Розарий на Отговорността

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. СУРА АЛ-ФАТИХА ("ОТКРИВАНЕ") 1-7[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. СУРА АЛ-БАКАРА ("КРАВАТА") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. СУРА АЛ ИМРАН ("РОДЪТ НА ИМРАН") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. СУРА АЛ-ХАШР ("ИЗСЕЛВАНЕТО") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

Спомнете си за задълженията, които поехте върху себе си преди да се въплътите

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Ние идваме, за да поговорим с човечеството на Земята и всеки следващ път нашето идване става за вашето съзнание все по-естествено, като изгрева и залеза на слънцето.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Ние идваме и чрез нашето идване се изменя ситуацията на планетата Земя. Защото със всеки път, все по-голямо и по-голямо количество индивиди могат да имат достъп до тези Учения и да се наслаждават на нектара от Божествена енергия, който се съдържа в тях.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Сега аз дойдох, за да ви напомня още един път за онези промени, които трябва да се извършват все по-решително и все по-решително.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Аз няма да скрия, че от всеки от вас, който чете тези Учения, зависи с какви темпове ще стават тези промени. Защото всичко свързано с вашия физически свят, всякакви изменения във вашия свят стават само благодарение на изменението на вашето съзнание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Ще ви дам някои наставления и кратко Учение, които ще ви помогнат за изменение на съзнанието ви. Всеки път аз идвам с голямо вълнение и изпитвам трепет в сърцето, когато имам възможност да говоря с вас, които се намирате сега във въплъщение.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Деца мои, вие не осъзнавате и не можете докрай да осъзнаете цялата отговорност, която лежи на раменете ви.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Съвсем неотдавна, преди да се въплътите, много от вас преминаха голяма подготовка и обучение в ефирните обители. Бяха избрани най-добрите души за въплъщение в това сложно време.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Затова е много болно да се наблюдава как тези души, дошли вече във въплъщение, оставиха илюзията дотолкова да овладее съзнанието им, че забравиха не само това, за което се въплътиха, но забравиха въобще за Бога и изгубиха в сърцето си не само Божествените образци, но и нравствените ориентири.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Болно е да се осъзнава това, но още по-болно е да се гледа когато тези души правят преход и отново попадат във финия план. Сърцето се облива в кръв, когато виждаш страданието на тези души. Когато завесата падне от очите им и пред тях се открие плана, за който са дошли във въплъщение и който не са изпълнили, то стресът, който получават тези души, е сравним с най-страшния стрес, който може да преживее една душа, намираща се във въплъщение. И този стрес ляга като тежко бреме върху душата.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Необходими са усилията на много ангели, които са призвани да изцелят душата между въплъщенията, за да подготвят такава душа и тя отново да може да се въплъти на Земята. Ако вие се отнасяте един към друг макар и с една хилядна от любовта и грижите, които вашата душа получава в периода между въплъщенията в ефирните октави на Светлината, то светът би се изменил неузнаваемо за много кратко време.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Променете отношението си към хората около вас

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Това, което трябва да направите, е да промените отношението си към хората около вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Ако вие сте стара душа, дошла във въплъщение за просветление на по-малко развитите братя и сестри, спомнете си своя дълг и приетите отговорности преди въплъщението.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Колкото и да ви е трудно, не мислете за себе си, помислете за тези, които са до вас и които се нуждаят от вашата грижа.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Понякога един ласкав поглед или добра дума са достатъчни за да получи душата отново надежда и увереност в утрешния ден, в смисъла на живота.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Помислете за всички онези милиони души, които се нуждаят от вашата помощ. Не всяка душа е способна да разбере Учението, което даваме чрез нашия посланик. И не всеки човек е способен да вземе книгата и да започне да я чете. Но вие ще можете да окажете вашата помощ и подкрепа не тогава, когато ги карате насила да четат нашето Учение. Вие ще можете да им помогнете, просто като сте до тях и им оказвате подкрепа с дума, постъпка или просто с поглед.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Нека не ви смущава това, че хората не оценяват вашите усилия. Просто давайте своята Светлина, своята Любов, своята подкрепа на хората около вас. И не позволявайте на външното съзнание да оценява никого: "Ето на този човек Бог вече е поставил кръст и той се явява върхът на невежеството и несъвършенството".същества.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Ние сме давали това Учение много пъти и аз сега го повтарям. Много светли души, преди да приемат въплъщение, се обременяват с такива кармични задължения и приемат такива големи несъвършенства, че не са способни в условията, които съществуват сега на Земята, да преодолеят тези несъвършенства и да преработят кармата, която са поели върху себе си.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Затова никога не си позволявайте да съдите. Помнете, че когато осъждате, вие понижавате вибрациите си и ставате неспособни да правите правилни избори и да давате правилни оценки.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Бъдете над осъжданията, сплетните, не позволявайте на тези отрицателни енергии да ви овладяват.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Прощавайте на всички, колкото и да ви се струва несправедливо това, което хората ви причиняват. Няма граница прошката и нямат граница смирението и състраданието.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Проявявайте Божествените качества в живота си

