Новото философско-етично Учение – Път към Новия свят

Татяна Николаевна Микушина е основоположник на ново философско-етично Учение, насочено към възстановяване на нравствеността в обществото. Учението беше предадено чрез нея от Учителите на човечеството във формата на беседи или Послания.

В основата на Учението са три Закона – Висшият Нравствен Закон, Законът за Кармата и Законът за Реинкарнацията.

Чрез своите Послания Учителите на човечеството в достъпна форма дават разбиране защо човек трябва да бъде нравствен и да следва Висшия Нравствен Закон в живота си, защо винаги е полезно да бъде нравствен. И това знание по естествен начин произтича от познаването на Закона за Кармата(Закон за причините и следствията) и Закона за Реинкарнацията(Закон за Еволюцията на душата). Когато човек разбира, че живее не един, а множество животи, че всичките му мисли, чувства и постъпки в сегашния момент определят неговото най-близко и далечно бъдеще, той ще започне по-осъзнато и отговорно да подхожда към обкръжаващия го живот и към реакциите си на събитията в живота му.

Учението на Владиците на Мъдростта е предназначено за най-широка аудитория. То осветява всички страни от живота на човека. Владиците дават ключове – практически препоръки, как да повишим съзнанието си, за да се промени личният ни живот и светът около нас. Те показват по какъв начин е свързано съзнанието на отделния човек със съзнанието на другите хора и със събитията в света. Те обясняват защо носим отговорност за нивото на своето съзнание и дават цялостно Учение как да променим своето съзнание, за да става всичко около нас повее Божествено. Указват пътя за достигането на състояние на вътрешно щастие, мир, любов и за връщането към Бога! Разкриват ни, че щастието, това е  състояние на нашето съзнание! И то изцяло зависи само от нас!

Съкровищницата  на Мъдростта на Учителите, предадена чрез Посланията, се съдържа в книгите „Слово на Мъдростта“. Всеки задълбочено търсещ ще намери в тях перлите на Мъдростта, от които се състои основата на Учението за Живота. По чуден начин Посланията включват информация за хора с различни нива на съзнание. Ако прочетете едно Послание и се върнете отново към него след определено време, с учудване ще откриете истини, които не сте забелязали преди това. Може дори да ви се стори, че четете Посланието за първи път и Божествената Мъдрост се открива пред вас откъм съвършено нови страни. Затова е препоръчително да се препрочитат Посланията и да се връщате към отново към тях след определено време.

Крайъгълен камък, лежащ в основата на цялото Учение, е темата за Доброто и Злото. С навлизането в тази тема задълбоченият читател стига до осъзнаването на дълбочината на източника на Учението и огромната жертва, която е била пренесена от Високи Духовни Същества, за да може човечеството да продължи своята еволюция. Книгата „Доброто и Злото“ беше първата, с която Владиците на Мъдростта започнаха да дават Своето Учение чрез Татяна Микушина. Тя беше записана като откровение след прочитането на труда на Е.П.Блаватска „Тайната Доктрина“ и даде нов поглед върху темата за падението на ангелите и падението на човечеството. Едва след време стана ясно, че знанията в тази книга, предадени от Владиците като откровения, са основа, фундамент, върху който се базира даденото в последствие от Тях Учение. И от разбирането на тази тема зависи също така разбирането на цялото останало Учение. Няколко години по-късно Т. Микушина публикува втора книга „Доброто и Злото. Послания на Владиците на Мъдростта“3, съдържаща Посланията на Владиците, които в най-достъпна форма разкриват и допълват знанията от първата книга.

Основните положения на Учението на Владиците на Мъдростта са изложени в книгата „Сутри от Древното Учение“ от серията „Послания на Владиците“4. Те се разкриват с помощта на цитати от Посланията. Основните положения са общо 26. С тяхна помощ може да се направи разлика и отличаване на множеството учения, представени днес в изобилие в интернет и по рафтовете на книжарниците – дали едно или друго учение съответства на това, на което Възнесените Владици учат човечеството на Земята. Книгата дава знания за основите на Древното Учение, съществуващо от милиони години.

В нашето трудно време Посланията на Владиците са въжето на Божествената Помощ, това е Учение, следвайки което, човек започва своето връщане към Бога и влиза в Новия Свят!

Т.В. Мартиненко