Розарий
"Цел"

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

Символ Верую

Вярвам в Единния Бог – Творец на Небето и Земята,
присъстващ в целия живот.
Вярвам в справедливостта на Неговия Закон
и със смирение се подчинявам на Мъдростта на Неговия Закон.
Вярвам в Царството Божие, проявено на Земята, както е на Небето.
Вярвам в Единството на Бога – Отеца, Майката, Сина и Светия Дух.
Амин!

 

Отче Наш[1]

Отче наш, който си на Небесата!
да се свети Твоето име;
да дойде Твоето Царство;
да бъде Твоята Воля както на небето, така и на Земята;
насъщния ни хляб дай ни днес;
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжниците си;
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия,
защото Твое е Царството и силата, и славата во веки.
Амин! (Мат. 6:9-13)

 

Богородица

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души (3-пъти)

 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

Божествената игра

Отче наш

1. Намирайки се в кипежа на живота, сред суетата на деня понякога ви е трудно да се настроите на Божествената гама, да видите зад цялата суета върху сцената на заобикалящия ви свят онова вечно и непреходно, което присъства, но е скрито от вашите очи. Затова е толкова важно настройването към Божественото. Умейте да наблюдавате събитията, ставащи около вас като през екран, като че ли присъствате на театър и хората около вас са актьорите.

Богородица

2. Ако се замислите за смисъла на вашия живот, то в действителност вие сте дошли в този свят, за да изиграете определена роля. По време на живота ви ролите могат да се сменят. Вие може да играете в различни роли даже само в течение на един ден. Но усещането за игра никога не трябва да ви напуска. Защото Бог е създал този свят като гигантска сцена, на която вие можете да играете своите роли и в същото време да се обучавате.

Богородица

3. Ако съумеете да задържите в съзнанието си дълго време образа на сцената, на която играете своите роли, тогава ще можете скоро да разберете, че има Постановчик на целия този грандиозен спектакъл. Този Постановчик не си е поставил за задача да ви накара да играете по предварително написан сценарий. Не, в рамките на неговия общ замисъл вие имате възможност да проявявате собствено творчество. Вие можете да вземате нови роли или да променяте ролите, които сте играли по-рано.

Богородица

4. Ще настъпи момент, когато собствената ви импровизация ще ви омръзне и вие ще се обърнете към Режисьора, ще влезете с него в творчески отношения. Вие ще се опитате да разберете Неговия замисъл и колкото по-дълбоко успявате да постигате замисъла на Твореца, толкова повече вашите действия ще съответстват на Неговия замисъл. И ще ви стане скучно да изпълнявате тези роли, които по-рано сте играли с такова удоволствие, защото откриващата се пред вас картина на замисъла на тази вселена ще ви плени и ще заеме цялото ви внимание. И колкото повече вниквате в този замисъл, толкова все по-важни и все по-важни роли ще играете.

Богородица

5. Постарайте се в живота си да не напускате рамките на играта. Не възприемайте твърде сериозно всичко, което ви заобикаля. Винаги помнете, че заобикалящата ви илюзия е временна и е създадена да съществува само дотогава, докато вашето съзнание не е способно да погледне зад тази илюзия и да види зад нея реалният Божествен свят и реалният живот.Вашето вътрешно състояние определя жизнените ситуации, в които се намирате. Докато разглеждате окръжаващата ви илюзия като реалност, вие няма да можете да се разделите с илюзията.

Богородица

6. Помнете, че всичко в този свят се привлича според вибрациите. Фактически вие със своето съзнание привличате тези ситуации, в които попадате в живота. Но ще ви бъде много трудно да освободите съзнанието си от тези илюзии. В краен случай за това ще ви е необходимо определено време. Работата е там, че във вашите нисши тела се намират енергийни записи на тези ситуации, в които вашите постъпки не са съответствали на Божията Воля. Тези записи са натрупани там не от едно въплъщение. Затова, докато тези записи не бъдат преобразувани в съответствие с Божиите стандарти, в съответствие със замислите на Твореца за вашия жизнен поток, дотогава вие ще попадате в такива жизнени ситуации, които ще ви дадат най-добрата възможност да отработите вашите отрицателни записи или карма.

