За Посланията и Посланика

Владиците от Шамбала са известни на изток още от древността. В различните учения ги наричат по различен начин: Учители на човечеството, Възнесени Владици, Владици на Мъдростта, Велико Бяло Братство.

Тези Учители са достигнали следващото стъпало на еволюцията и продължават своето развитие на по-фините планове. Тези Високи Същности считат за свой дълг да помогнат на човечеството на Земята за развитието на неговото съзнание.

svet bookНачинът, по който Възнесените Владици общуват с човечеството, е чрез предаване на Послания(Диктовки), които се записват от Посланик, владеещ специален метод за приемане на Послания от висшите ефирни октави на Светлината.

Такива хора са били Елена Блаватска, Елена и Николай Рьорих, Марк и Елизабет Профет и други.

През 2004 г. Владиците дадоха мантия на своя Посланик Татяна Николаевна Микушина. Посланията, предадени чрез Татяна Микушина се публикуват в серията книги „Слово на Мъдростта“. За десет години тя прие 21 цикъла с Послания, съдържащи над 470 диктовки. Посланията са преведени на 19 езика. За това време Татяна Микушина написа и публикува повече от 50 книги.

Аз направих всичко, което зависеше от мен, за да изпълня колкото може по-добре своята работа по приемане на Посланията. Но в действителност всичко правеше Бог.

Аз никога не знаех предварително кое от Съществата на Светлината ще дойде, за да даде Послание. Също така не знаех на каква тема ще бъде Посланието. И досега не мога да разбера как става това чудо по предаване на Посланията. Работата по приемане на Послания е на границите на човешките възможности и може само да се досещаме колко усилия са положили Възнесените Същества, за да бъде успешен този многогодишен труд.

Татяна Микушина

Информацията, която се съдържа в Посланията не принадлежи към никоя система от вярвания и към никоя конкретна религия.

Владиците говорят за текущия исторически момент на планетата Земя. Разказват за енергии и вибрации, за илюзиите на този свят и за Божествената Реалност, за Висшето Аз на човека и неговите низши тела. Запознават с нови страни на Закона за кармата(Закона за причините и следствията) и Закона за реинкарнацията. Дават конкретни препоръки за това как човек може да промени съзнанието си, за да не се окаже встрани от еволюционния път.

„… когато сте въоръжени със знания за протичащите процеси, вие по-лесно ще се ориентирате и по-леко ще преживеете съществуващия хаос, който скоро ще бъде сменен с нов порядък.

… от това доколко ще бъдете уверени, че занапред ви чакат много по-радостни и светли времена, зависи продължителността на преходния период.

Предстои ви да промените своето съзнание, да промените подхода към всичко, което ви обкръжава. Защото новата епоха ще се основава върху съвършено различни принципи! И ако се вкопчвате в страха, в индивидуализма, в ограниченията, ще останете назад, ще изпуснете влака на еволюцията.

Защото за новата епоха ще бъде характерен колективизмът, свободата и отношенията, основани на дружбата и любовта!

Да се променя съзнанието и мисленето – ето какво е важно да се прави сега най-напред! И колкото по-бързо сте способни да преустроите своето съзнание, толкова с по-малко катаклизми и трудности ще се сблъска човечеството в най-близко време. Защото цялото външно неблагополучие е обусловено само от вашето нежелание да се пренастроите и да приемете енергиите на новата епоха.

Сен Жермен

„Ние идваме отново и отново не за да дадем нова Истина, а за да ви припомним Древната Истина, която вие знаете отдавна, но сте я забравили, защото твърде много се потопихте в материалността. И ето сега дойде времето да си спомните за своя Източник и да се върнете към него.

Това е тази Истина, която сте изучавали в древната Лемурия и в Атлантида, във всички съществували някога на Земята Школи на Мистериите в миналото и настоящето.“

Серапис Бей