Розарий
"Вътрешен Път"

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. СУРА АЛ-ФАТИХА ("ОТКРИВАНЕ") 1-7[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. СУРА АЛ-БАКАРА ("КРАВАТА") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. СУРА АЛ ИМРАН ("РОДЪТ НА ИМРАН") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. СУРА АЛ-ХАШР ("ИЗСЕЛВАНЕТО") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

Цялото Божествено знание и съвършенство се намират вътре във вас.

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Няма нищо извън самите вас, от което да се нуждаете. Цялото Божествено знание и съвършенство се намират вътре във вас. Търсете това съкровище в своето сърце, търсете този вход към несметните богатства, които се намират вътре във вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Вие трябва да имате вътре в себе си звучащ като камертон верен звук, съзвучен с вашето Висше Аз, с Бога вътре във вас. И чрез тази вярна нота ще можете да намерите сътрудници във физическия план и да разберете Божествения план за дадения момент, за да започнете да действате, давайки на света около вас правилен образец и ориентир за подражание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Не възлюбени. Вие не се нуждаете повече от никакъв посредник между вас и Бог. Между вас и Възнесените Учители. Вашето Висше Аз и вашият Ангел Хранител винаги знаят Божествения план за вашия животопоток. Затова не ви е нужно да ходите при посланици, ясновидци, екстрасенси или служители на култа, за да узнаете плана на Бога за вашия животопоток. Всичко е записано във вашето сърце.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Кажете, колко от вас през последно време са разговаряли със своето сърце? Колко от вас са опитали да разберат, какво ви говори сърцето ви? Вие сте така заети в живота си, че никога не намирате и пет минути, за да се уедините в тишина, далече от суетата.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Вашето сърце постоянно се опитва да разговаря с вас. Но вие не го чувате. Вие предпочитате да слушате вашите приятели, познати, да гледате телевизия, да слушате вашата ужасна музика или да се опитвате да почерпите знания от вестниците, книгите, списанията.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Възлюбени, няма във вашия свят никакъв източник на информация, който да ви каже какъв е плана на вашият живот, защо сте се въплътили и какво ви предстои да правите сега и в близко бъдеще. Вие няма да чуете това по радиото, вие няма да разберете това от телевизионните програми. Вие няма да прочетете това в никакви книги. Вашето сърце пази така необходимата ви съкровена информация и то чака да сподели тази информация с вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Не всички ще успеят да получат опит на общуване със своята висша част. В същото време това е съвсем естествен процес, който е напълно достъпен за болшинството от сега живеещите на Земята човешки индивиди.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Целта, която днес излиза на преден план, е живеейки в един илюзорен свят, да можем да погледнем зад завесата, да пробием през плътния физически свят. Ние получаваме възможност за общуване между световете благодарение на новата милост. И това общуване може да овладее всеки стремящ се, но стремящият се искрено, а не на шега.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Всичко, което ви трябва, е просто да направите избор и да прекрачите в безпределността, отказвайки се от вчерашния външен блясък, да направите крачка към реалността. Отначало една, после втора и да вървите без да се спирате към вашето реално Битие, към това, което сте в действителност.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Няма нищо извън вас, което да задържа придвижването ви към висшата реалност. Вие сами себе си задържате.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Предупреждение по Пътя