Богородица

7. Обикновеното познаване на законите на кармата и Божествените Закони за тази вселена съкращава голяма част от пътя ви на Земята. Но човечеството в своята по-голяма част предпочита да изучава маса друга информация и чисто човешките закони. С други думи човечеството така се е увлякло в своята игра, че е престанало да осъзнава,че това е само игра.

Богородица

8. Ние идваме отново и отново, за да напомним за реалния свят, за вашата мисия и за вашия път. Рядко някой е в състояние да откъсне своето внимание от илюзиите и да обърне внимание на нашите думи и нашето Учение. Обаче ние не бързаме за никъде. Човечеството има запас от време за своето развитие. Рано или късно всички ще завършат земното училище. В краен случай, ще го завършат тези от вас, които ще бъдат способни за по-нататъшно обучение.

Богородица

9. Ако нямаше смяна на космичните цикли и необходимост да се следват тези цикли, ние нямаше да ви затрудняваме с четене на нашите послания и нямаше да ви отвличаме от илюзиите ви.Представете си актьори, които така са се увлекли в своите роли, че продължават да играят, когато времето на спектакъла е вече изтекло. Ето, човечеството сега напомня на тези актьори.

Богородица

10. За да се научите на нещо е необходимо постоянно да съхранявате детското състояние на съзнанието си, състоянието на игра. Но не трябва да позволявате на илюзиите да обхванат съзнанието ви даже тогава, когато се намирате в кипежа на живота.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка сега,
и винаги, и вовеки веков. Амин!

 

Освобождаване от несъвършените състояния

Отче наш

1. Ето някои препоръки, които бих искал да ви дам. Съгласно закона на космическите цикли вашето съзнание в близко време трябва да претърпи значителни изменения. Вие навярно усещате тези изменения. Не е възможно да не ги забелязвате. Вибрациите върху Земята се повишават. Тези от вас, чието съзнание не е готово да премине на новия етап на еволюционно развитие, не се чувстват в свои води. Те се опитват изкуствено да занижат вибрациите си като използват за това средства, които по рано са им доставяли чувство на удоволствие.

Богородица

2. За времето на своето съществуване човечеството е изработило цял арсенал от средства напълно блокиращи неговите висши способности. Алкохол, наркотици, тютюн, секс, хазартни игри. Но продължаващото използване на тези средства няма повече да ви удовлетворява. Живителните, Божествените, високите вибрации, които постепенно идват на Земята ще оказват все повече и повече влияние върху човека и падането на вибрациите все по-често и по-често ще ви изхвърля от общия вибрационен фон.

Богородица

3. Ще ви се наложи да се откажете от всичко, което не съответства на Божествения замисъл. Разбира се процесът на повишаване на вибрациите ще има постепенен характер. Човечеството няма да успее да се откаже мигновено от старите си привички. Но всеки, който почувства в себе си вътрешна подбуда и желание да скъса със своите стари навици и привързаности, ще получи нашата помощ и подкрепа. И ще останете учудени от лекотата, с която се разделяте с лошите си привички.

Богородица

4. Напишете писмо до мен или до някои от Владиците, с когото чувствате особена близост. Избройте всички навици и привързаности, от които желаете да се избавите. Помолете ангелите на защитата да доставят това писмо по назначение и го изгорете.

Богородица

5. От този момент във вашите задължения влиза ежедневно да потвърждавате вашето намерение да се избавите от вредните си навици и привързаности. Можете да съставите копие на писмото си до Владиците и ежедневно да прочитате вашата молба преди молитвения си ритуал. Ще минат няколко месеца и вие ще се избавите от вашите привички и привързаности. Необходимо е само вашето силно желание, мили мои.

Богородица

6. Ако сте обременени от твърде много навици, тогава може да се обърнете с молба да се избавите отначало от един, после от друг, дотогава, докато не се избавите от всичките си привички. Не забравяйте, че освен вредните навици има устойчиви състояния на вашето съзнание, които ви пречат да усвоите Божествените вибрации. Това може да бъде униние, жалост към себе си, осъждане, завист и т.н. Вие можете по същия начин да пожелаете да се избавите от тези пречещи на развитието ви енергии и бариери.

