Скъпи приятели!

В този брой на Сириус продължаваме темата за Божествените качества, засегната в Посланията на Владиците. С първата част на тази тема можете да се запознаете в първи брой на изданието.

 

Възнесените Владици за Божествеността

 

Наставления за това как трябва да се отнасяте към всичко, което
ви заобикаля във вашия плътен свят и в по-фините светове

 

АЗ СЪМ Ел Мория Хан, дошъл отново при вас чрез моя посланик.

Както и преди, аз дойдох да поговоря с вас и да ви дам наставления, които се отнасят до вашия живот и вашето място в мирозданието.

Както децата, които идват в този свят, за да го опознаят, така и вие започвате процес на опознаване на света, само че на света, който засега е извън пределите на възприемане на вашите физически сетива.

Но този свят съществува и представлява Висша Реалност, в която след време ви предстои да се родите и да пребивавате.

Преди да се родите, когато вашата душа се е намирала във финия свят, вие сте получили обучение и наставление за това, какво ви очаква, когато преминете в плътния, физическия свят. Сега аз идвам, за да ви дам наставление за това, какво ви очаква, когато преминете във финия свят.

Защото колкото е по-голяма готовността ви за преминаване във финия свят, толкова по-малко усилия ще са необходими на вашата душа, за да се адаптира в нашия свят. Ние говорим на всички, но не всички ще могат да възприемат информацията, която се съдържа в диктовките и особено тази информация, която е написана между редовете.

...

Има информация за всеки, но не всеки е способен да възприеме всичко.

...само когато вашата душа се радва и ликува при четене на нашите послания и вие изразявате с цялото си същество готовност за по-нататъшно обучение и по-нататъшно възприемане на информация, знания и енергия, само тогава Небесата откриват пред вас своите възможности и вие получавате достъп до нашите библиотеки, да нашите класове и бази данни.

...

Вие получавате информация тогава, когато се освободите от чисто егоистичното си желание за притежание. Информацията постъпва към вас в степента, в която сте способни да се освободите от вашата нереална част и следователно, да издигнете своите вибрации до такава степен, че да можете да достигнете октавите, в които тази информация става достъпна за вас.

Не може да има стандартен подход за всички. Всеки има своето уникално проявление на Божественост във физическия свят. И най-главното качество ще бъде вашата способност да се проникнете с Любов към замисъла на Твореца и да не преставате да се удивлявате на цялото това многообразно проявление на Божествеността, което съществува около вас. Да не се затваряте в себе си и в своите проблеми, а да наблюдавате многообразието и разнообразието на Божествените проявления. Да умеете да виждате Божествените чудеса и да им се наслаждавате. Ето защо се казва, че докато не заприличате на малки деца, няма да можете да влезете в Царството Небесно.

Аз ви дадох днес наставление за това, как трябва да възприемате контактите помежду си и с Божествената Реалност и как трябва да се отнасяте към всичко, което ви заобикаля във вашия плътен свят и в по-фините светове.

Надявам се, че наставленията, които получихте, ще спомогнат за вашето развитие и ще ви обогатят.

АЗ СЪМ Ел Мория Хан и се прекланям пред Светлината на Бога във вас.

Ел Мория, 20 април 2006 г.

 

 

Всяко ваше усилие ще бъде безпрецедентно умножено, защото  такава е
повелята на времето и такава е ситуацията на планетата сега

 

Дойде времето, когато всяко, дори незначително ваше действие, насочено към поддържане на Божествената вибрация във вашата физическа октава ще бъде получено, съхранено и умножено от нас.

Благословени са вашите усилия, благословени са вашите стремежи, в която и област те да се осъществяват.

Вие не можете да не действате, намирайки се във физическата октава, не можете да не действате, защото такава е повелята на времето и такава е волята на Бог сега.

Съхранявайте и увеличавайте вашата Божественост, вашето духовно начало. И привнасяйте в своя живот поклонение към Бога, към Висшия Закон, съществуващ в тази вселена.

Всяко ваше усилие ще бъде умножено безпрецедентно, защото е такава повелята на времето и такава е ситуацията на планетата сега.

Господ Шива, 27 ноември 2005 г.

