Скъпи приятели!

Предлагаме на вашето внимание цитати от Посланията на Владиците, посветени на Божествеността.

 

Възнесените Владици за Божествеността

 

 

 

Пътят на Посвещенията е винаги отворен за душите,

които са предани на Бога и Владиците

 

... Пътят на Посвещенията е индивидуален път.

Това е път, който дава на вашата душа шанс за едно въплъщение да достигнете до следващото ниво на еволюционното развитие. И сега този Път е отворен, независимо от всичко. Тъй като външните обстоятелства стават все по-сурови и по-сурови, то и заслугите на душата, която върви по този Път, независимо от външните препятствия, нарастват многократно.

Ако дори цялото човечество с уверена крачка върви към пропастта, вашата задача е да се опирате на Бога във вас и да постъпвате по Съвест в най-трудните ситуации.

Изборът винаги е един: вие избирате безсмъртието за вашата душа или сития и комфортен живот за вашето тяло.

Случва се това, в което вярвате.

Ако вярвате в Бога и Възнесените Владици, рано или късно ще бъдете сред Нас.

Вашата задача на този етап е да се върнете към Божественото състояние на съзнанието.

Пътят на Посвещенията винаги е отворен за душите, които са предани на Бога и Владиците.

Аз СЪМ Майтрейя

 

 

 

 В основата на Учението лежи Висшият Нравствен Закон, или Божественият Закон. Божествената природа на човека се отразява в него като негова Съвест, неговите висши хуманни качества: милосърдие и състрадание, доброта и чест, готовност да се труди за Общото Благо и готовност за саможертва...

Човекът е призван да развива своята Божествена природа.

 

Татяна Николевна Микушина

От книгата На Русия с Любов

 

 

 

 

Бъдещето на Русия е свързано с възстановяване традициите

на истинската вяра

 

АЗ СЪМ Шива! Аз дойдох!

Дойдох при вас чрез този посланик. Аз дойдох!

...

...аз съм суров към всеки, който не почита Бога, който е забравил за своята Божествена природа и не се покланя на Бога. На Бога извън себе си и на Бога вътре в себе си.

Всичко е Бог. Всичко, което ви заобикаля, всичко, което виждате докъдето ви стига погледът, всичко е Бог. И вие сте Бог. Да, вие също сте Бог във въплъщение, но само тогава, когато съблюдавате определени условия, необходими, за да се прояви вашата истинска Божествена природа.

Аз ще ви науча какво е необходимо да правите, за да станете Бог.

Преди всичко трябва да обичате и почитате Бога във всичко около вас. Няма нищо, което да ви отделя от всяка частица живот, от мъничката мравка до най-издигнатия Гуру.

Вие сте всичко това и едновременно сте индивидуализация на Божеството във вашата ограничена физическа форма. Именно вашата физическа форма е това, което ви отделя от пълната Божественост. Затова тази форма ви е дадена временно, за да можете да изпитате себе си в земния живот в продължение на милиони години, преминавайки хиляди и десетки хиляди земни въплъщения.

Вие използвате тази форма за цели, за които Бог желае да я използвате. Бог желае да прояви себе си чрез вашата физическа форма. Вашата задача е да дадете възможност на Бог да прояви себе си чрез вас.

Вие трябва да подчините живота си на Бога, какъвто всъщност сте вие. В това се състои задачата на всеки човек. Вие трябва да се грижите за своята форма, да я пазите, да я храните с всичко необходимо.

Но никога не трябва да забравяте, че сте Бог и затова не можете да правите това, което е недостойно за един Бог.

Огледайте своя живот и обстоятелствата в своя живот. Всичко ли в него съответства на Божествените изисквания?

Трябва да обръщате внимание на всички страни на живота си. Какво ядете? Какво обличате? С кого общувате? Как се отнасяте с вашите роднини и познати?

Те са също такива Богове във форма. Вашето отношение към тях трябва да бъде подобно на отношението ви към Бога. Отивате в храм или на църква. Там виждате изображения на Божества. Кланяте се на тези Божества. Но няма голяма разлика между вас, хората, които ви заобикалят и Божествата в храма. Ние всички сме проявление на Божеството.

Да, всички ние стоим на различни стъпала на Божественото проявление, но това няма голямо значение.

Съгласете се, че ако се отнасяте към себе си както към Бог, ако се отнасяте към всички хора, които са около Вас както към Богове, тогава животът ви ще се промени. Той ще се промени толкова бързо, колкото по-дълго и пълно успеете да задържите образа на Божеството в своето съзнание.

Ето защо трябва да имате изображение на Божеството вкъщи и на мястото, където работите.

Много е важно постоянно да имате пред очите си образец за подражание. Вашият свят е свят на формите, затова за вас е много важно именно визуално постоянно да си представяте пред себе си Божеството, което сте.

Съгласни ли сте с мен? Вие ставате това, към което сте устремени и каквито образи държите постоянно в своето съзнание.

Погледнете това, което ви заобикаля в къщи, на улицата, внимателно се отнесете към образите, които разглеждате във вид на реклама, с които са запълнени вашите телевизионни предавания. Как е според вас, това, което ви заобикаля, прилича ли на Божествена реалност?