Богородица

7. Всичко може да се измени, мили мои. И небесата са готови да ви окажат всякаква помощ. Но вие трябва да направите първата крачка и да проявите своето желание да се избавите от своите недостатъци.

Богородица

8. И така, вие осъзнавате, че имате някакво отрицателно качество или вреден навик. След това изразявате желанието си да се избавите от този недостатък пречещ на вашето развитие. След това потвърждавате своето намерение да се избавите от своя недостатък в продължение на толкова време, колкото е необходимо, за да се преобразуват тези енергии във вашата аура, които спомагат за проявата на недостатъка.

Богородица

9. Искам да ви пожелая успех в работата върху себе си и своите недостатъци. Но, моля ви, не търсете в себе си твърде много недостатъци. По този начин вие ще култивирате своите недостатъци.

Богородица

10. Ако постоянно съсредоточавате своето внимание върху прекрасните образци, природата, музиката, изкуството и избягвате това, което е несъвършено, тогава заместването на отрицателните енергии ще стане естествено и без значителни усилия от ваша страна.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Взаимно проникване на световете

Отче наш

1. Постоянното внимание, което отделяте на четенето на тези диктовки, представлява енергия, която вие изпращате в нашият свят. Накъдето е насочено вниманието ви, натам тече енергията ви. Това е известна истина. И точно така нашето внимание, което ви отделяме в процеса на даването на диктовките, е насочено към вашият свят. Изпращам ви енергията на моето внимание. Вие ми изпращате енергията на вашето внимание. По този начин ние можем да обменяме енергии между нашите октави. И колкото повече Същества на Светлината, и колкото повече индивиди, намиращи се във въплъщение, се включат към този взаимен обмен на енергии, толкова по-близки ще бъдат нашите светове

Богородица

2. Обменът на енергии между нашите октави е замислен от самото начало на създаването на тази Вселена. И точката на материалност, която сте достигнали сега, възпрепятства този обмен. Затова всякакви опити да се възстанови взаимният обмен на енергия между октавите носи взаимна полза на нашите светове. Световете се обединяват, чрез обмен на енергия.

Богородица

3. В нашият свят не могат да проникнат енергии от вашия свят, които са оцветени с несъвършенство. Само енергиите, които носят в себе си Доброто и са оцветени с Любовта, са способни да проникнат през завесата. А нашите енергии, които ние непрекъснато изпращаме във вашият свят, не могат да бъдат усетени от повечето хора, тъй като това са прекалено тънки за възприемане енергии. Вашите сетивни органи засега не могат да възприемат тези енергии. Но най-чувствителните индивиди все пак могат да усетят нашите вибрации, дори през изкривяванията, които неизбежно възникват, когато енергията преминава през завесата във вашият свят.

Богородица

4. Колкото и да е съвършен проводника, всеки проводник на нашите енергии внася изкривявания. Няма съвършенство във вашият свят. И всеки човек, ако той се доближава по своите вибрации до нашият свят, не може повече да се намира във вашият свят. Процесът на взаимно проникване на нашите светове е много бавен и продължава милиони години.

Богородица

5. Вие не можете мигновено да постигнете нивото на съзнание, типично за нашият свят. За вашето съзнание това ще бъде като избухване на свръхнова звезда. И ние също не можем да се озовем във вашият свят. За нас това е подобно на смърт. Затова съществуват множество способи, които ни позволяват да проникваме във вашият свят косвено, използвайки тези индивиди, честотата на вибрации, на които ни позволява да присъстваме в тях поне за незначително кратко време.

Богородица

6. Вие също можете да прониквате в нашият свят. И колкото по-високо ниво на съзнание постигате преди вашата медитация, толкова в по-високи светове прониквате. Вие не сте плътни същества. Ако се възприемате като плътни същества, това става поради ограничеността на вашето съзнание. По-скоро напомняте на облаци или енергийни сгъстявания, които имат способността да проникват или да се просмукват в нашият свят

Богородица

7. И когато премествате съзнанието си в нашият свят, тогава той придобива за вас също такава плътност, каквато има вашият физически свят. Цялата работа е във вашето съзнание. Случва се точно това, което допускате във вашето съзнание. Затова ви се говори за разширение на съзнанието ви, за възвишаването му, за възлизането на по-високо ниво.