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Много хора сега предприемат опити за общуване със своята Висша част. И това е много радостно и се приветства от Възнесените Същества. Но винаги трябва да помните, че на този път ви дебнат опасности, точно така, като във всяка дейност на планетата Земя, която носи двойствен характер.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Когато вашият мотив не е напълно чист и чистотата на вашите четири нисши тела не е достатъчна, а желанието да влезете във връзка с финия план е огромно, вие може да получите общуване не с вашата Висша част, а със същности, намиращи се в астралния план, които могат в най-добрия случай да се пошегуват с вас, а в най-лошия - да ви поробят и да ви използват за свои цели.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите! 3. Затова пристъпвайте към връзка с Висшето Аз под ръководството на опитен наставник и винаги преди да започнете медитация се обръщайте към мен с призив и молба да ви защитя от всякакви негативни, отрицателни въздействия на финия план и от влиянията на всякакви същности, демони и развъплътени духове. Аз много ви съветвам да не пропускате този призив преди всяка медитация и всякакви опити за общуване с Висшето Аз.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Помнете, че никой не може да ви забрани да експериментирате в общуването си с финия свят, но вие сами носите цялата кармичната отговорност, когато влизате във взаимодействие със силите на тъмата, които се намират и действат основно чрез астралния план. А по време на медитация вие винаги влизате в съприкосновение с астралния план, поне дотогава, докато не се научите мигновено, като скоростен лифт да се издигнете във Висшите октави на Светлината.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Защо ви е необходим опитен наставник или учител по време на медитативните упражнения? Вие знаете, че невидимият свят има различни честоти на вибрациите. Той е разделен на слоеве, подобно на бутерка. Опасността се състои в това, че можете да попаднете под въздействието на не много високи енергии и да влезете в контакт с недобронамерени същности. Те могат да ви научат на не най-добрите неща и да ви захранят с не най-добрите енергии. Всичко зависи от началното, вече достигнато от вас ниво на съзнание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Ако влизате в медитация в много добро, равновесно състояние, изпълнени с Божественост и настроени на Божествена вълна вие най-вероятно ще попаднете под въздействието на високите вибрации и чистите енергии. Ако пристъпвате към медитация изпълнени с егоистични желания и наклонности, в хода на медитацията само ще получите усилване на своите негативни черти.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. В крайна сметка всичко се определя от това доколко сте в състояние да преодолеете и да смирите вашето его преди започване на медитацията. Затова всяка медитативна практика, както всичко във вашия свят, има двойствен характер и ефекта, който получавате зависи изцяло от вашите мотиви, от вътрешния ви стремеж.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Ако пристъпвате към медитация с цел да овладеете похвати, които ще ви позволят да контролирате хората или да получите способности, които ще ви позволят да заемете привилегировано положение във вашия свят, тогава в хода на медитацията си ще трупате карма. Защото ще използвате Божествената енергия за прослава на своето его.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Към всяка медитация трябва да се пристъпва само с пълно смирение пред Божията Воля и с трепет пред Неговото могъщество. Само когато мотивите и желанията ви са чисти, ще можете да извисите своето съзнание до такива високи вибрации, че да получите достъп до съвършените Божествени енергии, които ще ваят от вас новия човек, Божествен по своята същност. В този случай колкото повече време прекарате в медитация, толкова все повече и повече вашите вибрации ще се доближават до съвършените Божествени образци.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Има само един истински мотив, с който трябва да пристъпвате към всяка духовна практика и всяка духовна методика – да се избавите от своето его и да се приближите до Бога, да служите на Бога и на всички живи същества. Ако пристъпвате към духовната практика с каквато и да е друга цел, то вие създавате карма.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Вие сами правите избор между нещата от този свят и възможността
да чуете тихия си вътрешен глас.

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Пътят, на който ние учим, това е пътя на мистиците, път, водещ към вашия източник. Но за да тръгнете по този път, трябва да се откажете от привързаностите към вашия свят и от постигането на всякакви цели, свързани с този свят. Това е много сложно. Защото, за да постигнете вътрешна връзка с нас и вашата Висша част, на вас ви е необходима безрезервна и безусловна Вяра.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Пътят към Бога винаги е вътре във вас, във вашите сърца. Вие можете да чуете гласа на Бога само в тишината на своето сърце. Затова основна задача ще бъде да слушате сърцето си. Да се учите да слушате себе си, Своята Висша част. И постепенно да се откажете от всичко, което обременява и препятства установяването на такава връзка.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Вие сами правите избор между нещата от този свят и възможността да чуете тихия вътрешен глас във вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Бъдете честни със себе си. Запитайте се искрено дали сте готови да се откажете от привързаността към всичко, което ви заобикаля във вашия свят, към семейството, работата, имуществото, навиците включително гледането на телевизия и слушането на радио, пушенето, празнословните разговори с приятели и познати? Готови ли сте да се откажете от всичко това и да получите в замяна само едно нещо – връзката със своята реална част? Не хитрувайте пред себе си.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Ако има нещо извън вас, на което отдавате по-голямо значение, отколкото на връзката със своята Висша част, тогава времето ви още не е дошло. Но може би все пак си струва малко да пораздвижите тази своя част, която не иска да излезе на Светлина, която пречи на вашето развитие и духовното ви израстване?

