Мисията в Русия
документален филм
(някои от видеата са на руски)

Филм, посветен на Мисията в Русия на Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Николаевна Микушина.

Част 1. Начало

Първата серия от документалния филм описва началния период от Божествената възможност за предаване на Посланията на Владиците на Мъдроста в Русия и предшестващите събития: подготовка за Посланичество, даряване на Мантията на Посланик, написване на книгата "Доброто и Злото. Частен Прочит на "Тайната Доктрина" на Е.П. Блаватска".

Част 2. Първи стъпки

Във филма се разказва за дейността на Посланика след приемането на първия цикъл от Послания на Владиците – в периода от юли 2005 г. до декември 2005 г. За неголям период от време Татяна Николаевна проведе 4 срещи в Алтай, в Окунево Омска област и в Санкт-Петербург, семинар "Доброто и Злото" в Новосибирск (октомври 2005 година). Зимата в Алтай е бил приет втория цикъл от Послания на Владиците – от 12 Декември 2005 г. до 7 януари 2006 г.

Част 3. Първи стъпки. Продължение

Филма продължава разказа за деятелността на Посланика в първата половина на 2006 година.
По това време са приети два цикъла от Послания на Владиците в април и юли 2006 г, проведен е семинар "Въздигане" под ръководството на Господ Шива в Москва, също са проведени срещи в Омск, Новосибирск, Москва и Софиа (България).

Част 4. Вътрешния Път.

Филм посветен на деятелността на Посланика във втората половина на 2006 г. По това време са проведени 3 семинара "Вътрешния Път" в Алтай, семинар "Вътрешния Път" в Санкт-Петербург, проведени са срещи в Омск, Новосибирск, Санкт-Петербург. Декември 2006 г. - Януари 2007 г. е приет зимния цикъл от Послания на Владиците във вилно селище във Владимировска облас.

Част 5. Ашрам.

За дейността на Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Николаевна Микушина през 2007 г.

Част 6. Учебен Център.

Шестата серия от цикъла филми "Мисия в Русия " е посветена на строителството на Учебния Център на територията на Ашрама на Посланика на Великото Бяло Братство Т.Н.Микушиной.

Част 7. Решаващата година.

Владиците дават Учение в Русия в продължение на 14 години (2005-2018) в онлайн режим: предаване на Учение, препоръки, анализ на грешки. Седмата серия от цикъла филми "Мисия в Русии" е посветена на дейността на Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Николаевна Микушина през 2009 година и събитията, които се случваха на територията на Ашрама на Посланика.

Част 8. През тъмата

Осма серия от цикъла филми "Мисия в Русия " посветена на дейността на Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Николаевна Микушина и МОО "Сириус" в първата половина на 2010 г.

Владиците през цялото време даваха коментари на случващите се събития, даваха директни пропоръки за действия...

Част 9. През тъмата. Продължение.

Девета серия от цикъла филми "Мисия в Русия " посветена на дейността на Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Николаевна Микушина през втората половина на 2010 г. Ярко събитие от този период е семинара "Добро и Зло" (г. Каунас, Литва). Това беше първия семинар, който се състоя след прекъсване от 3,5 години! Също така във филма се описват някои детайли от живота на Посланика, което позволява на зрителя по-дълбоко да осъзнае произходящото и да преосмисли всичко на ново ниво.

 


Причините за днешното положение в Русия и в света.
Тестовете на Владиците на Мъдростта.


Част 1 и 2