Богородица

8. Ако можехте да погледнете действителността на планетата Земя с нашите очи, бихте се удивили колко е ограничено вашето съществуване. Действително, във вашата физическа форма вие сте като заточени в тъмница. И няма да можете да се избавите от тази тъмница, докато не овладеете импулса за стремеж към свобода. Говоря с общи фрази и давам намеци. Не защото не мога да ви кажа повече. Мога да ви кажа много повече. Но вашето съзнание няма да може да възприеме това, което засега не може да побере.

Богородица

9. Затова еволюцията на човешкото съзнание е много постепенна. И това много напомня за еволюцията на човешкото общество. Ако само преди няколко десетки години някой се опиташе да ви обясни как работи Интернет или мобилните телефони, вие щяхте да приемете това за фантастика или нереална мечта. Но отначало се дава образ, който се изпраща от нас в главите на онези, които могат да разберат този образ. След това този образ започва да се облича в плът, детайли и подробности.

Богородица

10. Затова, чрез много и много хора ние изпращаме нашите образи за бъдещето на тази планета. Вие получавате тези образи по време на нощният ви сън и по време на бодърстване. Тънките енергии на моята родна планета Венера се приближиха и те облагородяват по-грубите вибрации на вашата планета, преплитайки се с тях и постепенно променяйки основната, доминираща вибрация, характерна за вашата планета.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Предупреждение

Отче наш

1. Земята е много гостоприемна и добронамерена. Тука са намерили приют много еволюции. И съзнанието на някои хора е вече готово да премине на ново ниво, близо е до новото ниво или вече е преминало на ново ниво. Съзнанието на други хора още не е съвършено пробудено

Богородица

2. Но ние провъзгласихме Победата. И достигната победа в действителност е значителна. 144 000 същества, намиращи се във въплъщение на планетата Земя, постигнаха Христово съзнание. Това означава, че чрез тези същества ние ще можем да усилим нашето присъствие на планетата Земя.

Богородица

3. Всички тези същества могат да установят връзка помежду си на хоризонтално ниво. Всички организации, създадени от тези същества и всички проекти, които те ще осъществяват, ще носят високите вибрации на нашите октави. Затова много скоро дори тези индивиди, съзнанието на които се намира в дълбок сън и не усещат нашите енергии, ще могат да ги получат адаптирани за тяхното възприятие чрез тези Христови Същества, намиращи се във въплъщение

Богородица

4. Преди 2000 години Иисус дойде на Земята и даде своето Учение. Представете си 144 000 същества, които реализират своя Христов потенциал сега. Колко по-голямо ще е влиянието, което ще оказват тези Христови Същества върху света и неговото развитие. Разпръснати по цялото земно кълбо и осъществяващи най-разнообразна дейност в своите професионални сфери те ще оказват влияние буквално на всяка сфера на човешката дейност.

Богородица

5. Процесът на изменение на съзнанието не може да се измери с физически прибори. Вие просто придобивате възможност да виждате повече. Вие виждате причините за постъпките и виждате следствията. Виждате как можете да коригирате и да поправите всякакви нехармонични прояви в обкръжаващия ви живот. И когато постепенно се избавите от всички крайни, отрицателни проявления във всички сфери на вашият живот, то с това избавяте от отрицателното влияние много души и преди всичко децата и младежта.

Богородица

6. Меката музика, общуването с природата могат да окажат на душата на детето много по-голямо положително въздействие, отколкото можете да си представите. И когато не ви е грижа каква музика слушат вашите деца и в каква компания прекарват свободното си време, вие отглеждате причините за своите бъдещи проблеми. Премахнете всичко ненужно от вашият живот, това, без което ще можете да съществувате и тогава ще имате много свободно време за духовно развитие, за общуване, за медитация.

