Розарий
"Община"

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

Символ Верую

Вярвам в Единния Бог – Творец на Небето и Земята,
присъстващ в целия живот.
Вярвам в справедливостта на Неговия Закон
и със смирение се подчинявам на Мъдростта на Неговия Закон.
Вярвам в Царството Божие, проявено на Земята, както е на Небето.
Вярвам в Единството на Бога – Отеца, Майката, Сина и Светия Дух.
Амин!

 

Отче Наш[1]

Отче наш, който си на Небесата!
да се свети Твоето име;
да дойде Твоето Царство;
да бъде Твоята Воля както на небето, така и на Земята;
насъщния ни хляб дай ни днес;
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжниците си;
и не ни въвеждай в изкушение,
но избави ни от лукавия,
защото Твои са Царството и силата, и славата во веки.
Амин! (Мат. 6:9-13)

 

Богородица

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти сред жените,
и благословен е плода на Твоята утроба,
родила Спасителя на нашите души (3-пъти)

 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

Членовете на Общината трябва да отработят кармата помежду си

Отче наш

1. Много лесно е да установите лични отношения с Бога вътре във вас. И е много трудно да установите отношения с другите хора, които, както ви се струва, вървят с вас по един и същ Път и трябва да са ваши приятели. Но вие срещате най-голямо съпротивление и отрицателни чувства като ненавист, завист, осъждане именно от страна на тези хора, с които следвате един и същи Път. Защо?

Богородица

2. Много от вас са си задавали този въпрос. И много от вас са се опитвали да намерят отговор, но напразно. Вашите спътници по Пътя в действителност са ваши кармични партньори. Вие сте се привлекли един към друг за решаването на вашите кармични противоречия.

Богородица

3. Няма нито един дълг, който може да ви бъде опростен. Затова, когато достигнете до определено ниво на духовни достижения, вие не можете да продължите по-нататък, докато не се срещнете с всички индивиди, намиращи се във въплъщение, с които имате неразрешени кармични проблеми.

Богородица

4. Затова от една страна се оказвате в обществото на хора, привлечени към Учението от желанието да достигнат просветление в областта на познанието на Божествената Истина, а от друга страна, същите тези хора се явяват ваши стари кармични длъжници или вие сте длъжни да им върнете вашия кармичен дълг.

Богородица

5. Затова толкова често противоречията в духовните течения стават така рязко изразени, достигащи до пълна враждебност, че изглежда, сякаш тези хора нямат нищо общо с Бога и служат на самия дявол.

Богородица

6. Във всеки от вас има Бог и във всеки от вас има дявол. Няма хора намиращи се във въплъщение, които да са съвършени.

Богородица

7. Самото съвършенство, за да може да се въплъти във вашия свят, трябва да се обремени с такива доброволно поети върху себе си кармични проблеми, присъщи на тази планета, че срещайки такова Божествено съвършенство в плът, вие ще си помислите, че сте срещнали самият дявол.

Богородица

8. Истината тук се състои в това, че най-съвършените души се стараят, идвайки във въплъщение, да поемат върху себе си колкото се може по-голям кармичен товар, който принадлежи на други хора, за да им облекчат бремето.

Богородица

9. Затова днес ви давам това Учение и това разбиране за взаимодействията между хората вътре в общината, за да си обясните защо много хора, сблъсквайки се очи в очи с различни проблеми, присъщи на групата, предпочитат да си отидат и да търсят друга общност с по-малко проблеми и по-уравновесена и балансирана в своите прояви.

Богородица

10. При това хората забравят, че те, в съответствие с качеството на своите вибрации, ще бъдат привлечени точно към тази група хора, която може да им даде най-бързия способ за отработване на кармичните дългове.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка сега,
и винаги, и вовеки веков. Амин!

 

Позволете на Бог да решава как трябва да отработите вашия кармичен дълг

Отче наш

1. Не всички несъвършенства можете да преодолеете, като използвате молитви и други духовни практики. Част от тези несъвършенства могат да се преодолеят единствено чрез сблъсък с този човек, с когото имате карма, и трябва да изчистите тази карма в непосредствено общуване и разрешаване на конфликта и преодоляването на този конфликт трябва да стане преди всичко в собственото ви съзнание.

Богородица

2. Затова никога не трябва да изпитвате гняв или негодувание, когато някой от вашите братя по Пътя постъпва несправедливо с вас, както ви се струва. Вие имате възможност да върнете кармичния дълг към този човек по най-мекия от всички допустими възможни начини.

Богородица

3. Представете си, че сте убили този човек в предишния или в един от предишните животи. А в този живот, човекът ви е нанесъл всичко на всичко само словесна обида или ви е изгонил от общността, или е създал с помощта на интриги и сплетни непоносими за вас условия за съществуване в тази общност. Макар на мнозина от вас да им се струва, че е много по-добре, да бъдат убити, отколкото да търпят тази непоносима душевна болка.