Предлагам ви най-евтиния начин да станете Бог. Просто трябва да се изолирате от несъвършените образи и да се обкръжите със съвършени Божествени образи. Няма никакво значение към коя религия или вяра се отнася този образ. Това трябва да са образи, които извисяват вашето съзнание, дават ви възможност да пребивавате в колкото се може по-съвършено състояние на съзнанието, доколкото е възможно, максимално приближено до Божествените вибрации на съвършенството.

Господ Шива, 2 април 2005 г.

 

Пътят към Небесата се намира вътре във вас

  

Аз живеех в Индия. Но имах възможност да наблюдавам хора, които пристигаха от Европа и Америка.

Тяхното съзнание и манталитет много силно се отличаваха от съзнанието на хората, живеещи в Индия. Основното обучение и знанията, които ми се налагаше да давам на тези хора, това бе Божественото чувство, Божественото усещане, което им изпращах по време на моите проповеди.

Изливах тази Божественост, тази Благодат от своите чакри. И давах възможност на всички присъстващи да изпитат това чувство на Благодат.

Беше удивително да се наблюдава как горделивите чужденци разцъфваха в мое присъствие, как забравяха за своите цивилизационни проблеми и се обръщаха към обикновения живот и Божественото общуване.

Бабаджи, 8 април 2005 г.

 

 

Ние идваме да разбудим вашата Божественост

 

Във всеки от вас е заложен потенциал да бъде Бог.

По същество вие сте Богове. И вашата задача е постепенно да овладеете вашата Божественост. Да допуснете Божествеността във външното си съзнание.

Повярвайте, вие не сте хора, готвещи се да играят ролята на Бога, вие сте Богове, които сте дошли временно, за да играете ролята на хора.

И вашата Божественост е скрита от вашето външно съзнание, вашите способности спят вътре във вас, докато не изпълните напълно своята роля в този свят.

...

... Учението за Бога е много обикновено учение. И цялата сложност във възприемането на това Учение се състои в необходимостта да приемете с вашия външен ум неща, които не принадлежат на вашия свят. Да се направи това е възможно, само като използвате вашите Божествени способности, които присъстват във вас, но са в спящо състояние в по-голямата част от човечеството.

Ние идваме, за да разбудим вашите спящи способности. Ние идваме, за да разбудим вашата Божественост.

Дошло е времето доброволно да се подчините на Висшия разум, проявяващ Висшата Воля вътре във вас.

Възлюбеният Кутхуми, 8 май 2005 г.

 

 

Замисълът на Бог за Русия е Общината на Светия Дух

 

Вашият Дух, вашата Божественост, Бог вътре във вас е това, към което трябва да насочите внимание.

Вие наистина сте великани на Духа, а тези колоси на глинени крака, които ви заобикалят и управляват сега в Русия, ще се срутят и разпаднат на части, стига само богатирите да размърдат рамене.

...

Община, Благото, Доброто ще дойдат от вашите сърца. Вашата задача е просто да птвприте сърцата си и да допуснете тях Божествеността.

Николай Рьорих, 9 май 2005 г.

 

 

Запалете своите факли и вървете, дарявайте своя огън на света

 

Всички Възнесени Учители, възлюбени, са готови да ви окажат цялата възможна помощ в Божествената работа, за която сте дошли във въплъщение на планетата Земя в това трудно време.

Защо пренебрегвате помощта на Небесата?

 Докога ще се лутате във вашия илюзорен свят и ще търсите смисъла на живота? Вие няма никога да можете да намерите смисъла на живота в заобикалящия ви свят! Аз ви казвам това съвсем отговорно, защото не може смъртното да наследи безсмъртното. Вашата природа по своята същност е Божествена. И вие трябва да се върнете към своята Божествена природа.

Вашите опити да намерите смисъла на живота във физическия план са обречени на неуспех от самото начало. Единственият верен Път е вътре във вас, във вашите сърца. Има много пътища в този свят, по които хората предпочитат да вървят от прераждане в прераждане, от живот в живот. И единственият, верният път е отхвърлян от тях.

Бог е търпелив, възлюбени. И колкото и да блуждаете из външния свят, ще настъпи времето и вие ще се върнете у Дома.

Възлюбеният Ел Мория, 25 май 2005 г.

 

 

Молба от Санат Кумара

Искам да ви насоча вниманието към това, че когато четете молитвата Богородица, трябва да съхранявате в своето съзнание не само образа на Майка Мария. Всеки от вас трябва да стане Богородица и да роди Христос, вашето Христово съзнание. Опитайте да се отъждествите с Богородица, независимо от това дали сте мъж или жена. Независимо от вашия пол, вие сте майки, и на всички вас ви е отредено да родите Христос, вашият Христов Разум, вашата Божественост.

Бога Отец, Майката, Сина и Светия Дух пребивават във всеки от вас.

Санат Кумара, 21 септември 2005 г.

 

 

 

Следва продължение...

 


http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

https://r.sirius-ru.net/2019/2019-01-01.htm