Розарий
"Община"

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. СУРА АЛ-ФАТИХА ("ОТКРИВАНЕ") 1-7[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. СУРА АЛ-БАКАРА ("КРАВАТА") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. СУРА АЛ ИМРАН ("РОДЪТ НА ИМРАН") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. СУРА АЛ-ХАШР ("ИЗСЕЛВАНЕТО") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

Членовете на Общината трябва да отработят кармата помежду си

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Много лесно е да установите лични отношения с Бога вътре във вас. И е много трудно да установите отношения с другите хора, които, както ви се струва, вървят с вас по един и същ Път и трябва да са ваши приятели. Но вие срещате най-голямо съпротивление и отрицателни чувства като ненавист, завист, осъждане именно от страна на тези хора, с които следвате един и същи Път. Защо?

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Много от вас са си задавали този въпрос. И много от вас са се опитвали да намерят отговор, но напразно. Вашите спътници по Пътя в действителност са ваши кармични партньори. Вие сте се привлекли един към друг за решаването на вашите кармични противоречия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Няма нито един дълг, който може да ви бъде опростен. Затова, когато достигнете до определено ниво на духовни достижения, вие не можете да продължите по-нататък, докато не се срещнете с всички индивиди, намиращи се във въплъщение, с които имате неразрешени кармични проблеми.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Затова от една страна се оказвате в обществото на хора, привлечени към Учението от желанието да достигнат просветление в областта на познанието на Божествената Истина, а от друга страна, същите тези хора се явяват ваши стари кармични длъжници или вие сте длъжни да им върнете вашия кармичен дълг.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Затова толкова често противоречията в духовните течения стават така рязко изразени, достигащи до пълна враждебност, че изглежда, сякаш тези хора нямат нищо общо с Бога и служат на самия дявол.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Във всеки от вас има Бог и във всеки от вас има дявол. Няма хора намиращи се във въплъщение, които да са съвършени.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Самото съвършенство, за да може да се въплъти във вашия свят, трябва да се обремени с такива доброволно поети върху себе си кармични проблеми, присъщи на тази планета, че срещайки такова Божествено съвършенство в плът, вие ще си помислите, че сте срещнали самият дявол.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Истината тук се състои в това, че най-съвършените души се стараят, идвайки във въплъщение, да поемат върху себе си колкото се може по-голям кармичен товар, който принадлежи на други хора, за да им облекчат бремето.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Затова днес ви давам това Учение и това разбиране за взаимодействията между хората вътре в общината, за да си обясните защо много хора, сблъсквайки се очи в очи с различни проблеми, присъщи на групата, предпочитат да си отидат и да търсят друга общност с по-малко проблеми и по-уравновесена и балансирана в своите прояви.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. При това хората забравят, че те, в съответствие с качеството на своите вибрации, ще бъдат привлечени точно към тази група хора, която може да им даде най-бързия способ за отработване на кармичните дългове.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Позволете на Бог да решава как трябва да отработите вашия кармичен дълг

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Не всички несъвършенства можете да преодолеете, като използвате молитви и други духовни практики. Част от тези несъвършенства могат да се преодолеят единствено чрез сблъсък с този човек, с когото имате карма, и трябва да изчистите тази карма в непосредствено общуване и разрешаване на конфликта и преодоляването на този конфликт трябва да стане преди всичко в собственото ви съзнание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Затова никога не трябва да изпитвате гняв или негодувание, когато някой от вашите братя по Пътя постъпва несправедливо с вас, както ви се струва. Вие имате възможност да върнете кармичния дълг към този човек по най-мекия от всички допустими възможни начини.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Представете си, че сте убили този човек в предишния или в един от предишните животи. А в този живот, човекът ви е нанесъл всичко на всичко само словесна обида или ви е изгонил от общността, или е създал с помощта на интриги и сплетни непоносими за вас условия за съществуване в тази общност. Макар на мнозина от вас да им се струва, че е много по-добре, да бъдат убити, отколкото да търпят тази непоносима душевна болка.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Позволете на Бог да решава, как да отработите вашия кармичен дълг. Позволете на Бог да се грижи за вашата душа.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Повярвайте, вие получавате именно тези изпитания във вашия живот и се сблъсквате именно с тези ситуации, които подпомагат най-добре вашето напредване по Пътя.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Колкото и да бягате по различни религиозни групи и общности, търсейки място, където да ви е комфортно сред заобикалящите ви в общността хора, няма да намерите никъде това, което търсите, защото енергията, намираща се във вас, във вашата аура, не ви позволява да намерите такова място на Земята, където да можете да се скриете от кармичните си дългове.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. И само вашата нереална част, вашето его ви заставя да обвинявате за проблемите си, някого извън вас. Докато не сломите съпротивата на този ваш враг, вие ще се срещате със ситуации, които ще ви засягат и ще предизвикват във вас силни душевни преживявания и травми.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Вие не можете да промените другите хора и не можете да промените живота на планетата Земя или поне не можете да постигнете видими промени за един живот, но можете да измените вашето отношение към обстоятелствата на своя живот. Можете да измените своето отношение към хората, които ви оскърбяват или извършват против вас недобронамерени постъпки.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Ако вие сте злато, то в каквато и кал през живота си да попадате, както и да ви наричат вашите неприятели, вие все едно ще си останете злато.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Всеки от вас представлява такъв самороден къс злато. Вие всички носите вътре в себе си самото съвършенство. Но слоя кал, който скрива вашето съвършенство, вашето злато, не позволява на другите хора да различат във вас вашата Божествена, съвършена природа.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Запазвайте правилната посока и верния устрем