 

Само тогава, когато Законът извира от дълбините на вашето сърце,
вие ставате Негов изпълнител

 

Във всички времена е имало във въплъщение хора, носители на Божествените вибрации на чистотата. И сред вас има такива. И ако очите ви бяха отворени, а ушите ви чуваха, тогава щяхте да благодарите на Бога всеки ден за това, че Той ви изпраща своите въплътени вестоносци. Но вие минавате покрай тях и дори не им обръщате внимание.

Затова ваше първо задължение е да забелязвате проявлението на Божествеността в хората около вас и да помагате на такива хора, защото те носят върху себе си бремето на вашата карма.

...

Вашият свят е преобърнат свят. И тогава, когато се научите да разпознавате проявлението на Божествеността във вашия свят и да премахвате от съзнанието си всяко небожествено проявление, ще можете реално да въздействате на света около вас и да го преобразувате.

Но отначало е необходимо да се научите да разпознавате вътре в самите себе си Божественото проявление. Тогава ще можете според вибрациите си да привличате от пространството също такива Божествени проявления. И островчетата на Божественост във вашия свят ще нарастват и ще се умножават. И ще можем да идваме при вас, отначало в нашите уплътнени тела, а после в по-малко плътни тела. И ще се сбъдне пророчеството, че Възнесените Владици ще могат да се разхождат между вас и вие ще можете да общувате с нас.

Затова само от вас зависи дали пророчеството ще стане реалност още по ваше време.

Създавайте островчета на Божествеността и се преселвайте в тях, макар временно.

Възлюбеният Кутхуми, 28 април 2006 г.

 

Вие трябва постоянно да анализирате последствията от своите действия и да не се опитвате да давате учението там, където смесват вашето учение с калта

 

АЗ СЪМ Кутхуми, дошъл при вас в този ден чрез нашия посланик. Аз дойдох, за да дам поредната порция от нашето Учение, която трябва да усвоите, тъй като е дошло време за това. Времето е такова, че всяко проявление на Божествеността, с което се сблъсквате в живота си, става празник за душите ви. Защото вашите души са закопнели за Божествения свят, от който са дошли и където е време да се връщат. Затова аз винаги се радвам много, когато ви предам вест от Божествения свят и също много се радвам да дам малки наставления.

 Възлюбеният Кутхуми, 26 декември 2006 г. 

 

 

 

Аз дойдох да ви напомня за вашия Божествен произход и за необходимостта да удържите победа над вашата нереална част

Вие трябва да се устремите към Божествеността и да се разделите с нереалността. Защото без това е невъзможно по-нататъшното ви еволюционно развитие в тази вселена. И ако по-рано ние идвахме и просто ви разказвахме за вехтия човек и за другия, истинския човек, скрит във вас, сега времето за разговори свърши и сте длъжни да поставите началото на конкретни действия, които да ви освободят от двойствеността на илюзията и да ви устремят към единството на Божествения свят.

Космическо същество Могъщият Победа,

29 декември 2006 г.

 

Време за избор

И всички Небеса сега чакат само да направите вашия избор и да покажете способността си за действия.

...

Всичко ще се промени около вас веднага щом промените вектора на вашите стремежи. Веднага, щом направите избор и се устремите към Божествеността, отхвърляйки старите си привързаности.

Призовавам ви на Път! Давам ви посока. Чакам ви, всекиго от вас, който е устремен.

Аз съм готов да ви протегна ръка за помощ и да ви подкрепя на най-опасните участъци по вашия Път. Същото са готови да направят всички Възнесени Владици, които със затаен дъх ви наблюдават сега и очакват да видят вашия избор и посоката, в която ще тръгнете.

Намирате се на критична точка от Пътя си. Внимавайте да не сгрешите и да не попаднете в тъмни дебри, без Светлина, през следващите сто години.

Владика Николай Рьорих, 1 юли 2007 г.

 

 Покажете на Небесата своята Вяра и Преданост

Вътрешното почитание на Бога е необходимо за вас като въздуха. Ако не успеете да отгледате в себе си това чувство за Божественото, вие няма да можете да се придвижвате по-нататък. Вашето придвижване по пътя на еволюцията е неразривно свързано с това, доколко ще успеете да допуснете в съзнанието си Божествеността.

... чувството за Божественото няма нищо общо с ходенето по храмове, джамии и църкви. За да стигнете до вашия Бог е необходимо просто да допуснете това чувство за Божественото във вашето сърце. Когато пребивавате в това чувство, настъпва неочаквана тишина, дори ако се намирате в центъра на голям град. Вие получавате наслаждение от вътрешното съзерцание на Бога и това позволява на Бог да усили своето присъствие във вас. Чувството на Любов, най-възвишеното чувство на Любов, което сте способни да изпитвате, много прилича на Божественото чувство.