Богородица

7. Много обикновени неща, които можете да направите и които не само, че не изискват големи финансови разходи, но ви и спасяват от големи загуби, буквално ще извършат революционни изменения във вашият живот, скок във вашето съзнание. Прегледайте своите традиции, своите навици и намерете сили да се избавите от всичко ненужно и препятстващо вашето духовно развитие. Съветите са много прости и тяхното осъществяване ще доведе до гарантиран резултат.

Богородица

8. Можете да се замислите и да разберете, какво ви пречи да осъществите тези прости съвети. И отговорът на тези въпроси е очевиден – вашето его, което намира хиляди причини и хиляди “ако”, за да не промените нищо във вашият живот. И сега вече виждате вашият истински враг. Вашият единствен враг. Вашето его, неразделната част от вас самите, е вашият истински и единствен враг. Затова не търсете никакви врагове около вас. Цялото ваше обкръжение просто съответства на нивото на вашите вибрации.

Богородица

9. И тези съвети, които ви давам, дума по дума съвпадат със съветите, които давах на земните хора когато бях във въплъщение на планетата Земя. Минаха милиони години. И аз ви повтарям все същите съвети дума по дума. И ако аз се намирах на ваше място, бих изгорял от срам. Обаче вие продължавате да не правите нищо и продължавате да утешавате своето его. Никога ли не сте се замисляли, че на експериментирането ви с вашата свободна воля, може да настъпи край?

Богородица

10. Никога ли не сте се замисляли, че понякога градинарят трябва да изреже сухите клонки и да ги изгори, за да не се разпространява заразата и върху здравите растения? И не е ли дошъл срокът, когато тези работи трябва да се извършат или вече се извършват? Вие винаги имате шанс да се върнете на този Път, който ви е предназначен и който ще ви отведе у Дома. Моля ви, замислете се над думите ми. Толкова ли много трябва да пожертвате, за да се освободите от всичко, което ви пречи да тръгнете на Път?

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Напътствие

Отче наш

1. Физическият свят прилича на блато, което поглъща съзнанието на хората като тресавище. И когато краката ви са потопени в тресавището, вие все още не чувствате тревога, но идва момент, когато тресавището ви поема все по-силно и по-силно и вие вече нямате сили да се измъкнете от него сами. С тези диктовки ние ви даваме въженце, за който можете да се хванете и да се измъкнете от тресавището на масовото съзнание. Ние ви даваме възможност да получавате ежедневно порция Божествена Енергия докато четете тези Розарии.

Богородица

2. За да научите нещо в обикновено училище или колеж трябва ежедневно да посещавате занятия и да полагате усилия за усвояване на преподавания материал. Без вашите ежедневни усилия и без системно посещаване на занятията едва ли ще успеете да усвоите цялата информация, от която имате нужда. Обучението в Божествената наука и получаването на Божествени знания по нищо не се отличава от всяко друго обучение и образование, което получавате във физическия план. Затова колкото по системно четете тези Розарии, толкова по-голям ефект ще постигнете върху разширението на вашето съзнание.

Богородица

3. Не трябва да забравяте, че всички се намирате на различна степен в познанието на Божествената реалност. Затова за някои от вас даже такова просто излагане на информацията, каквото използваме в тези диктовки, ще се окаже доста сложно или ще предизвика раздразнение именно със своята простота. Ако от училището попаднете изведнъж в последния курс на университета, едва ли ще можете бързо да се адаптирате и да разберете дисциплините, които се преподават там, макар че информацията се поднася на родния ви език и в достатъчно проста форма.

Богородица

4. Не винаги привидната простота на изложението говори за простота на излагания материал. Божествената Истина е много проста по своята същност, но тя не винаги се възприема от човешкото съзнание. Защото Божественият свят се отличава по своята природа и по своите закони от физическия свят. И на вас ви се налага да опознавате това, което не може да се възприеме от вашите физически органи и чувства. Оттук и произтичащото затруднение в усвояването на материала, съмненията, нежеланието да се отделя време за предмети, които, както ви се струва по-никакъв начин не са свързани с живота ви.