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Постижимо ли е създаването във всяка група на отношения, които биха съответствали на високите изисквания на Учението, давано от Владиците, от пророците, от посланиците? Разбира се, че е постижимо. Но само ако групата като цяло се движи по посока на Божествения план, ако групата се стреми да достигне висотите на Божественото служение, проявяващо се като служене на ближния, служене на живота във всяка негова проява.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Група, състояща се от индивиди достигнали до значителна степен на духовния Път, е винаги хармонична и лишена от конфликти.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Но е нужно групата да има в своя състав поне един човек с достатъчно високо ниво на достиженията и да се стреми да използва този човек като образец за подражание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Случва се и така, че човекът получава прозрение, спохожда го духовно озарение и той се стреми да сведе своя опит до близките му в групата хора, но вместо подкрепа и радост от споделянето на този опит, той се натъква на стена от неразбиране и дори обвинения в гордост и несъвършенство.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Общото ниво на групата в този случай е такова, че тя не може в съзнанието си да различи достиженията на своя събрат. И групата се лишава от своя ориентир, от човека, който може да им даде своята Светлина и своите достижения.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Много ситуации се случват в различните групи. Но всички тези ситуации трябва да бъдат преминати, трябва да бъдат приети и всички те се разиграват от Твореца, за да имате възможност да станете съвършени в Бога, отказвайки се от вашето несъвършенство.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Затова всеки получава това, което заслужава. Но аз не искам след днешната беседа в душата ви да се засели чувството на безизходност и униние.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. В действителност, процесът на издигане на съзнанието на ново ниво става много бързо, за броени секунди. Необходимо е само да имате в съзнанието си постоянен верен ориентир, вярното направление и верният устрем.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Ние ви даваме това Учение именно с цел да дадем насока на съзнанието ви и вярно направление на стремежите ви. Не обръщайте внимание на слоя кал, покриващ душите на хората около вас. Умейте зад слоя кал да откривате Божествената природа на всеки човек.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. И избирайте от околните правилните образци за подражание. За това са ви дадени много ключове в това Учение.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Замисълът на Бога за Русия – това е Общината на Светия Дух

