От Автора

Аз не зная защо Бог избра мен, за да даде Учение във вид на Послания от Небесата. Учението, което се съдържа в книгите «Слово на Мъдростта», не е ново Учение. Това Учение е старо като света.

Но човечеството има нужда от обновено предаване на Учението във всеки отделен исторически период от време. Променя се езикът, променя се подаването на материала и начина на предаване на посланията, но същността остава неизменна.

Направих всичко, което зависеше от мен, за да изпълня колкото може по-добре своята работа по приемане на Посланията. Но в действителност всичко правеше Бог.

Аз никога не знаех предварително кое от Съществата на Светлината ще дойде, за да даде Послание. Също така не знаех на каква тема ще бъде Посланието. И досега не мога да разбера как става това чудо по предаване на Посланията. Работата по приемане на Послания е на границите на човешките възможности и може само да се досещаме колко усилия са положили Възнесените Същества, за да бъде успешен този многогодишен труд.

Би било добре, ако тези книги намерят своя читател, онзи, за когото са предназначени и на когото са необходими, както глътката чиста вода за жадния.