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Ако не започнете сами, по своя инициатива да се избавяте от нереалната си част, все едно, ще бъдете принудени от външните обстоятелства да се разделите със своето его. Колкото повече се съпротивлявате, толкова по-драматично може да се развият събитията в живота ви, за да стъпите най-накрая на пътя на духовното развитие.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Необходимо e много силно ограничение, което трябва да си наложите, за да постигнете контакт с Възнесените Същества. И преди всичко, това се отнася за ограничаване на връзките с хората и изключване на всяко влияние на средствата за масова информация.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. И колкото по-близо се намирате до природата, толкова по-лесно е да установите такава връзка. Разликата между нашите светове се състои разликата между нивата на вибрации. Затова издигайки своите вибрации, вие автоматически, почти неизбежно, получавате способност да общувате с нашият свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. По същество всеки човек, намиращ се сега във въплъщение е потенциално способен да установи връзка с Възнесените Същества. Но за да се състои нашето общуване, е необходимо да пожертвате твърде много от това, което се намира във вашия свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Необходимо е много внимателно да подхождате към кръга на вашето общуване, към всеки ваш контакт. Трябва да изключите всичко, което може да ви оказва влияние и което принадлежи към масовата култура на вашия свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Различаване на гласа на Висшето Аз

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Вслушайте се в своето сърце. Уловете момента тишина, когато сте спокойни и всичко във вас се намира в съвършено, хармонично състояние. Много са редки такива минути, но те се случват в живота на всеки човек. Бог ви дарява тези минути на вътрешна тишина, за да можете осъзнато да се стремите към възобновяване на тези състояния, когато вътре във вас всичко е в покой и равновесие. Именно в такива мигове е най-лесно да чуете гласа на своето Висше Аз. Тихият вътрешен глас в тишината на вашето сърце. И вие дори не можете понякога да различите този глас от вътрешните си мисли и разсъжденията на вашия ум. Постарайте се да усетите разликата.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Този глас се отличава с изключително уважителното си отношение към вас, той е много ласкав и се отличава с простота, непретенциозност, искреност и любов. Не може да не почувствате разликата от всекидневните монолози, които водите в себе си. Нужно е да се вслушате. Това е гласът на вашето Висше Аз. Не ви се случва толкова често да чувате този глас. Но ако във външното си съзнание очаквате да чуете този глас, тогава винаги ще можете да направите разлика и да отличите този ласкав глас от стотици и хиляди други гласове, принадлежащи на астралния план.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Трябва да се научите да се ориентирате във вашето вътрешно пространство. Трябва да се стремите към вътрешна тишина и покой, защото в суетата, сред която живеете, не можете да чуете вашето Висше Аз. А е необходимо да чувате Висшето си Аз, защото съветите и знанията, които получавате отвътре, не можете да прочетете в нито една енциклопедия или книга, няма да ги видите в нито едно телевизионно предаване.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Аз ще ви дам наставление, което ще ви помогне да доловите вашия вътрешен глас. И това наставление се отнася до промяна на вашия начин на живот. Вие трябва да се уедините, за да чуете своето Висше Аз. То просто не може да стигне до вас, когато сте прекалено обезпокоени от всичко, което се намира около вас във физическия свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Представете си дете, което е дошло във вашия свят, току-що се е родило. За този младенец всичко е стрес, всичко, което е около вас в живота ви и към което сте привикнали, той възприема като нещо заплашително и непознато. Шумът на колите, силната музика, всички звукове на вашия свят са необичайни за отново дошлата в света душа и изискват определена адаптация.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Вашето Висше Аз прилича на дете, което чрез вас идва във вашия свят. И обстановката, в която се намирате, понякога е толкова ужасна, че То моментално си заминава от вашия свят, за да чака десетилетия наред благоприятна възможност и отново да дойде при вас във вашето вътрешно пространство за разговор.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Затова само от вас зависи, ще можете ли да осигурите на вашето Висше Аз благоприятни условия за разговор. Този физически свят толкова се различава от Божествения свят, че не само на Висшето Аз, но и за всички Възнесени Същества на по-фините планове, пребиваването във вашия свят е трудно или съвсем невъзможно. Затова отначало трябва да създадете условия във вашия свят, за да можем да ви идваме на гости, заедно с вашето Висше Аз и да общуваме с вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Напълно е разбираемо, че не можете да измените мигновено всички обстоятелства в живота си, да се преместите да живеете в тихо, уединено място, да оставите обичайната си работа и семейството. Не, това не се иска от вас, но вие трябва да се стремите към правилни образци на поведение, към тиха, омайваща музика, към ласкавото шумолене на тревата, към чуруликането на птиците и нежното ромолене на водата.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Когато правилните образци на музиката, филмите, картините, доброто качество на всичко, което ви заобикаля запълнят вашето съзнание и най-близкото ви обкръжение, тогава ще можете постепенно да преодолеете отрицателните въздействия на вашия свят и да преминете в друг, по-фин свят. Вашето преминаване във финия свят ще бъде обезпечено, когато успеете да осигурите неговото присъствие във вашето вътрешно и външно пространство. И тогава на гости при вас ще могат да идват ангелите и елементалите, и ще можете да ги виждате с вашите обикновени човешки очи.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Всичко е във ваша власт и всичко е постижимо чрез изменение на вашето съзнание. Постепенно, стъпка по стъпка. Но всички предприемани от вас стъпки трябва да бъдат направени във вярната посока. В това се състои и трудността. Тъй като повечето от вас още на следващия ден забравят за всички свои благи намерения и планове, които са изградили в главата си по време на четене на диктовките на Владиците. Затова най-напред трябва да изработите в себе си постоянство на вашите стремежи.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Премахнете от съзнанието си всички препятствия