Богородица

4. Позволете на Бог да решава, как да отработите вашия кармичен дълг. Позволете на Бог да се грижи за вашата душа.

Богородица

5. Повярвайте, вие получавате именно тези изпитания във вашия живот и се сблъсквате именно с тези ситуации, които подпомагат най-добре вашето напредване по Пътя.

Богородица

6. Колкото и да бягате по различни религиозни групи и общности, търсейки място, където да ви е комфортно сред заобикалящите ви в общността хора, няма да намерите никъде това, което търсите, защото енергията, намираща се във вас, във вашата аура, не ви позволява да намерите такова място на Земята, където да можете да се скриете от кармичните си дългове.

Богородица

7. И само вашата нереална част, вашето его ви заставя да обвинявате за проблемите си, някого извън вас. Докато не сломите съпротивата на този ваш враг, вие ще се срещате със ситуации, които ще ви засягат и ще предизвикват във вас силни душевни преживявания и травми.

Богородица

8. Вие не можете да промените другите хора и не можете да промените живота на планетата Земя или поне не можете да постигнете видими промени за един живот, но можете да измените вашето отношение към обстоятелствата на своя живот. Можете да измените своето отношение към хората, които ви оскърбяват или извършват против вас недобронамерени постъпки.

Богородица

9. Ако вие сте злато, то в каквато и кал през живота си да попадате, както и да ви наричат вашите неприятели, вие все едно ще си останете злато.

Богородица

10. Всеки от вас представлява такъв самороден къс злато. Вие всички носите вътре в себе си самото съвършенство. Но слоя кал, който скрива вашето съвършенство, вашето злато, не позволява на другите хора да различат във вас вашата Божествена, съвършена природа.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Запазвайте правилната посока и верния устрем

Отче наш

1. Постижимо ли е създаването във всяка група на отношения, които биха съответствали на високите изисквания на Учението, давано от Владиците, от пророците, от посланиците? Разбира се, че е постижимо. Но само ако групата като цяло се движи по посока на Божествения план, ако групата се стреми да достигне висотите на Божественото служение, проявяващо се като служене на ближния, служене на живота във всяка негова проява.

Богородица

2. Група, състояща се от индивиди достигнали до значителна степен на духовния Път, е винаги хармонична и лишена от конфликти.

Богородица

3. Но е нужно групата да има в своя състав поне един човек с достатъчно високо ниво на достиженията и да се стреми да използва този човек като образец за подражание.

Богородица

4. Случва се и така, че човекът получава прозрение, спохожда го духовно озарение и той се стреми да сведе своя опит до близките му в групата хора, но вместо подкрепа и радост от споделянето на този опит, той се натъква на стена от неразбиране и дори обвинения в гордост и несъвършенство.

Богородица

5. Общото ниво на групата в този случай е такова, че тя не може в съзнанието си да различи достиженията на своя събрат. И групата се лишава от своя ориентир, от човека, който може да им даде своята Светлина и своите достижения.

Богородица

6. Много ситуации се случват в различните групи. Но всички тези ситуации трябва да бъдат преминати, трябва да бъдат приети и всички те се разиграват от Твореца, за да имате възможност да станете съвършени в Бога, отказвайки се от вашето несъвършенство.

Богородица

7. Затова всеки получава това, което заслужава. Но аз не искам след днешната беседа в душата ви да се засели чувството на безизходност и униние.

Богородица

8. В действителност, процесът на издигане на съзнанието на ново ниво става много бързо, за броени секунди. Необходимо е само да имате в съзнанието си постоянен верен ориентир, вярното направление и верният устрем.

Богородица

9. Ние ви даваме това Учение именно с цел да дадем насока на съзнанието ви и вярно направление на стремежите ви. Не обръщайте внимание на слоя кал, покриващ душите на хората около вас. Умейте зад слоя кал да откривате Божествената природа на всеки човек.

Богородица

10. И избирайте от околните правилните образци за подражание. За това са ви дадени много ключове в това Учение.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Замисълът на Бога за Русия – това е Общината на Светия Дух

Отче наш

1. Знаете, че светът се движи от идеи, а идеите се реализират в света чрез хората. Затова, каквато и да е идеята, ако няма кой да я реализира, тя няма да се осъществи. Ако идеята сама по себе си е добра, но тези, които я реализират са гнили отвътре, гнили в своето съзнание, то идеята ще се изкриви до неузнаваемост и ще се окаже нейна пълна противоположност.

Богородица

2. Идеята за Общината, Общината на Светия Дух, като най-верен и справедлив начин за управление на обществото винаги е била подкрепяна от мен. Можете да прочетете това в книгите на Агни-Йога. Но ако идеята за Общината се реализира от хора, попаднали под влиянието на тъмните сили, то от осъществяването на тази идея няма да излезе нищо добро.

Богородица

3. Затова ние разчитахме на интелигенцията, на хората, които са способни, променяйки съзнанието си, да окажат влияние на хода на историята, без да участват пряко в управлението, а косвено, чрез изкуството, науката, образованието, системата на здравеопазването. Ние виждахме, че това е възможно да се направи.

