Ликове на ВладицитеЗа Великото Кармично Ръководство
Кармичното Ръководство е орган, състоящ се от осем Възнесени Владици, на които е възложена отговорността да осъществяват правосъдие в тази система от светове като определят кармата, даряват милости и определят въздаянието на всеки животопоток.
Членове на Кармичното Ръководство са: Великият Божествен Управител, Богинята на Свободата, Възнесената Владичица Нада, Елохим Циклопей, Атина Палада – Богиня на Истината, Порция – Богиня на Справедливостта, Гуан Ин – Богиня на Милосърдието и Състраданието, Будда Вайрочана – един от петте Дхияни Будди.


...моето учение, ако бъде разбрано от хората, завинаги би отвратило паството от външното поклонение и външните ритуали и би ги насочило към среща с реалния месия, с реалната част от тях самите, към вътрешна среща с Бога, който е в тях самите.
...получили това вътрешно общуване, получили това вътрешно блаженство, хората повече никога не биха повярвали на нито една външна религия, на външни учители.
Хората, получили достъп до Божественото състояние на съзнанието, много бързо биха се обединили с подобни на тях. Божественото състояние на съзнанието е също толкова заразно, колкото проявата на небожествено състояние на съзнанието в повечето хора сега.
Хората са тясно свързани помежду си във финия план. И благата мисъл, благото мислене, зародило се в няколко глави и сърца, е способно да се разпространява от сърце в сърце, така както от една свещ могат да се запалят милиони.


Толкова много прекрасни и очарователни неща има в този свят. Толкова много неща са дадени от Бог на човечеството съвсем безплатно като Божествен дар. Това са изгревите и залезите, топлината на слънцето, пеенето на птиците, цъфтенето на цветята, песента на вятъра и ромоленето на ручеите.

Толкова много дарове е дал Бог на човечеството!


...обръщам към тези, които са готови, към моите деца, с които работя много въплъщения.

За вас настъпи отговорен участък на Пътя. И от вас ще се изисква максимално напрежение на силите и на всички способности, които сте наработили в предишните въплъщенията.

Аз идвам при вас отново, възлюбени мои, птичета от моето орлово гнездо. Аз ви накърмих с мъдростта на вековете и ви напоих с Божествената енергия на светлината. Аз имам право да се обърна към вас за помощ и да разчитам на вас в трудна минута.

Аз се надявам, че ще се отзовете на моя призив. И дори онези от вас, които са допуснали големи и малки грешки, не се дърпайте. Върнете се назад под моето бащинско крило. Няма такива постъпки, които да не могат да се поправят с безкористно Служене и преданост на Владиците.


Вие дълго ще търсите своя Бог. Но ще го намерите в един прекрасен ден, когато ще ви се стори, че животът е лишен от всякакъв смисъл, когато нищо във вашия свят няма повече да ви привлича. Вие ще седите до разбитото корито на своя живот, върху пепелището от семейството и работата или до нещо, което е било значимо за вас и си е отишло. И в момента, когато във вашия свят няма да остане нищо, към което да изпитвате привързаност, в този момент вие с последна надежда ще устремите взор към небето и ще кажете в сърцето си:

„Господи, помогни ми, Господи. Аз зная, че Ти съществуваш. Аз зная, че Ти ме чуваш. Аз вярвам в Твоето могъщество и Твоето милосърдие. Обичам Те, Господи и вярвам, че всичко, което Ти направи с мен, е било нужно само за да дойда при Тебе. Прости ми, Господи, за всичко, което съм вършил поради моята неразумност. Благодаря Ти, Господи, за Твоя урок и за това, че си ми позволи да премина всички изпитания и да ги издържа с чест. Помогни ми, Господи, да Те имам и никога повече в живота си да не се отделям от Тебе.”

