IV

Трудът в Общината

Кратък Розарий
(по книгата “Агни Йога. Община”)

АУМ ТАТ САТ[1]. АУМ

Разсейваме суеверието, невежеството и страха. Ковем мъжество, воля и знание.
Всеки стремеж към просветление се приветства. Всеки предрасъдък на невежеството се разобличава.
Труженико, горят ли в твоето съзнание основите на сътрудничеството и общината?
Ако този пламък вече е просветлил твоя мозък, изучи основите на Нашето Учение.
Труженико, не се плаши от трудността на някои изрази. Всеки ред е висша мяра на простотата.
Поздрав на трудещите се и търсещите!

АУМ ТАТ САТ. АУМ

 

1. Чувството за липса на специалност е Наше чувство, защото Ние живеем заради живота в неговата цялост и многообразие. Всеки специалист, приближаващ се към Нас, неизбежно губи едноцветните си очила. Затова се старайте още отсега специалността да стане едно от блюдата на вашата трапеза. Като птиците над земята, като пчелите над цветята, Ние можем да възприемаме Мирозданието в неговата цялост. (14)[2]

АУМ

2. За да построите Общината трябва да приемате напрежението с любов. Може да се забележи как напрежението подпомага различните способности. Дори обикновената напрегнатост на тялото засилва елементарните явления. Не само натоварването на нервните центрове, но и съкращенията на мускулите създават усилена еманация на чувства. Не спокойното и удобно седене, а отеклите от труд крайници дават насищане на енергията. Но, разбира се, телесното е само за най-елементарните проявления, необходимо е напрягане на мозъчните центрове. Най-добрата напрегнатост е постоянната бдителност. (155)

АУМ

3. Ще дадем пример от Нашата Община. Нашите сили са мобилизирани за Общото Благо. Всеки работи в пълна готовност. Ето по Нашата безжична връзка пристига спешно съобщение – необходимо е лично участие. Избраният Съвет назначава изпълнител. Понякога изпълнителят е в течение на цялото поръчение, понякога на него му е известнa само част от поръчението. Често времето достига само за избор на подходящото облекло и често започнатата книга се връща в библиотеката недочетена. Често продължителността на поръчението не е определена. Често следствията от поръчението не са видими. Какво ли кара избраният радостно да потегля? Какво му помага да бърза в студ и мраз? Каква заповед може да предизвика усилен труд? Възторжената Радост от готовността нараства от постоянната бдителност. (155)

АУМ

4. Когато Съветвам да се развиват напрегнатост и бдителност, нямам за цел да ви обременявам. Моите съвети имат ликуването за свой краен резултат. Тези, които се страхуват от напрегната работа, се страхуват от формите и закона на енергията. Нека те безформено се отправят към разлагащите се луни. Нека със своето разложение допълват това, което подлежи на основна преработка. Умейте да предвиждате ликуването! (155)

АУМ

5. Летя ли или съм неподвижен, аз съм устремен. Уча ли или давам знание, аз съм устремен. Сам ли съм или сред тълпа от хора, аз съм устремен. Как да се подсили устремът? Къде са корените му и какви са неговите условия? Чували сте за качество на труда и на действията. Условията са такива: пълна пренатовареност и осъзнаване, че животът не е безопасен. Пренатоварването държи тялото в готовност. Осъзнаването на опасността във всеки час от живота дава чувствителност и знание за необратимост. (180)

АУМ

6. Труден е въпросът какво да се приеме като проявление на работата. Ние знаем, че съществено е качеството, а не обемът и количеството. Но новите хора често не виждат качеството и приемат за признак външния обем, което скрива от тях същността. Поради лекомислието си те се занимават с раздуване на сапунени мехури и приемат дъгата на разложението за светлина на озарението. Дори достатъчно опитните умове са заети с механично пресмятане вместо със съпоставяне на същността. Как да им се каже, че само качеството ще ги озари и утвърди? Различавайте великите дела от грандиозните безсмислици. (185)

