Скъпи приятели!

В този брой на Сириус продължаваме темата за Божествените качества, засегната в Посланията на Владиците. С предишните публикации на тази тема можете да се запознаете в "Сириус №1 и "Сириус №2 за януари 2019 г.

 

 

Възнесените Владици за Божествеността

 

 

Във времето, в което живеете, всички възможности са открити

 ...ние се стремим да ви дадем правилните ориентири, които ще ви водят в живота, ще ви сочат посоката и ще ви пазят. Когато във вас има усещане за реалността, за Божествеността, всичко, което е по-малко от Божественото съвършенство ще преминава покрай вашето съзнание, без да оставя в него следи. И вие ще се устремите към вашата Победа, към вашата Свобода от оковите на материята.

...

На вас ви е нужно само умение да преминете от обкръжаващата ви илюзия в Божествената реалност. И за това не се иска нищо друго, освен вашите усилия. Точно така, както спортистите тренират физическите си мускули, за да побеждават в състезанията, на вас ви е нужно да тренирате мускулите на душата си, така че да постигнете Вашата победа на Пътя на Посвещенията.

Вашият устрем и ежедневните ви духовни практики, подкрепени от нашата помощ, ви издигат необратимо на следващото еволюционно стъпало.

Санат Кумара, 27 декември 2011 г.

 

Силата на духа управлява света

Външното послушно повтаря вашето вътрешно състояние. Затова цялата ви грижа трябва да се състои в това да следвате Закона на Бога в своето сърце, в своето вътрешно пространство.

Вие можете да запазвате предаността си към Бога и да следвате Неговия Закон дори тогава, когато се намирате в затвора. Вашата вътрешна свобода не зависи от външното ви обкръжение, където и да се намирате.

...

Аз говоря за това, че единствено степента на вашите вътрешни постижения ви открива пътя за по-нататъшната еволюция.

...

Аз обмислях това мое Послание към вас половин година.

И вие сега трябва в следващата половин година да медитирате над същността на моето Послание. Само в този случай Законът ще бъде удовлетворен. Само в този случай ще спрете кармата, която се създава, ако не се вслушвате в словата на Владиците.

Аз дойдох при вас в този ден, за да окажа помощ и подкрепа на вашата Божественост по Пътя.

Мойсей, 21 декември 2013 г.

 

 

 

Аз ви указвам Пътя за излизане от лабиринта на илюзията

Вие в някаква степен сте наши деца, деца на Възнесените Владици. Във всеки от вас присъства наша частица, като зародиш на вашата бъдеща Божественост.

...

За разлика от многото осиротели душиґ, заблудили се във вашия свят, има известно количество душиґ, които помнят своето Божествено предназначение, своя Божествен произход. Именно към тези душиґ се обръщам днес и именно над тях аз поемам ръководството по техния Път на Посвещенията.

Господ Майтрейя, 23 декември 2013 г.

 

 

Необходимо е да положите максимални усилия, за да върнете в живота си Бога

 ...сумракът в човешкото съзнание неизбежно трябва да бъде заменен от ясния слънчев ден. Слънцето на вашата Божественост трябва да освети вашия разум и всички ваши мисли и чувства. И това ще се случи, възлюбени.

...

Отначало това бъдеще ще покълне в сърцата на малко хора. На тези, които притежавайки силен Дух, са способни да противопоставят на обкръжаващата илюзия своята вяра и преданост към Бога и Владиците. След това, когато тези душ притежаващи Божествено състояние на съзнанието станат повече, човечеството в по-голямата си част ще започне да се обръща към Светлината.

 Майка Мария, 24 декември 2013 г.

 

 

На вас ви прeдстои да се върнете към Бога

Божественото ръководство не се проявява външно, а е вътрешно качество на човешките индивиди.

Затова фокусът на вниманието трябва да бъде преместен от външното към вътрешното.

...

