вайрочана. Ом.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)