АУМ

7. Често обвиняват общината в насилие над свободата на личността. Това обвинение е приложимо за всеки компромисен строй, но не и към общината. В осъзнатата община има място за всякакъв труд. Всеки може да избере работа, която желае, защото всеки труд се обогатява чрез новите достижения. Няма я скуката от механичното изпълнение, защото работникът се явява в същото време и изпитател. Той разбира значението на задачата да усъвършенства работата без да наруши нейната същност. (202)

АУМ

8. Ще дадем пример от Нашата Община. Нашият Приятел химикът В. иска да се занимава с новото разлагане на лъчите – никой не му пречи. Нашият Приятел К. иска да усъвършенства радиото прилагайки нови светлинни вълни – на него никой не му пречи. Нашата Сестра П. е заета със социален проблем на съседна страна – никой не й пречи. Нашата Сестра Ю. е заета със земеделие и внася много приспособления – никой не й пречи. Сестра О. обича лечебните растения и въпросите на образованието – никой не й пречи. Брат Х. е инсталирал прекрасен тъкачен стан, а работи и относно преустройството на общините. Брат М. е зает с исторически изследвания. Нашият обущар пише забележителни философски трактати. Абсолютно всеки намира работата, която му е по сърце и ако пожелае, може да я сменя.
Ето така, необходими са желание за работа и отворено съзнание, при което всеки труд става увлекателен. Нали работата се върши за бъдещето и всеки дава най-доброто от себе си. И сега Ние говорим за бъдещето, гледайки от планинските върхове. И предайте тези слова на жителите на долините и те още веднъж ще си спомнят за възможността за съществуването на Община. (202)

АУМ

9. Твърдяха – умейте да откривате радост във вечната работа и във вечната бдителност. Вие сте чували музиката и пеенето в Нашата Община. Необходимо е те да се разглеждат като част от работата. Под въздействието на звуците хората обикновено изпадат в психическо бездействие и дори образи не могат да пораждат. Това произтича от навика отдихът да се разбира като затъпяване. Може да свикнeте да използвате изкуството за кондензиране на силите. Красотата на произведението дава не само извисяване на дейността, но и изостряне на силите. Tрябва да приемете съзнателно това положение и да се научите да ползвате еманациите на творчеството.
Мислимо ли е построяването на община без кристалите на звука и цвета? Наистина, това ще бъде къртича дупка! Носителите на звука и цвета трябва да донесат непокътнато своето умение в общината. Знанието и творчеството ще бъдат Амрита[3] на общината. (224)

АУМ

10. Кооперативът не е лавка, а културно учреждение. В него може да има и търговия, но основата трябва да бъде просветителска. Само при такава насоченост кооперацията може да бъде приложена в новия живот. Не е лесно такова обединяване, защото хората са свикнали да свързват търговията с личната изгода. Трудно е да се изкорени такова заблуждение. Но чрез училищната просвета неотложно трябва да се изясни смисълът на правилния обмен. Получаването на доход не е корист. Заплащането на труда не е престъпление. Може да се види, че трудът е всеобща справедлива ценност. Така, под знамето на Просвещението и Мира, без сътресения и смущения, всичко може да се разясни. (271)

АУМ

АУМ ТАТ САТ. АУМ

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]ОМ ТАТ САТ — мантра спомената в “Бхагават Гита” като използвана от “учениците на Брахман” в началото на различни мероприятия и действия. “ТАТ”(То) насочващо към Брахман, напомня на ученика за висшите подбуди и по такъв начин му помага да отхвърли недостойно за тях. “САТ” (”творение”, “същество”) му напомня за Доброто, което пронизва всичко съществуващо и по този начин освещава и облагородява това, което прави ученикът.
(Энциклопедия эзотеризма http://slovari.yandex.ru/dict/esoterism)
Тази мантра е дадена в началните редове на Агни-Йога: «Листы сада Мории», Март 24, 1920.

[2]В кръгли скоби след всеки абзац е указан номера на точката от книгата "Агни-Йога. Община"

[3]В индийската митология Амрита(на санскрит: буквално „без смърт”) е напитка на боговете, нектар, даващ безсмъртие на този, който пие от него.(бел. на пр.)