И в този момент ще ви се стори, че Небесата са се отворили. Ще почувствате нещо, което никога в живота си не сте изпитвали. Ще разберете, че всичко, към което сте се стремили, вече го имате и винаги сте го имали. И всичко това е вътре във вас, във вашето сърце, но вие не сте искали да го видите и да го чуете до този момент в живота си, когато ушите ви са започнали да чуват и очите ви са се отворили.


... Преди Бог да даде нова възможност на тази страна, тя трябва да премине през катарзис, пречистване. След пречистването трябва да последва покаяние и едва тогава ще се открие светъл път за народите на Русия.

...Трябва да прогоните тъмнината от Русия със силата на своите сърца, със силата на примера си.
Всеки от вас трябва да се превърне в гигантски генератор на Доброто и Светлината. И там, където се намирате вие, няма повече да има място за тъмнина.


Божествената Истина е проста. Божествената Любов е достъпна за всички. Всичко лежи на повърхността и за да получите Божествената Мъдрост не е нужно да плащате пари за това. Бог всичко дава даром на всички.
Необходимо ви е единствено да намерите тясната пътечка, водеща ви към Божествения връх, сред хилядите пътища и магистрали, водещи доникъде.

Трябва да разберете, че истинската Вяра няма нищо общо с обредите и церемониите. Истинската Вяра се намира във вашите сърца. И Бог живее във вашите сърца. И за хората, познали истинския Бог, пребиваващ в сърцето, няма разлика в кой храм ще отидат да се молят.

Няма значение дали отивате в будистка пагода, в християнска църква, в синагога, в джамия или в молитвен дом. Ако отивате там при Бога, ще го намерите навсякъде.
А ако отивате с празно сърце, няма да намерите Бога никъде.


Аз, Владиката Иларион, помня минутите, когато намирайки се във въплъщение, имах възможност в уединение, по цели дни да се наблюдавам отстрани. Разбирах, че съм жив човек, намиращ се във въплъщение, с всички функции на моето тяло, но в същото време започнах да осъзнавам, че в мен има друг човек, който не е свързан пряко с функциите на моето физическо тяло. Това беше странно раздвоение на личността. Аз бях на Земята във въплъщение и в същото време осъзнавах, че съм безсмъртен. Аз съм вечен. Аз съм предоставен на себе си в това въплъщение и се опитвам да разбера смисъла на този мой живот, и в същото време съм много повече от моето физическо тяло. По своята същност моето физическо тяло представлява само скафандър, който позволява на моята Висша част да пребивава в мене.


... един човек, който гори за осъществяването на идеите на Златния Век за планетата Земята е способен да запали сърцата на много хора около себе си.

Необходими са ни светлоносци, готови да се пожертват, да пожертват всичко, което имат, за прокарването на новите идеи и новия начин на живот, който неизбежно ще дойде на смяна на стария начин на живот.

Включвайте се в работата по преобразуването на живота на планетата Земя върху основата на Божествените принципи и Богоръководството!

Та това е толкова просто, възлюбени!
Просто се иска желание от ваша страна и ние ще ви изпълним с недостигащата решимост!
Иска се само малко устрем от ваша страна и ние ще ви изпълним с енергия и сила!
Иска се проява на любов и състрадание към хората, които се нуждаят от любов и състрадание, и ние ще ви дадем Божествена възможност за преобразуване на обществото!

Има ли сред вас смели и храбри?


Ние ви призоваваме не само да се молите, ние ви призоваваме да вършите реални дела на физическия план. Това не означава, че трябва да захвърлите всичко и да се устремите накъдето ние ви посочим. Вие трябва преди всичко да носите Божественото съзнание и Божествените образци в мястото на земното кълбо, където живеете, във вашето семейство, на работното си място. Вие и само вие сте способни да носите новото съзнание в света. И аз предвиждам, че няма да ви е лесно да правите това. От вас ще се изисква да извършите подвиг, много подвизи, защото всичко около вас ще ви оказва съпротива. И пред вас ще изникват трудност след трудност, препятствие след препятствие. Много е сложно да се действа в заобикалящия ви свят и е много трудно да се носи в света новото съзнание и новото мислене.


