Ние ви указваме Пътя

Санат Кумара

АЗ СЪМ Санат Кумара. Аз дойдох. Стана традиция да се дават диктовки чрез този Посланик. Ние ще продължим тази традиция дотогава, докато не се променят вътрешните или външните обстоятелства.

Прекалено голяма рядкост е да получиш при днешното състояние на света достатъчно чист проводник за приемане на нашата информация.

В своето съзнание вие се сблъскахте с някои съмнения при четенето на тези диктовки. Действително, има известна разлика в предоставяната информация и тази, която се подава чрез други хора, посланици, намиращи се във въплъщение.

И тази разлика е свързана с по-голямата откровеност. Ние се стараем не толкова да дадем информация в руслото на старите учения, получени от вас през последно време, колкото да разширим вашето разбиране за финия свят. Всяка система на световъзприемане, колкото и стройна да ви се струва, само приблизително, много приблизително описва по-фината реалност. Затова избрахме друг път – да даваме информация, без да я обвързваме с никоя конкретна, вече съществуваща система или терминология. Както вече сте забелязали, ние не използваме почти никакви термини, използвани в другите религиозни и светогледни системи.

Целта е проста. Истината трябва да бъде представена така достъпно, че да бъде разбрана дори и от дете.

Вие сте забелязали какво усложняване има понякога в едни или други системи. Да, устройството на Вселената е много сложно и за човешкото съзнание на този етап нейното разбиране едва ли е постижимо.

Ето защо, колкото и елементарно да се опитваме да представим някои неща, вие не сте способни да ги възприемете. Затова ние избрахме друг път. Това е път, който просто дава направление на вашето съзнание и ви насочва в правилната посока. Когато знаете в каква посока да се движите, то ще можете сами да предвидите какво е нужно да вземете със себе си за из път. Вие ще намерите и най-подходящите за вас духовни инструменти, и духовни практики, и духовни методики. Но вече няма да се лутате тук и там, защото направлението, вътрешният ориентир, компасът на вашето съзнание има вярната посока.

Това направление се дава много точно и деликатно, за да не предизвика смут във вашето външно съзнание. Вие сте забелязали, че цялата или почти цялата информация, предавана от нас чрез този Посланик, е приемлива за вас. Вашето съзнание търси противоречия, вашият критичен ум търси да се захване за нещо. И не намира. Защото колкото е по-високо нивото на представяне на Истината, толкова е по-трудно да се намерят противоречия. Може да бъде даден следният пример. Вие виждате пред себе си връх, Върхът на Божественото Съзнание, с блестяща белоснежна шапка, която го покрива. Но когато се отправите на път към този връх, вие влизате в гора, криволичите по каньоните, катерите се по скали и вече не виждате върха пред себе си.

Също като да попаднете в структурата на някоя църква или организация, с нейните правила, устави, догми. Буквално ви оплита непроходим храсталак от догми и правила. Никой вече не помни защо са били създадени тези правила, но от вас изискват непременно да спазвате тези правила, иначе или ще горите в ада, или с вас ще се случат всички възможни беди на света.

Но ако вие помните, постоянно помните за този Връх на Божественото Съзнание, към който сте се устремили, тогава ще преминете през бодливия храсталак и той няма да ви причини вреда.

По същия начин, ако влезете в гъста гора, състояща се от догмите на религиите, съществуващи от векове и вече не виждате от тези догми и правила дори синьото небе, но си спомняте за Божествения Връх, към който сте се насочили, вие намирате изход от тази гора.

Когато продължите пътя си и започнете да се катерите по скалите и скалните процепи, съставени от новите учения, млади и още много хлъзгави и неустойчиви, то спомняйки си за Божествения Връх, получавате подкрепа и помощ във вид на приятелска ръка или въже, спуснато за вас от вашите братя, които вече са се изкачили по-нагоре.

Диктовките, които даваме не са за тези, които са намерили спокойствие на горската полянка край ручея, изпълнена с птичи песни и пърхащи пеперуди. Тези полянки са като ученията и сектите, които ви внушават, че трябва да се стремите към блаженство, намирайки се във вашия свят, че трябва да обичате всички, да проявявате само добри човешки качества.

Не може да има съвършенство във вашия свят. Колкото по-дълго играете ролята на светец, толкова на по-болезнени удари ще се подложите. Удари, които ще ви разбудят от съня на прекрасната полянка и ще ви подтикнат да тръгнете към върха, превъзмогвайки себе си и своето несъвършенство. В процеса на изкачване ще се проявят всичките ви стари болежки, всички травми, получени от вас не само в това прераждане, но и в предишните.

Вие ще вървите напред, превъзмогвайки болката от тези травми, натъртвания, рани и болести.

Нашата задача е да ви дадем път, да ви дадем вярната посока, а ще вървите сами, всеки по своя индивидуален път.

Но получавайки правилната посока, вие вече никога няма да се заблудите.

Ние ви сочим Пътя към най-висшето постижение на Божествената Реалност.

Ето го пътя. Вървете. Дерзайте, само не се спирайте в своето развитие.

Напред!

АЗ СЪМ Санат Кумара, с вас по целия път.