Господ Шива, 3 декември 2009 г.

  

Чест и хвала на праведниците!

АЗ СЪМ Заратустра!

Аз дойдох при вас в този ден, за да затвърдя Пламъка във вашите сърца!

О, човешката памет е толкова краткотрайна. И навярно почти никой от вас не помни, че много пъти съм идвал във въплъщение на Земята, за да донеса на човечеството на Земята Учението за неговата Божествена природа. А Пламъкът най-добре от всичко символизира Божествената природа на хората.

Вие забравихте за вашия Божествен произход. Затова на нас, от Великото Бяло Братство, отново и отново ни се налага да идваме чрез различни посланици, за да ви напомняме за вашата Божественост.

...

Аз помня ония далечни времена, когато хората оценяваха достиженията на човека не по дебелината на портфейла или по заеманата длъжност. Помня времената, когато хората ценяха най-много от всичко на света проявлението на Божествения Пламък в човека. И този Пламък се виждаше с невъоръжено око. И беше невъзможно нито да скриеш своите достижения, нито да заблудиш хората с мними заслуги, защото всичко беше очевидно: Божественият Огън блестеше не само през очите на праведниците, той буквално обхващаше всичките им тела, включително и физическото.

...

Трябва да изгорите с Божествения Огън всички плесенясали ъгли на вашето съзнание, всичкия прахоляк на старото съзнание. Нека огнените саламандри да се заемат сега с пречистване на пространството на планетата Земя! Нека Земята да приеме огненото кръщение и да се изчисти от тъмата и разложението!

Задачата ви е да възстановите преминаването на Огъня във вашия свят. И вие можете да направите това посредством вашите чакри.

Предани и верни на Господ Санат Кумара! 144 000 христови същества, които постоянно се намират във въплъщение и носят своето Служение! Вашият час настъпи. Събудете се!

През цялото това време планетата съществува благодарение на вашите геройски усилия. Но сега настъпи време да излезете напред.

Възлюбеният Заратустра, 6 юни 2010 г.

 

Ние очакваме добър урожай от покълналата
във вашите същества Божественост

АЗ СЪМ Сурия, дошъл при вас в този ден.

Слънцето на зимното слънцестоене ме съпътства в моментa на моето идване. И точно така слънцето на вашето Божествено АЗ СЪМ Присъствие трябва постоянно да ви съпътства.

...

Въпреки всички трудности, неприятности и дори беди, вие трябва да знаете, че вашата Божествена част постоянно присъства редом с вас.

И от гледна точка на вашата Божествена част всичките ви многобройни въплъщения и лутания из света на илюзията изглеждат като един миг, сякаш малко облаче леко е засенчило слънцето.

...

Имате за какво да поразмислите. Защото настъпи времето, когато си струва да се замислите за Вечния Живот. Всички ваши увлечения в света на илюзията скоро ще ви доскучеят и ще започне да ви привлича истинската реалност.

...

Нужно е да се обуздават чувствата. Нужно е да се обуздават мислите. Нужно е постоянно да се контролирате. Представете си файтон без файтонджия. Конете са оставени сами на себе си и правят това, което им скимне: пасат трева, ходят сами на водопой. Такъв файтон не е способен да се движи към целта, защото няма кой да го управлява.

...

За да започнете да се движите в посока към Божествената реалност, вие трябва да се погрижите вашият живот да бъде управляван от водач вашето Висше АЗ, само то е способно да ви изведе от дебрите на илюзорния свят.

...

Висше ръководство, запазване на вярното направление на движението ето какво ви е необходимо.

...

Настъпва ново време. И за човешкото съобщество няма друг път, и няма друг изход от създалата се ситуация, освен да се движи нагоре, към Божественото съзнание.

Всичко, което е по-ниско от Божественото съвършенство, трябва да бъде оставено в миналото и забравено.

...

Ние очакваме добър урожай от покълналата във вашите същества Божественост. Ние посяхме зърната на Божествената Мъдрост и сега чакаме урожая.

Господ Сурия, 24 декември 2010 г.

 

 

 

Краят следва...

 


http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

https://r.sirius-ru.net/2019/2019-01-02.htm