Всичко, което правят илюзорните сили е това, че постоянно се опитват да задържат вашето внимание върху външното проявление. Бързо се сменят формите, външния вид на стоките. Същата суета цари по екраните на телевизорите. Предлага ви се непрекъсната смяна на кадрите, светлинни и звукови ефекти. И тези похвати потискат вашата вътрешна, Божествената същност. Вътрешните, Божествените качества се подменят с изобилие от външни сурогати.

Вие постоянно се намирате в информационния поток и нямате време да помислите за вечността.

Ако не размишлявате върху вечността, вие няма да можете да живеете вечно.

Ако не отделяте време за уединение и размисъл над своите качества, вие няма да можете да развивате в себе си Божествеността.

Ако не прекарвате времето си в четене на качествени текстове, вие преставате да мислите.

Ако престанете да мислите, вие губите своята независимост и се подлагате на потоците от некачествена информация, които ви изхвърлят встрани от еволюционния път на развитие.

Аз не се уморявам да ви повтарям, че дойде времето, когато сте длъжни от цялото многообразие на живота да намерите онова, което принадлежи към вечните ценности и да се откажете от всичко, което е нетрайно и тленно.

Гуан Ин, 25 декември 2013 г.

  

Аз се надявам, че това мое послание ще разпали сърцата на тези, в които още тлее искрата на Божествеността!

 

АЗ СЪМ Ел Мория!

Спешността диктува строгия тон на Посланието.

ние идваме, не за да ви даваме информация. Ние идваме, за да можете благодарение на нашата помощ и на даваните от нас знания, да се върнете у Дома.

Вашият свят, такъв, какъвто е сега, не може да удовлетвори онези души, които помнят другия свят, Божествения свят. Онези души, които помнят истинските отношения между хората, основаващи се върху братската Любов и Сътрудничеството.

Вие, много от вас, сте изгубили онова искрено и съкровено нещо, което представлява самата сърцевина на Битието.

За Възнесените Учители е все по-трудно и по-трудно да достигнат до вашите сърца, покрити с непроницаема броня.

Единици са верните и истинските, останали във въплъщение, които помнят за Бога и са готови по силата на своята преданост и огромно състрадание към човечеството, да пожертват живота си за спасението на душите на хората, които са се заблудили в света на илюзията и не виждат светлина в мрака.

Аз идвам, за да дам подкрепа и помощ на малкото светли душѝ, независимо от решението на Кармичното Ръководство да не се дават повече Послания чрез нашия Посланик.

Отново и отново ви напомням всичките ви проблеми и всички проблеми на обществото ви са свързани само с това, че вашата цивилизация се е откъснала от Бога.

Във ваша власт е да получите толкова щастие, толкова Любов и толкова Божествена енергия, колкото може да издържи вашето същество.

Единственото препятствие е вашата карма, онази негативна енергия, която се намира между вас и Бога, състояща се от грешките, направени от вас в миналото вследствие нарушаването на Закона на тази Вселена.

Вие трябва да проявите устременост и настойчивост в заниманията си с духовните практики.

Вие трябва да покажете как сте усвоили нашите Послания и дадените от нас милости и възможности.

Всичко, което е необходимо на този етап за вашето спасение ви е дадено в пълна степен!

Ако не е по силите ви да усвоите Учението, дадено от нас, обръщайте се направо към Бога и Владиците. Молете за помощ, молете за избавление и помощта ще дойде!

Но ако все още седите със скръстени ръце и се надявате на чудо, тогава рискувате твърде много. Защото времето е кратко и времето изтича.

Надявам се, че това мое Послание ще разпали сърцата на тези, в които още тлее искрата на Божествеността!

 

 

 

Пътят на Посвещенията винаги е отворен за душите, които са предани на Бога и Владиците

 

Ние се приближихме плътно до вас и представихме Нашето Учение. Аз самият, заедно с този Посланик проведох три мероприятия, на които не само проявявах Своето присъствие, но и давах Благословение. С помощта на алмаза, Аз придавах на вашето същество вътрешен импулс, способен да разбуди вашата Божественост и да ви подбуди да намерите Вътрешния Път и да вървите по него.

 

 

 

 


http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

https://r.sirius-ru.net/2019/2019-01-03.htm