Няколко важни истини

Няколко важни истини от Учението

-  Всичко, което съществува във Вселената е Бог и цялата Вселена се развива изключително по Божествените Закони. Смисълът на съществуването на човека е постигането на неговата Божествена природа, връщането му в Бащиния Дом. Ако човек не се стреми да развива своята божествена природа, така той нарушава Закона на Твореца.

-   Между многото Божествени Закони има три основни Закона: Законът за Реинкарнацията, Законът за Кармата и Висшият Нравствен Закон. Ако човечеството не усвои тези Закони, то няма да може да промени себе си и света към добро и ще деградира.

-  Ние можем да променим света, като променяме преди всичко своето съзнание, тъй като светът около нас е само огледало, отразяващо нашето съзнание. Колкото по-съвършено е нашето съзнание, толкова по-съвършен става светът. Човечеството не може да продължи своята еволюция по друг начин.

Тези истини се разкриват в Посланията чрез многото аспекти на Учението –  Учението за промяна на съзнанието, Учението за Любовта,  Учението за Свободата, Учението за ненасилието, Учението за щастието, Учението за Пътя на Посвещенията и много други.

Постепенно разширявайки съзнанието си необходимо е човек да премине от редиците на читателите в редовете на дейците, като претворява даденото Учение в живота си, прилагайки го на практика, за да се появят на физическия план основите на братството и сътрудничеството. Само в този случай може да се построи Новият свят и да се премине в Златния век, за който говорят Владиците в своите Послания.