Часът на победата настъпи!

АЗ СЪМ Могъщият Победа! АЗ СЪМ дойдох!

Преодоляването на пространството и времето този път е свързано с насъщната необходимост да ви донеса радостна вест! Вашата планета преминава на нов етап от своята еволюция и това става буквално сега.

Всеки от вас може в течение на близките часове да усети значителни промени. Трябва да се вслушвате в себе си. Трябва да усещате и да разбирате себе си. Вие не сте това, което виждате в огледалото, вие сте могъщи духовни същества и настъпва етапът, когато трябва да почувствате това. Поне тези от вас, които са готови да следват Пътя на еволюцията на тази Вселена, подкрепян от всички разумни същества в Нея.

Вие навлизате в такова ниво, което ще ви позволи да осъществявате връзка с Висшата част от себе си без предишните усилия. Във всички времена са съществували хора, които са странили от другите и са пазили в себе си тайната за общуването между световете дори тогава, когато завесата е била максимално плътна.

Образно казано, по-рано тази завеса представляваше непроницаема стена, а сега идва времето, когато тя започва да прилича на прозрачен воал, през който ще можете да виждате и да получавате частична представа за нашия свят.

И аз дойдох сега при вас, за да ви съобщя за тази възможност. Завесата между нашите светове е готова да се скъса още сега. Вашето съзнание е единственото препятствие, което ви пречи да видите нашия свят и да общувате с него.

Фините енергии ви пронизват изцяло и буквално ваят вашето съзнание. Новото съзнание. Съзнанието на човека от Новата Епоха.

Възнесените Учители правят всичко зависещо от тях, за да ви приобщят към нашия свят. И ако за възможността да общувате с нашия свят положите дори хилядна част от усилията, които полагаме ние, ще осъществите в своето съзнание мълниеносен пробив в безпределността, към нашите светове.

Настъпва чудно време. Погледнете през прозореца. Същия свят ли виждате? На всеки се дава шанс. И всеки взема решението си сам, основавайки се на Закона за свободната воля.

Дойдох като Витлеемската звезда, която извести Раждането на Иисус Христос. Дойдох да възвестя раждането на Христос във вас. И тези от вас, които удържат победа над своето смъртно съзнание, ще могат да имат разума на Христа.

Вашето съзнание ще може да постигне такова разбиране за нещата, каквото е било недостъпно за вас по-рано. Вашето развитие не става на физическия план. Вашето развитие става във вашето съзнание. Издигате се до върха на Божественото съзнание, като постигате победа след победа над вашата нереална част, над вашия смъртен плътски ум.

Разумът на Христа сияе през вас. Той се ражда във вас и прониква във вашия свят чрез сърцата ви и се проявява в сиянието на вашите очи, във вашето Служение, в постъпките, които извършвате за благото на живота.

Възлюбени мои, невъзможно е да не забележите промените, които се случват с онези от вас, които са готови. Които не само изразиха своята готовност да вървят по Пътя, но не се спират и не обръщат внимание на големите и малките препятствия.

И ако някои се придвижват доста бързо в своето съзнание към Божествения връх, други в същото това време предпочитат да губят драгоценно време в търсенето на удоволствия и развлечения, които са отклонили от Пътя най-добрите души. Илюзията е още силна, но времето е съкратено за избраните и ако по-рано само сте чели и повтаряли тези думи, сега с очите си ще можете да се убедите в измененията, които ви очакват в близко време. Казано е: „Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя; Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, другата се оставя.“ (Евангелие от Матей, 24: 40-41, бел. ред.) Така и става. Отворете очите си и се огледайте наоколо.

Ако знаете на какво да обръщате внимание, ще видите как едни влагат всичките си сили, всичките си способности и цялото си време, за да вървят и вървят, напред и напред. А други в същото време се опитват да намерят топло местенце, където да се скрият и да седят там през времето на промените.

Това за някои може да бъде време на грандиозна победа, за други – време за понасяне на поражения.

Всеки от вас има потенциал да удържи победа. Но едни се устремяват към своята победа и влагат всичките си сили за нейното постигане, а други предпочитат да се излежават до печката, мислейки, че всички тези промени ще минат покрай тях и както преди не трябва да правят нищо.

Възлюбени мои, никога не забравяйте, че всички вие живеете в тялото на Бог. Всички вие съставлявате единното тяло на Бог и настъпва момент, когато малко неща зависят от вашето желание. Вие сте обречени на победа. И нямате друг избор, освен да победите.

Затова ставайте от леглото, излезте на улицата и почувствайте свежия вятър на промените. Вие сте като платноход, който стои в залива и не може да се помръдне от мястото си, защото няма вятър. И ето настъпва моментът, духва вятърът на възможностите, готов да ви подхване и да издуе вашите платна и да ви устреми към целта на вашето пътешествие по илюзорния свят. А целта на вашето пътешествие е завръщането ви в реалния свят, от където сте дошли и към който неминуемо се движите, в съответствие със закона за космическите цикли.

Затова уловете вятъра на космическите възможности с платната на вашето същество. Защото следващата космическа възможност ще настъпи за избраните при следващия космически цикъл и вие се обричате на дълго и уморително пребиваване в тягостни светове (ако изпуснете сегашната възможност). Затова изберете своята победа и изберете движението към своята Победа. Аз дойдох, за да ви кажа за космическата възможност, която настъпва. И която вече е настъпила за тези, които са готови да я приемат. Часът на победата дойде!

Победа за тези, които са готови и победа за тези, които сега са съгласни да приемат своята победа.

Мощният импулс на устрема през тази нощ ще ви премести във вашето съзнание на следващия етап от еволюционното ви развитие.

И вие ясно ще видите целта и ще видите Новия Свят, който приема видими очертания отначало във вашето съзнание, а след това постепенно се проявява чрез вашето съзнание на физическата Земя.

АЗ СЪМ Победа!