... Времето за учене свърши. От вас се искат конкретни действия и конкретни стъпки на физическия план.
Разберете, че ние сме безсилни да направим каквото и да било на вашия физически план без вашата помощ и подкрепа. Ние нямаме достъп до вашия физически свят, освен ако някой от вас не подготви храма си за нашето присъствие и не отправи призив да използва своите четири низши тела, за да можем да се възползваме от вашите ръце и крака за осъществяването на нашите планове.
И така, аз ви давам този призив. Моля, отправяйте го всеки ден.

"В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, в името на моето могъщо АЗ СЪМ Присъствие, в името на моето Свято Христово Аз призовавам възлюбения Ел Мория да влезе в моя храм и да действа чрез мен за проявлението на Волята на Бога във физическата октава и плътните слоеве на астралния план. Възлюбени Ел Мория, аз предоставям напълно на твое разположение всичките си четири низши тела: физическото тяло, астралното тяло, менталното тяло и етерното тяло. Действай чрез мен, ако такава е Божията Свята Воля. Да бъде Волята на Бога. Амин."

И аз ви обещавам, че още щом се предостави възможност, ще вляза във вашите храмове и ще действам чрез вас.
И така ние ще променим този свят! И Земята ще живее и ще стане прекрасна звезда на свободата, радостта и любовта!


... бъдете бдителни. Когато дойде вашият ред да преодолявате тестове и да преминавате посвещения, не се отклонявайте от избрания Път. Спомнете си за чувството на Любов, което ви е водило, което е било ваша пътеводна звезда и се опитайте да намерите онова решение във всяка житейска ситуация, което ще ви върне чувството на Любов.

Няма леки тестове и няма леки изпитания и изпити. Но такъв е Законът на тази Вселена. Вие трябва да преминете необходимите тестове, преди да ви бъде доверено Служение. И запомнете, че няма тестове, които не могат да бъдат издържани. Дава ви се точно толкова, колкото можете да понесете, намирайки се дори на предела на своите сили и възможности.

С Любов към вас АЗ СЪМ Майтрейя.


... състоянието на света сега е такова, че най-добрите души се чувстват потиснати в него и не искат да живеят. Докато в същото време хората, които не са обременени с големи добродетели, се чувстват прекрасно в обстановката, която ги обкръжава.

Възлюбени, вашите души приеха върху себе си тежкото бреме на въплъщението в това сложно за Земята време. И аз мога само да ви напомня това и да кажа утешителни слова, и да изтрия вашите сълзи. Но вие трябва да продължите да изпълнявате своята мисия. Всеки от вас е много скъп на сърцето ми и тази специална връзка с мен винаги ще ви окаже помощ в минутата, когато ще ви се струва, че вече нямате сили и възможности да понасяте грубостта и невежеството около вас.

В най-трудните моменти на вашия живот намерете в себе си сили, за да влезете в мислено съприкосновение с мен. Просто помислете за мен и аз ще мога да се явя пред вас и да споделя вашето бреме. И вие ще изпитате облекчение и ще можете да вървите по-нататък в живота и да изпълните своето Служение докрай.


... най-важното за вас ще бъде изборът да започнете движението си по Пътя на избавяне от вашето его, по Пътя на завръщане в реалния свят на Бога.
Тази първа и най-важна крачка в нужното направление може да се окаже за вас толкова решаваща, че да промени живота ви само за няколко години. Може да загубите още милиони години, блуждаейки в илюзорния свят. Но когато направите една крачка в правилното направление и продължавате след това да вървите, колкото и да ви е трудно и на каквито и изпитания да ви се наложи да се подложите по Пътя, вие правите правилен избор и този избор ще стане залог за вашата победа и за излизането ви от света на илюзиите и влизането ви в Божествения свят.