Богородица

4. Но хората, които се възползваха от идеята за Общината, за да дойдат на власт и да се възползват от плодовете на тази власт, направиха така, че всички отрасли на общественият живот да бъдат пронизани от правилни, но напълно безжизнени лозунги, защото се отричаше главното, което трябва да лежи в основата на всяка община – връзката с Йерархията и служението на Бога.

Богородица

5. Затова наблюдавахме страшното чудовище, което съществуваше през целия ХХ век в Русия. Змия с муцуна на лъв. И сега наблюдаваме озъбената паст на това чудовище. Ръцете се отпускат и няма разбиране в съзнанието на най-просветената част от обществото за по-нататъшния път.

Богородица

6. Притихнала е Русия. Сякаш времето е спряло. Нищо не се променя. А би се променило, но не знаят в каква посока да поемат. Това, което става сега, е развихряне на силите, които подхранват илюзията. А знаете, че в съответствие с Божествения замисъл, на тези сили им остава малко време да са на власт. Затова са и толкова свирепи напоследък. Затова злобеят, изгубили всякакъв срам и отхвърлили всякакъв морал и нравственост.

Богородица

7. Русия преминава през голямо изпитание. Знаете, че Бог обича Русия, а Бог изпраща на любимците си най-трудните изпитания, защото в изпитанията растем, в изпитанията укрепва нашият Дух. И тези, които плачат и хленчат, и казват, че Русия е изгубена, просто са попаднали под въздействието на илюзорните сили. Вашият Дух, вашата Божественост, Богът вътре във вас - това е, към което трябва да насочите вниманието си.

Богородица

8. Замисълът на Бога за Русия е Общината на Светия Дух, основана на принципа на Божествеността, Божествената свобода, демокрация и грижа за всеки член на общината.

Богородица

9. И тази Община няма да бъде обявена отгоре и няма да бъде наложена в хода на поредния преврат или революция. Божественият Път е пътя на постепенните промени в съзнанието на хората. А изменението в хорското съзнание, когато обхваща значителен процент от населението на страната, е способно да доведе до Божествено чудо.

Богородица

10. И най-съвършената форма на управление не може да се задържи, ако не намира отклик в съзнанието и сърцата на хората. Затова вашата първостепенна задача е създаването на Общини на Светия Дух навсякъде, във всеки град и във всяко село.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Общината, Благото, Доброто ще дойдат от вашите сърца

Отче наш

1. Събирайте се. Четете книгата “Община”. Четете книгите “Агни-Йога”. Те са ви дадени. Размишлявайте върху тези принцип. Предавайте този образ на света чрез Интернет, чрез образованието на децата.

Богородица

2. Вие трябва да наситите цялата страна с идеите за новото управление, с идеите за Общото Благо и Доброто. Казвам ви, че всички Същества на Светлината чакат вашите действия, за да ви окажат цялата си помощ.

Богородица

3. Няма нищо ново в идеята за Общината. И за това трябва малко. Трябва просто да се заемете и да организирате Община направо там, където се намирате сега. Започнете тази работа, възлюбени.

Богородица

4. Помислете защо идеята за Общината винаги предизвиква такава съпротива по целият свят? Защо тя никак не може да пусне корени в нито една страна на света? Защото това е нов начин на управление, който трябва да дойде на смяна на вече съществуващия начин на управление.

Богородица

5. И тези, които са на власт сега, много добре разбират, че заедно с Общината ще дойде краят на тяхното манипулиране, на финансовият им контрол, на тяхното управление. Защото те могат да управляват, само основавайки своята власт на низшите, животински инстинкти на хората. Те не могат да противопоставят нищо на Божествения човек, когото подкрепят всички Небеса.

Богородица

6. Помислете над това как да дадете знанията на новото поколение, помислете над това как да създадете Общините на Светия Дух.

Богородица

7. И най-главната ви задача занапред е обединението. Обединението на всички светулки, не на принципа на борбата срещу злото, а на принципа на любовта, помощта, милосърдието и състраданието.

Богородица

8. И дори тогава, когато сте сами и около вас няма никой, с който да се обедините в Община, знайте, че вие вече сте Община на Светия Дух, ако строите своя живот и всичките си взаимоотношения с хората около вас на принципите на Общото Благо, Доброто и Любовта. Всички Небесни Същества идват там където се намирате, за да пазят вашият път.

Богородица

9. Общината, Благото, Доброто ще дойдат от вашите сърца. Вашата задача е просто да отворите сърцата си и да допуснете в тях Божествеността.

Богородица

10. Очите се страхуват - ръцете вършат. Пътят ще укрепи вървящия.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. Ако православните молитви “Отче наш” и “Богородица” пречат на съзнанието ви да се съсредоточите върху Бога, използвайте онзи вариант на тези молитви, които са приемливи за вашето съзнание.