Умейте да виждате корена на Истината

АЗ СЪМ Буда Гаутама. АЗ СЪМ дошлият отново. Времето е кратко и ще говоря по същество.

Нека не ви смущава словесната обвивка, в която са облечени нашите послания.

Думите са дрехите на Истината, по същия начин, както листата са дрехите на дърветата.

Идва есента и листата опадат, а през пролетта се появяват отново.

Същото е и с думите. Истината се облича с думи и вие се любувате на тази Истина. Но идва времето, когато тези думи остаряват, подобно на есенните листа, но само за да се появи новата Истина при следващия етап на космическия цикъл.

Затова няма смисъл да се привързвате към думите, в които е облечена Истината.

Умейте да разпознавате Единната Истина зад различните учения и религиозни системи.

Но не се вкопчвайте в думите.

Вашата привързаност към една или друга система прилича на привързаността към миналогодишните листа.

Умейте да разпознаете корена на Истината.

Сега Истината се дава чрез този посланик. Ние не знаем какво ще стане по-нататък.

Прекалено е непредсказуем светът, в който живеете. Затова ви се дава насока във вид на енергия, магнит, който ще ви позволи в бъдеще, ръководейки се от него, да намирате късчетата Истина, разхвърляни по разни Учения и вярвания.

Не забравяйте, че истината е една, но нейното пречупване в съзнанието на хората е различно и се определя от нивото на тяхното развитие.

Както дърветата губят листата си есенно време, и вие губите физическите си тела, но само за да дойдете отново в този свят, да се родите отново и да получите ново тяло. Мъдрият човек, живеейки този живот, мисли за бъдещия. Той разбира, че всеки негов избор, постъпка, действие, мисъл, чувство определят неговото бъдеще в този живот и обстоятелствата в неговия следващ живот.

Ще бъде много полезно за вашето развитие, ако във всеки момент от вашия живот се замисляте, как това, което правите днес, ще се отрази на вашия бъдещ живот. Не се стремете да получите награда за своите добри постъпки в този живот.

Стремете се да получите наградата си в следващия живот. Това е минималната задача, която стои пред вас.

Тези от вас, които имат по-разширено съзнание разбират, че вие сте неотделима част от Бога, вие съставлявате тялото на Бога, по същия начин, както и всички живи същества на Земята. Затова за вас престава да имат значение получените награди и през следващия живот.

Вие виждате своята цел като оказване помощ на всички живи същества, защото вие сте едновременно всяко едно от тези живи същества. И съставлявайки единен организъм с цялото Творение, не можете повече да твърдите, че този орган или система от организма, към който принадлежите вие, е най-главният.

Ако сърцето или бъбреците във вашия организъм кажат, че те са най-главните и заслужават специално внимание, това ще се отрази на целия организъм. Целият организъм ще се чувства болен.

Липсата на нещо общо с другите живи същества във Вселената съществува само във вашето съзнание и то е характерно само за дадения етап на еволюционното развитие.

Колкото е по-развито съзнанието на човека, толкова по-малко противоречия вижда той в различните религиозни системи, толкова повече единство усеща с всяко живо същество.

Опитайте се да търсите недостатъци и лоши неща във всичко, което ви заобикаля. Точно така действа така нареченото егоистично, съсредоточено в себе си съзнание. С това снижавате до такава степен своите вибрации, че започвате да привличате от външния свят най-лошите събития в живота си. Ще бъдете нещастни. И хората около вас ще бъдат нещастни.

Ако се замислите ще установите, че повечето от хората постъпват именно така. Преди всичко, те забелязват недостатъците във всичко, което е около тях. И това е естествено, тяхното съзнание е толкова несъвършено, че то вижда наоколо само недостатъци. Затова такива хора са своеобразни генератори на несъвършенството, генератори на илюзии. Те са гигантски производители на илюзии. Просто рекордьори по производството на нестойностни мисли и чувства, несъвършени емоции и постъпки.

Но някога на всичко това трябва да бъде сложен край.

А тъй като във вашия свят действа законът на свободната воля, единствено вие можете да пожелаете да промените тази ситуация. Само вие самите може да се опитате да се промените и да промените своето отношение към околния свят.

Изхвърлете от главата и сърцето си всичко, което противопоставя, всичко, което ви кара да осъждате другите, да търсите несъвършенството и несъгласията във всичко. Изгонете от главата си постоянното търсене на онези извън вас, които от ваша гледна точка ви пречат. Това може да са вашите съседи, представителите на друга мирогледна система, паднали ангели, световното зло.

Да, несъвършенството е в изобилие във вашия свят. Но когато постоянно сте концентрирали вниманието си върху несъвършенството, вие доброволно поливате със своята Божествена енергия бурените на несъвършеното човешко съзнание.

Внимавайте какво поливате, къде изразходвате дадената от Бога енергия.

Постоянно пазете нивото на своите вибрации на максималното възможно за вас ниво. Действително, много е трудно да пазите постоянно чисто своето съзнание, намирайки се сред несъвършенство. Но е необходимо да го правите. Използвайте всичко, което ви помага да извисите своето съзнание. Стиховете. Музиката. Природата. Играйте с децата. Цветята.

Поливайте с енергията на вашето внимание само качествени образци.

Това не означава, че трябва да се изолирате от света. Бъдете в света, намирайки се в несъвършена действителност, но не давайте на това несъвършенство да ви завладее, да завладее вашето съзнание, вашата душа.

Когато започнете да се концентрирате върху съвършените Божествени прояви, вие вдигате своите вибрации. Вие ставате щастлив човек. Но не забравяйте, че във вашите задължения е да помагате на всички живи същества.

Законът на тази Вселена е такъв, че висшето служи на низшето.

Този, който има достатъчно разширено съзнание, е длъжен да помага на своите по-малки братя и сестри.

И ние ви даваме пример за това. Погледнете колко усилия и енергия влагаме в това, за да ви помогнем да разтворите лотоса на вашето разбиране на Божествената Истина.

Аз не ви казвам нищо, което по-рано да не сте знаели. На вас ви остава съвсем малко – да постъпвате в живота си в съответствие с получените знания.


АЗ СЪМ вашият брат Гаутама.

 

Аудиозапис на диктовката. Текста чите Т.Н. Микушина.