Този свят съществува само във вашето съзнание, вие със своето съзнание поддържате съществуването на този свят. Затова трябва да преминете на ново ниво на вашето съзнание и разбиране за окръжаващата ви действителност, за да оставите физическия свят и да получите Божествената Свобода. Никой, нито един човек не може да ви застави да направите своя избор. Само вие самите, насаме със себе си, в тишината на своето сърце можете да вземете съдбоносното решение.

Никога не забравяйте, че няма да получите никаква награда във физическия свят и никога не трябва да мислите за получаване на каквито и да е изгоди за себе си във физическия свят. Всичките ви достижения и целият ви опит ще останат с вас през цялото време на съществуване на тази вселена и ще преминат заедно с вас във висшите Светове.
Готови ли сте да стъпите на Пътя и да вървите по него към вашата победа неуморно през всички препятствия и прегради?


Както дърветата губят листата си есенно време, и вие губите физическите си тела, но само за да дойдете отново в този свят, да се родите отново и да получите ново тяло. Мъдрият човек, живеейки този живот, мисли за бъдещия. Той разбира, че всеки негов избор, постъпка, действие, мисъл, чувство определят неговото бъдеще в този живот и обстоятелствата в неговия следващ живот.

Ще бъде много полезно за вашето развитие, ако във всеки момент от вашия живот се замисляте, как това, което правите днес, ще се отрази на вашия бъдещ живот. Не се стремете да получите награда за своите добри постъпки в този живот. Стремете се да получите наградата си в следващия живот. Това е минималната задача, която стои пред вас.

Тези от вас, които имат по-разширено съзнание разбират, че вие сте неотделима част от Бога, вие съставлявате тялото на Бога, по същия начин, както и всички живи същества на Земята. Затова за вас престава да имат значение получените награди и през следващия живот.
Вие виждате своята цел като помощ на всички живи същества, защото вие сте едновременно всяко едно от тези живи същества.


Тъжно е, че умовете на най-добрите представители на човечеството сега се отвличат с маса ненужни дела. Има твърде много различни дейности наоколо, които увличат и отвличат много искрени душѝ от мисията, заради която са дошли във въплъщение. И аз мога да назова няколко десетки хора, които се намират във въплъщение, и които трябваше да работят за донасянето до човечеството на зашифрованите положения в „Тайната Доктрина”. Обаче всички те се увлякоха по неща, които не ги красят особено. Предвиждам тяхната реакция, когато извършат прехода и видят колко безцелно са изживели живота си.

Увлечението по илюзорни проблеми и цели е главната беда на съвременните хора. Освен това има още една трудност. Съвременните комуникации доведоха до това, че съзнанието на хората изгуби способността за съсредоточаване и концентрация, необходими за познанието на Истината, за намирането на тази Истина между редовете, особено когато тя е преднамерено разхвърляна не само на различни страници, но и в различни томове.


Безсмислено и безполезно е да налагаш свои закони в този свят, в който живеем. Ние трябва да се подчиним на Закона, който стои в основата на Вселената и който вече е осъзнат в момента на създаването ѝ.
Законът изисква от нас да се откажем от желанието да проявяваме себе си, своето его в живота си, изисква да направим всичко зависещо от нас, за да дадем на Бога да прояви себе си чрез нас.
Тогава ще можем да възстановим нашето Единство. Тогава ще можем да участваме в реализацията на замисъла на Твореца на тази Вселена.
Това е задачата и работата, която всеки трябва да изпълни. Няма нито един човек в цялата Вселена, който би я изпълнил вместо вас. Затова тази работа е най-важната. Изпълнението на тази задача е смисълът на вашия живот, който вие търсите извън себе си и не можете да намерите.
Давам ви плода на моите размишления по време на моя земен живот. Но аз не мога да ви накарам да ядете този плод. Това трябва да направите сами.


 

 

 

Картички с ликовете на Владиците може да поръчате в нашия интернет магазин.