Розарий на Истината

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. СУРА АЛ-ФАТИХА ("ОТКРИВАНЕ") 1-7[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. СУРА АЛ-БАКАРА ("КРАВАТА") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. СУРА АЛ ИМРАН ("РОДЪТ НА ИМРАН") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. СУРА АЛ-ХАШР ("ИЗСЕЛВАНЕТО") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

Умейте да виждате корена на Истината

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Думите са дрехата на Истината, по същия начин, както листата са дрехата на дърветата. Идва есен и листата падат, а през пролетта се появяват отново.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Същото е и с думите. Истината се облича с думи и вие се любувате на тази Истина. Но идва времето, когато тези думи остаряват, подобно на есенните листа, но само за да се прояви новата Истина при следващия етап на космическия цикъл.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Затова няма смисъл да се привързвате към думите, в които е облечена Истината.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Умейте да разпознавате Единната Истина зад различните учения и религиозни системи. Но не се привързвайте към думите.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Вашата привързаност към една или друга система е подобна на привързаността към миналогодишните листа.Умейте да виждате корена на Истината.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. На вас ви се дава направление под формата на енергия, магнит, който ще ви позволи занапред, ръководейки се от него, да намирате трохичките Истина, разхвърляни в различни Учения и вярвания.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Не забравяйте, че Истината е една, но нейното пречупване в съзнанието на хората е различно и се определя от нивото на тяхното развитие.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. По същия начин както дърветата загубват листата си през есента, така и вие губите физическите си тела, но само за да дойдете отново в този свят, да се родите отново и да получите ново тяло.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Мъдрия човек, живеейки в този живот, мисли за своя бъдещ живот.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Той разбира, че всеки негов избор, постъпка, действие, мисъл, чувство, определят неговото бъдеще в този живот и определят обстоятелствата в неговия следващ живот.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Вие съставлявате тялото на Бога

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Ще бъде много полезно за вашето развитие, ако във всеки момент от живота си се замисляте как това, което вършите, ще се отрази на вашия бъдещ живот.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Не се стремете да получите награда за своите благи деяния в този живот.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Стремете се да получите награда в следващия живот. Това е минималната задача, която стои пред вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Онези от вас, които имат по-разширено съзнание, разбират, че вие сте неотделима част от Бога, вие съставлявате тялото на Бога, по същия начин, както и всички живи същества на Земята.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Затова за вас престава да има значение получаването на награда и в следващия живот.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Вие виждате своята цел в това, да оказвате помощ на всички живи същества, защото вие сте едновременно всяко едно от тези живи същества.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. И съставлявайки единен организъм с цялото Творение, вие не можете повече да твърдите, че този орган или система от организма, към който принадлежите, е най-главният.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Ако сърцето или бъбреците във вашия организъм кажат, че те са най-главните и заслужават специално внимание, това ще се отрази на целия организъм. Целият организъм ще се чувства болен.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. И вашето отделяне на самите себе си от другите живи същества във Вселената съществува само във вашето съзнание и то е характерно само за дадения етап на еволюционното развитие.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. И колкото по-развито е съзнанието на човека, толкова по-малко противоречия вижда той в различните религиозни системи, толкова по-голямо единство усеща той с всяко живо същество.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Гонете от своите глави и сърца всичко, което разделя