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Не позволявайте на плътския ви ум да ви отвлича и не се поддавайте на уговорките му, че пред вас има достатъчно време и можете да си позволите малките невинни слабости, към които така сте привикнали.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Усещайте границата на финия свят и премахвайте от своето съзнание всичко, което ви пречи да прекрачите тази граница. Изхвърляйте от своето съзнание всички неправилни образци и проявления, всичко, което ви кара да се задълбочавате в материалността и привързаността към нея.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Необходима е правилна нагласа. И никой, освен вас, не може да преодолее вашите недостатъци и привързаности. Помощта от Небесата няма да закъснее да дойде, но вие сами трябва да осъзнаете своите недостатъци и да поискате да се избавите от тях. Понякога една много малка привързаност изисква големи всекидневни усилия, за да стане възможно разделянето с нея. Но затова пък, ако вашият стремеж е силен, тогава всяка следваща привързаност ще изисква все по-малко и по-малко усилия, за да се избавите от нея.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Запазвайте верните ориентири в своето съзнание. И когато животът ви извади от състоянието на покой и равновесие, добре е да имате край вас знаци на вашите минали достижения. Това могат да бъдат снимки, филми, записки в дневника ви, в които сте запечатали възвишеното състояние на съзнанието си. Всеки от вас да има свой знак и символ, който да ви напомня за финия свят. Това може да бъде картина или образ на близък за вас Владика. Не пропускайте нищо, за да можете да възвисите отново вашите вибрации и да се върнете към състоянието на хармония и единство с финия свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Колкото са по-високи вибрациите на вашите тела, до толкова по-високи слоеве на финия свят ще получите достъп в съзнанието си. Вие преминавате във финия свят вътре във вашето съзнание, като сами променяте вибрациите на тялото си. Вашата задача е да добиете представа за разликата във вибрациите и да се устремявате към по-възвишени вибрации. Правете всичко, което ви позволява колкото се може по-дълго да задържите състоянието на високи вибрации. За едни това е музиката, за други – картините, за някого това са молитвите, за друг – медитацията.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Използвайте целия арсенал от средства, които са ви достъпни, за да се поддържате постоянно във високо състояние на съзнанието, далеч от тъмните мисли и чувства. И тогава ще можете да видите как всичко във вашия живот започва да се променя. Вашето обкръжение, вашата работа.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Ще ви се наложи да свикнете с това, че всичко около вас ще започне да се променя, заедно с изменението на вашите вибрации. Вашето обкръжение и това, което не може да се настрои към вашите вибрации, ще напусне живота ви или вие сами ще се откажете от всичко, което пречи на вашето духовно израстване.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Необходимо е много добре да умеете да различавате капризите на вашето его и устрема към по-фините и възвишени светове, който изначално присъства във вас. И трябва много фино да различавате всички кармични моменти, които още не сте преодолели и ви заставят, принуждават ви да бъдете в некомфортни условия. Нищо не може да се направи, трябва да отработим всичко, което сами сме създали, дори да ни е много тежко и неприятно.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Но всички тези тънки моменти на различаване се намират изцяло под контрола на вашето Висше Аз. И вие винаги можете да получите от вашето Висше Аз всички необходими консултации.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Днес ви казах много неща. И всичко това ви е необходимо. Защото колкото по-напред върви развитието на човечеството, толкова с все по-фини страни на илюзията се срещате. И трябва да сте готови да правите вашите избори при всякакви външни и вътрешни обстоятелства.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.