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Нито едно от Божествените качества не може да бъде в повече. Вашият свят има такава нужда от Божествени вибрации и Божествени качества, че вие можете по цял ден да изливате вашето Съвършенство, Добро, Любов и светът ще ви бъде признателен.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Но не е задължително тази признателност да се прояви във физическия план. Напротив, може да срещнете пълно неразбиране и дори враждебност. Защото всяка проява на Божествени вибрации и Божествени качества веднага се сблъсква с проявлението на противоположните качества, които се стремят да заглушат високите вибрации и да отложат момента, когато на Земята вече няма да има несъвършенство.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. От вас се иска да проявявате Божествени качества, независимо каква е реакцията от страна на противоположните сили. В никакъв случай не се поддавайте на провокация от страна на тези сили.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Вие можете да постигнете много, но трябва да бъдете много твърди и мъжествени. В това се състои сложността на дадения момент и в това се състои помощта, която ние искаме да получим от вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Характерно за сегашния момент е, че в живота на всеки човек ще има моменти, когато той ясно ще вижда какви сили действат чрез него и около него. И вие ще извършвате осъзнато избор в себе си, в полза на кои сили ще се изявите и накъде ще насочите своята енергия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Нека да не ви смущават временните грешки. Не се обвинявайте за тях. Направили сте грешка, осъзнали сте я, приели сте решение повече да не я повтаряте и продължавате по-нататък.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Не позволявайте на съзнанието си да се задържа твърде много върху грешките. Не забравяйте, че накъдето е насочено вниманието ви, натам тече вашата енергия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Най-правилното ще бъде да изживявате само момента, в който се намирате сега. Миналото и бъдещето не трябва да заемат твърде много място във вашето съзнание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Вие живеете в настоящия момент и в този момент винаги радостно посрещате всички житейски трудности и неуспехи и винаги запазвате увереност в своите сили, в това, че ще преодолеете всичко и ще излезете победител от всяка ситуация.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Помнете, че най-голямата победа е тази, която постигате над своята нереална част, а всичко останало е само илюзия, която не изисква вниманието ви. Когато престанете да храните илюзията с вашето внимание, тя престава да съществува.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Вашето Божествено предназначение

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Аз дойдох в този ден, за да ви напомня още веднъж за задълженията, които вашите души поеха преди въплъщението.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Вие може да не си спомняте за тези задължения, защото завесата е все още много плътна и вашето външно съзнание забравя всичко, което сте чули и на което сте били обучавани между въплъщенията. Но във вас се съдържа нещо по-голямо и това по-голямо е Висшата част от самите вас. Тази ваша част винаги е помнила и продължава да помни за вашето предназначение и за вашия Божествен план.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Една от целите на това Учение е да пробуди паметта на вашата душа.Вие си спомняте за вашето предназначение в минутите, когато усещате безпричинна тъга и отчаяние. В живота ви сякаш всичко преминава без видими неприятности, но вашите души са разтревожени от това, че времето минава, а те не могат да изпълнят поетите задължения. Затова главната ви задача е да установите връзка с вашата Висша част и да си спомните вашето предназначение.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Когато в живота си срещнете нещо, което ви напомня за вашите задължения и за предназначението ви, вие изпитвате трепет и това усещане е близко до нежното чувство на първата любов. Това е много нежно, призивно чувство. Не може да не забележите това ваше състояние.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Може да свържете това ваше чувство с човек, донесъл на душата ви радостна вест, която ви е напомнила за вашето пребиваване в ефирните октави. След като сте изпитали това нежно чувство, вие ще се стремите отново и отново към този познавателен опит. И тъй като това чувство не е свързано с вашия физически свят, това ваше състояние може да ви заблуди.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. О, да, това може да се сравни с чувство, свързано с първата любов! И това действително е вашата първа любов, която е била с вас още преди раждането ви. Ще минат доста години и вие ще разберете, че това чувство не е свързано с конкретен човек, намиращ се във въплъщение. Това е по-възвишено чувство. Това е чувство на Любов към цялото Творение, към целия Живот.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Тези от вас, които разбират за какво говоря, се намират на прага на новия живот. Физическият живот продължава да съществува около вас, но в същото време вие сякаш преминавате в друг свят, който съществува едновременно с вашия и в същото време се отличава от всичко, което ви заобикаля.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Трябва да различите в съзнанието си това ваше състояние на пребиваване едновременно сред познати хора и обстоятелства, като в същото време разбирате, че вече не сте привързани към тези хора и обстоятелства. Продължавате да съществувате във вашия свят и в същото време разбирате, че вие не сте от този свят. Защото в своето съзнание вие сте преминали в друг, Висш свят. И започвате да осъзнавате, че вътре във вас се съединяват светове. Благодарение на вас, Висшият свят слиза на вашия физически план.човек.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Отначало тези усещания са толкова необичайни, че обхващат цялото ви същество. Вие се наслаждавате и същевременно се удивлявате на това ваше състояние. Но тъй като вие продължавате да съществувате във вашия физически свят и имате физическо тяло, то обстоятелствата във вашия свят продължават да ви оказват влияние.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. А понеже вашите вибрации са се повишили и вашите сетива са придобили способност да възприемат вибрациите на Висшите светове, то някои проявления и обстоятелства на този свят се отразяват твърде болезнено на вашата чувствителна натура.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Вие всички трябва да усвоите Божествената наука

