I

Общината може да се състои от приятели

Кратък Розарий
(по книгата “Агни Йога. Община”)

АУМ ТАТ САТ[1]. АУМ

Разсейваме суеверието, невежеството и страха. Ковем мъжество, воля и знание.
Всеки стремеж към просветление се приветства. Всеки предрасъдък на невежеството се разобличава.
Труженико, горят ли в твоето съзнание основите на сътрудничеството и общината?
Ако този пламък вече е просветлил твоя мозък, изучи основите на Нашето Учение.
Труженико, не се плаши от трудността на някои изрази. Всеки ред е висша мяра на простотата.
Поздрав на трудещите се и търсещите!

АУМ ТАТ САТ. АУМ

 

1. Семейство, род, страна, съюз на народите – всяко обединение се стреми към мир, към подобряване на живота. Всяко сътрудничество и съжителство се нуждаят от усъвършенстване. Никой не може да покаже къде свършва еволюцията. Така труженикът става творец. Няма да се плашим от творческите задачи. Да открием свободни пътища за науката. Така мисълта за усъвършенстване ще стане знак на радостта.(1)[2]

АУМ

2. Унинието е враг на всяко усъвършенстване. Има градеж, ако няма съмнения. Има напредък, ако няма страх. Наблюдението е крачка към справедливостта. Себелюбието е предателство към самоотвержеността. Без подвиг няма път.(2)

АУМ

3. Манастирите често са се наричали общини. Общинният живот вече бил признак за сътрудничество и взаимно уважение. Така и всяка работилница ще бъде вече зачатък на община, където всеки прилага своето умение. Нужно е дружелюбие, за да отдадеш своето майсторство на общото дело.(3)

АУМ

4. Във всички вярвания единението се счита за единствената опора на успеха. Ако има увереност в единението на сътрудниците, може да се получи по-добро постижение. Може да се изброят много примери, когато вярата в сътрудниците е помагала да се достигне до висши решения. Нека хората от домашното огнище до пространствените предопределения помнят за ценността на сътрудничеството. Семето на труда съхне без влагата на взаимността. Да не се оглеждаме твърде много назад. Ние, бързащите по пътя ще се изморим, ако си пречим един на друг. Ще осъзнаем прекрасния смисъл, ако можем да произнесем великото понятие – приятел. Общината може да се състои от приятели.(4)

АУМ

5. Пътят на живота е взаимната помощ. Участниците във великото дело не могат да бъдат човеконенавистници. Дълго е това определение на позорната ненавист. Може би хората ще го запомнят, за да се засрамят.(5)

АУМ

6. Да не забравяме също, че за ясното съзнание познанието е по-достъпно. Но няма да се отклоним от най-краткия Път. Времето е ценно. Ние не бива да лишаваме никого поради своята тромавост. Мързелът и невежеството спят в една люлка.(6)

АУМ

7. Злобата прокарва пътя на чумата и проказата. Злобата превръща мирното огнище в змийско гнездо. Свойствата на злобата нямат място в общината. Общото дело е Общото Благо.(7)

АУМ

8. Сътрудничеството трябва да се основава на здрав устав. Това приучва към порядък т.е. помага за влизане в ритъм. По този начин великите закони на Вселената намират израз дори във всекидневната работа. Особено необходимо е от най-ранна възраст да се привиква към постоянен труд. Нека най-добрата еволюция се съгради въз основа на труда като най-голяма ценност.(8)

АУМ

9. И друго задължително условие трябва да бъде изпълнено. Трудът трябва да бъде доброволен. Сътрудничеството трябва да бъде доброволно. Общината трябва да бъде доброволна. Никакво насилие не трябва да заробва труда. Условието за доброволното съгласие трябва да бъде положено като основа за преуспяването. Никой няма право да внася разложение в новия дом. Тружениците, съзидателите, творците ще бъдат като орли, реещи се високо в небето. Само в широкия полет падат прахта и сметта на разложението.(9)

АУМ

10. И ще се изпълва чистият труд с високо качество чрез любимата работа. Прекрасно качество ще се утвърди в целия живот. Нищо няма да остане в тъма. Невежеството ще бъде позорно престъпление. Ако тъмнината е заразна, то и Светлината е привлекателна. Така ще утвърждаваме любимата работа, която ще извиси целия живот.
Нека науката да ни отведе към най-доброто качество. Нека науката да привлече най-силните енергии. Нека знанието на духа да засияе над всички работни места.(10)

АУМ

АУМ ТАТ САТ. АУМ

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]ОМ ТАТ САТ — мантра спомената в “Бхагават Гита” като използвана от “учениците на Брахман” в началото на различни мероприятия и действия. “ТАТ”(То) насочващо към Брахман, напомня на ученика за висшите подбуди и по такъв начин му помага да отхвърли недостойно за тях. “САТ” (”творение”, “същество”) му напомня за Доброто, което пронизва всичко съществуващо и по този начин освещава и облагородява това, което прави ученикът.
(Энциклопедия эзотеризма http://slovari.yandex.ru/dict/esoterism)
Тази мантра е дадена в началните редове на Агни-Йога: «Листы сада Мории», Март 24, 1920.

[2]В кръгли скоби след всеки абзац е указан номера на параграфа от книгата "Агни-Йога. Община"