Богородица

5. Действително няма указания в тези Учения как да постигнете успех във вашия земен живот, как да получите богатство и признание. Няма нищо в тези Учения за хората, които са избрали за основен фокус на приложение на своите сили физическия план и материалния свят. В тези диктовки за тях не се съдържа никаква полезна информация защото всичко, за което се говори в Ученията ви е необходимо за извисяване на съзнанието до това необходимо ниво, което ще ви позволи да преминете в друг свят, по-тънък свят, свят с по-високи вибрации.

Богородица

6. Ако срещнете човек, който е напълно съсредоточен в материалния свят и започнете да му говорите за информацията, която сте почерпили от тези диктовки, този човек по-скоро ще си помисли, че нещо в главата ви не е наред. Не е възможно да вярваш в това, което не можеш да пипнеш с ръцете си и да видиш с очите си. Ето защо е така необходимо изтъняване на възприемането на окръжаващата ви действителност.

Богородица

7. Когато гледате много телевизионни предавания или слушате радио, то е все едно вие като много чувствителен прибор, способен да различава микрони, да започнете да забивате гвоздеи. Вашият организъм е уникален по своята природа и той ви позволява да усещате тънките светове и да различавате техните вибрации. Затова използвайте, моля ви, своя организъм по предназначение. Предпазвайте се от всякакви груби несъвършени проявления на вашия свят, защото когато започнете да отделяте твърде много внимание на всяка несъвършена дейност, вие снижавате вибрациите си и вече не можете да различите това, което принадлежи на тънкия свят и не забелязвате проявленията на тънкия свят в своя живот. Вашето състояние се променя през деня, променя се от ден в ден и с това се обяснява защо едни диктовки намират отклик във вашето съзнание, а други ви дразнят.

Богородица

8. Придвижването по Пътя за постигане на Божествената реалност има много постепенен характер. Затова ние се опитваме с тези диктовки да поддържаме вашите вибрации на достатъчно високо ниво, за колкото може по-дълъг промеждутък от време. Дотогава докато съзнанието ви не стане способно да различава грубите вибрации на този свят и да се дистанцира от тях от чувство за самосъхранение. Преди да се добере до безопасен залив корабът преплува хиляди мили из буйното море и бурния океан. И само спомена за родния дом и желанието да достигнат до суша заставя мореплавателите да издържат на жизнените бури.

Богородица

9. Вие имате нужда от компас в своето пътешествие, необходима ви е карта, необходим ви е навик за търсене на направлението по компаса, картата и звездите, за да можете да достигнете до безопасен залив, близо до родния Дом. Затова ние ви даваме направление, даваме ви указания и ви наставляваме по вашия Път. Но винаги трябва да помните, че може да настъпи момент, когато ще останете сами в бушуващото море и само от вашите способности и навици придобити от вас в периода на обучението ще зависи дали ще можете да преодолеете препятствията и да достигнете безопасния залив.Затова не мързелувайте. Използувайте тази дадена ви от Бога възможност да преминете обучение и да получите наставления. Овладейте навика да определяте Пътя си по карта и компас, по звездите. И не позволявайте никакви външни обстоятелства в живота ви да застанат между вас и Божествената реалност.

Богородица

10. Давам ви тези напътствия днес, защото ако не използвате получените знания в живота си, тогава дарената ви възможност за пряко общуване с Владиките може да се прекрати. И кой знае кога вече ще получите тази възможност. Възможно е да изразходим огромно количество Божествена Енергия за поддържане на нашия канал за връзка, но ако не видим, че тази енергия ще бъде усвоена от вас и използвана в живота ви, то Божествената възможност ще се прекрати и Енергията ще бъде взета. Вие не поливате сухото дърво, което се намира в градината ви. Точно така и ние предпочитаме да не разходваме напразно драгоценната Божествена Енергия. Аз се надявам, че ще намерите свободна минутка, за да се уедините и да поразмислите над моите думи в тишината на своето сърце.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. Ако православните молитви “Отче наш” и “Богородица” пречат на съзнанието ви да се съсредоточите върху Бога, използвайте онзи вариант на тези молитви, които са приемливи за вашето съзнание.