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Вие чувствате разлика между вас и заобикалящите ви хора. И до болка ви наранява това, че най-близките до вас хора не ви разбират. Те чуват думите ви, виждат ви, виждат и промените, които са настъпили с вас, но тяхното ниво на съзнание не им позволява да ви разберат и да ви последват.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Това е много трудно изпитание. Вие губите връзката с най-близките си хора и сте принудени да направите избор. Или оставате в предишната обстановка и принасяте в жертва духовното си развитие, или продължавате да следвате Пътя и жертвате връзката с вашите близки и роднини.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Повярвайте ми, и едното, и другото е много сложно. Във всяка конкретна ситуация изборът ще бъде различен. Само вие самите и вашата душа знаете, какъв избор трябва да направите.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Ако целта на вашето въплъщение е да пожертвате себе си, своите достижения заради благото на хората, които обичате и с които сте свързани кармично, то ще направите своя избор и ще останете с близките ви хора. Ако пък целта на вашето въплъщение е да помогнете на много хора, а обвързаността с вашето обкръжение ви пречи, вие ще скъсате всички връзки и като птица, отскубнала се от клетката, ще се издигнете нагоре, в небето, при облаците и планинските върхове.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Но трябва да ви предупредя, че ако не изпълните кармичните си задължения и не върнете всичките си дългове, то много е възможно да създадете голяма карма, макар че наглед сте избрали светлия и висш път. Не можете да заминете на далечно пътешествие, без да се погрижите за тези, с които сте кармично свързани. И никаква висока цел не може да послужи за оправдание, ако изоставите тези, които са около вас и се нуждаят от вашата помощ.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Затова се стараем да не даваме конкретни препоръки. Защото е невъзможно да се дадат изчерпателни и универсални напътствия за всички случаи в живота. Животът е твърде разнообразен, а кармата е доста оплетена.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Понякога едно осъждано от всички от човешка гледна точка решение е единствено вярното от Божествена гледна точка. А понякога вярното от всички човешки позиции решение противоречи на Божествения закон.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Божествената наука е най-сложна от всички науки, с които се сблъсквате в живота. И ако можете и без да изучавате другите науки и спокойно да минавате покрай рафтовете с книги, посветени на тези науки, то Божествената наука трябва да усвоите всички вие. Разликата е само в сроковете, в които ще усвоите тази наука.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. За мнозина от вас срокът за усвояване на Божествената наука настъпи. И вие не можете да не стъпите на Пътя на Посвещенията, защото това е планирано от вас самите преди въплъщението. Другите могат спокойно да пребивават във водовъртежа на живота и да продължават да играят своите роли и със своите играчки още много въплъщения напред. Тяхното съзнание не е готово да се раздели с физическия свят и да се издигне към планинските върхове на постигането на Божествената Истина.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Мога да ви кажа само едно: онези от вас, които с цялото си сърце приеха Ученията, които даваме чрез нашия посланик, които с надежда и трепет очакват всяка диктовка, най-вероятно са готови да стъпят на Пътя и да го следват. Затова проверявайте със сърцата си вашите усещания от този Розарий. Ние никого не можем да заставим да тръгне, но ви зовем на Път!

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.