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Знаете, че светът се движи от идеи, а идеите се реализират в света чрез хората. Затова, каквато и да е идеята, ако няма кой да я реализира, тя няма да се осъществи. Ако идеята сама по себе си е добра, но тези, които я реализират са гнили отвътре, гнили в своето съзнание, то идеята ще се изкриви до неузнаваемост и ще се окаже нейна пълна противоположност.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Идеята за Общината, Общината на Светия Дух, като най-верен и справедлив начин за управление на обществото винаги е била подкрепяна от мен. Можете да прочетете това в книгите на Агни-Йога. Но ако идеята за Общината се реализира от хора, попаднали под влиянието на тъмните сили, то от осъществяването на тази идея няма да излезе нищо добро.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Затова ние разчитахме на интелигенцията, на хората, които са способни, променяйки съзнанието си, да окажат влияние на хода на историята, без да участват пряко в управлението, а косвено, чрез изкуството, науката, образованието, системата на здравеопазването. Ние виждахме, че това е възможно да се направи.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Но хората, които се възползваха от идеята за Общината, за да дойдат на власт и да се възползват от плодовете на тази власт, направиха така, че всички отрасли на общественият живот да бъдат пронизани от правилни, но напълно безжизнени лозунги, защото се отричаше главното, което трябва да лежи в основата на всяка община – връзката с Йерархията и служението на Бога.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Затова наблюдавахме страшното чудовище, което съществуваше през целия ХХ век в Русия. Змия с муцуна на лъв. И сега наблюдаваме озъбената паст на това чудовище. Ръцете се отпускат и няма разбиране в съзнанието на най-просветената част от обществото за по-нататъшния път.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Притихнала е Русия. Сякаш времето е спряло. Нищо не се променя. А би се променило, но не знаят в каква посока да поемат. Това, което става сега, е развихряне на силите, които подхранват илюзията. А знаете, че в съответствие с Божествения замисъл, на тези сили им остава малко време да са на власт. Затова са и толкова свирепи напоследък. Затова злобеят, изгубили всякакъв срам и отхвърлили всякакъв морал и нравственост.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Русия преминава през голямо изпитание. Знаете, че Бог обича Русия, а Бог изпраща на любимците си най-трудните изпитания, защото в изпитанията растем, в изпитанията укрепва нашият Дух. И тези, които плачат и хленчат, и казват, че Русия е изгубена, просто са попаднали под въздействието на илюзорните сили. Вашият Дух, вашата Божественост, Богът вътре във вас - това е, към което трябва да насочите вниманието си.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Замисълът на Бога за Русия е Общината на Светия Дух, основана на принципа на Божествеността, Божествената свобода, демокрация и грижа за всеки член на общината.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. И тази Община няма да бъде обявена отгоре и няма да бъде наложена в хода на поредния преврат или революция. Божественият Път е пътя на постепенните промени в съзнанието на хората. А изменението в хорското съзнание, когато обхваща значителен процент от населението на страната, е способно да доведе до Божествено чудо.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. И най-съвършената форма на управление не може да се задържи, ако не намира отклик в съзнанието и сърцата на хората. Затова вашата първостепенна задача е създаването на Общини на Светия Дух навсякъде, във всеки град и във всяко село.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Общината, Благото, Доброто ще дойдат от вашите сърца

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Събирайте се. Четете книгата “Община”. Четете книгите “Агни-Йога”. Те са ви дадени. Размишлявайте върху тези принцип. Предавайте този образ на света чрез Интернет, чрез образованието на децата.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Вие трябва да наситите цялата страна с идеите за новото управление, с идеите за Общото Благо и Доброто. Казвам ви, че всички Същества на Светлината чакат вашите действия, за да ви окажат цялата си помощ.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Няма нищо ново в идеята за Общината. И за това трябва малко. Трябва просто да се заемете и да организирате Община направо там, където се намирате сега. Започнете тази работа, възлюбени.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Помислете защо идеята за Общината винаги предизвиква такава съпротива по целият свят? Защо тя никак не може да пусне корени в нито една страна на света? Защото това е нов начин на управление, който трябва да дойде на смяна на вече съществуващия начин на управление.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. И тези, които са на власт сега, много добре разбират, че заедно с Общината ще дойде краят на тяхното манипулиране, на финансовият им контрол, на тяхното управление. Защото те могат да управляват, само основавайки своята власт на низшите, животински инстинкти на хората. Те не могат да противопоставят нищо на Божествения човек, когото подкрепят всички Небеса.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Помислете над това как да дадете знанията на новото поколение, помислете над това как да създадете Общините на Светия Дух.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. И най-главната ви задача занапред е обединението. Обединението на всички светулки, не на принципа на борбата срещу злото, а на принципа на любовта, помощта, милосърдието и състраданието.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. И дори тогава, когато сте сами и около вас няма никой, с който да се обедините в Община, знайте, че вие вече сте Община на Светия Дух, ако строите своя живот и всичките си взаимоотношения с хората около вас на принципите на Общото Благо, Доброто и Любовта. Всички Небесни Същества идват там където се намирате, за да пазят вашият път.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Общината, Благото, Доброто ще дойдат от вашите сърца. Вашата задача е просто да отворите сърцата си и да допуснете в тях Божествеността.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Очите се страхуват, но ръцете вършат. Вървящият преодолява Пътя.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.