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Опитайте се да търсите противоречия и лошото във всичко, което ви заобикаля. Точно по този начин действа така нареченото егоистично, съсредоточено в себе си съзнание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. По този начин вие така ще снижите своите вибрации, че ще привлечете в своя живот най-лошите събития от външния свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Вие ще бъдете нещастни. И хората около вас ще бъдат нещастни.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Ако поразмислите ще видите, че повечето хора постъпват именно така. Преди всичко, те забелязват недостатъците в света около себе си. И това е естествено, тяхното съзнание е толкова несъвършено, че то вижда наоколо само недостатъци.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Затова такива хора са своеобразни генератори на несъвършенство, генератори на илюзии.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Те се явяват гигантски производители на илюзии. Просто рекордьори по производството на несъвършени мисли и чувства, несъвършени емоции и действия. Но все някога на това трябва да бъде сложен край.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. А тъй като във вашия свят действа закона за свободната воля, единствено вие самите можете да пожелаете да промените тази ситуация.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Само вие самите можете да опитате да промените себе си и своето отношение към околния свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Гонете от своите глави и сърца всичко, което разделя, всичко, което ви кара да осъждате другите, да търсите несъвършенство и противоречия във всичко.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Откажете се постоянно да търсите извън себе си онези, които, от ваша гледна точка, ви пречат. Това може да са ваши съседи, представители на друга система от възгледи, паднали ангели, световното зло.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Поливайте с енергията на вашето внимание само съвършените образци

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Да, несъвършенството изобилства във вашия свят. Но когато постоянно съсредоточавате своето внимание върху несъвършенството, вие доброволно поливате със своята Божествена енергия бурените на несъвършеното човешко съзнание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Внимавайте какво поливате, къде изразходвате дадената от Бога енергия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Постоянно съхранявайте нивото на своите вибрации на максимално възможното за вас ниво.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Действително, много е трудно постоянно да пазите чисто своето съзнание, намирайки се сред несъвършенство. Но на вас ви е необходимо да правите това.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Използвайте всичко, което ви помага да извисите своето съзнание. Стихове. Музика. Природата. Игра с децата. Цветята.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Поливайте с енергията на вашето внимание само съвършени образци.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Това не означава, че трябва да се изолирате от света. Бъдете в света, пребивавайте в несъвършеното проявление, но не давайте на това несъвършенство да завладее вас самите, вашето съзнание, вашата душа.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Когато започнете да се съсредоточавате върху съвършените Божествени проявления, вие вдигате своите вибрации. Вие ставате щастлив човек.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Но не забравяйте, че във вашите задължения влиза също така да помагате на всички живи същества. Законът на тази Вселена е такъв, че висшето служи на низшето.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Този, който има достатъчно разширено съзнание, е задължен да помага на своите по-малки братя и сестри.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Бъдете като децата

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Когато се извисявате в съзнанието си, преминавате на по-високо ниво на вашето съзнание, вие разбирате, че това, което е изглеждало непреодолимо противоречие за вашето външно съзнание, в действителност е било просто подхождане от различни страни към една и съща Истина.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Повярвайте ми, не си струва твърде много да отстоявате което и да е разбиране на вашето ограничено съзнание на тази или онази Истина.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Вашето съзнание е толкова несъвършено, че е просто глупаво да утвърждавате и провъзгласявате своята истина като единствено вярна и непогрешима.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Все едно да спорят двама, единият от които твърди, че Земята плава в морето върху три кита, а другият твърди, че Земята лежи върху три слона. Сега ви се струва смешно дори да си представите този спор. Обаче болшинството религиозни конфликти и войни са имали в основата си аналогични причини.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Вие сте деца. Вие стоите на брега на океана на Божествената Мъдрост и се опитвате да опознаете тази Мъдрост със любопитния си детски ум.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Оставайте винаги в това детско състояние на съзнанието. Никога не пораствайте по въпросите на познанието на Божествената Истина.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Бъдете като децата и ще можете да достигнете такива висоти в своето съзнание, каквито са били недостъпни за предишните поколения хора.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Аз съзерцавам Земята със своето духовно виждане. И аз виждам все по-голяма и по-голяма пропаст, която отделя съзнанието на хората, позволили на Божествената Истина да се засели в техните сърца от съзнанието на тези хора, които упорстват в своето разбиране за Истината, струващо им се правилно само защото са го получили в наследство заедно с вярата от техните предци.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. А има и такива, които дотолкова са спрели своето развитие, че са престанали да споменават дори името на Бога в ежедневните си дела.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Вие трябва да приемете Бога в своето сърце. Вие трябва да отворите сърцата си за Божествената Истина и да се уподобите в нейното познаване на деца, седящи на брега на океана.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.