Розарий на Мира[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. СУРА АЛ-ФАТИХА ("ОТКРИВАНЕ") 1-7[2]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. СУРА АЛ-БАКАРА ("КРАВАТА") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. СУРА АЛ ИМРАН ("РОДЪТ НА ИМРАН") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. СУРА АЛ-ХАШР ("ИЗСЕЛВАНЕТО") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

Учение за ненасилието

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Цялата история на развитието на човечеството представлява поредица от непрекъснати войни и борба за власт, контрол, и за богатствата на този свят. Непрекъсната поредица от убийства, насилие, войни, бедствия, страдания.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Дойде друг цикъл. Съзнанието на човечеството трябва да бъде възвисено до следващото ниво на еволюционното развитие. И точно както по времето на смяната на Четвъртата с Петата Раса, има непрекъсната вражда и войни.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Но тези войни придобиха още по-разрушителен характер. Жертва на последната световна война станаха десетки милиони човека. Благодарение на съвременните средства за масова комуникация, във всеки възникнал конфликт мигновено се оказват въвлечени всички страни.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Светът започна да прилича на буре с барут, когато е достатъчна една искра, за да бъде разкъсана на парчета цялата планета. При тези условия на първо място излиза отказът от прилагането на каквото и да насилие. И преди всичко трябва да се откажете от насилието в своето съзнание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Също както нощта е най-тъмна преди разсъмване, така и тези последни глобални войни с техните многомилионни жертви трябва безвъзвратно да потънат в миналото. Земята не е способна повече да издържи нито една глобална война. Затова дойдох да ви дам това Учение за ненасилието и за неприлагането на насилие.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Имаше определен цикъл в развитието на човечеството, който продължи стотици хиляди години, по време на който беше допустимо да се прилага насилие. И кармичната отговорност дори за убийство по време на войни и конфликти не е била толкова тежка, колкото става тя по ваше време.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Сега, в съответствие с новия етап на космическото развитие, за вашата планета настъпва период, когато вие създавате кармичен дълг не само когато извършвате физическо убийство, но дори тогава, когато се опитвате мислено в своето съзнание да унищожите враговете си.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Настъпи времето за нов Изход. Изход за новата човешка раса, която вече дойде и продължава да идва във въплъщение на смяна на старата Пета Коренна Раса. Дойде времето да направите Изход в своето съзнание, да се отделите в съзнанието си от всичко старо и отживяло.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. За хората от новата раса ще бъде характерно преди всичко отказът от насилието в каквато и да е негова форма. Това не означава, че насилието ще изчезне от лицето на Земята в близко време. Ще е необходима смяна на много поколения хора, преди човечеството да стане способно да се откаже от насилието и чувството за борба, преди всичко в своето съзнание. Ще има цели територии населени с хора, носещи новото съзнание и ще има територии, на които ще преобладава старото съзнание и старото мислене.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Постепенно териториите, на които ще преобладава старото мислене ще потъват една след друга под вода. Ще се появят нови земи, на които ще се заселват хора, принадлежащи към новата раса. И различието на тези хора от расата, която живее днес, ще бъде засега само едно – съвършено новото ниво на съзнание на тази раса и неприемането от нея на каквото и да е чувство за борба и насилие.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Чувството за борба не е Божествено чувство

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Този свят представлява поле на битка между две противоборстващи сили. И дотогава, докато от съзнанието и на последния индивид, намиращ се във въплъщение, не бъде заличено всяко чувство за борба, битката ще продължава.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Представете си две войски, готови за битка. Редиците на бойците са в бойна готовност. Лицата са напрегнати. Всеки воин само чака команда, за да влезе в бой. Вашето положение в света е подобно на тези воини.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. А сега си представете, че става чудо. През тъмните облаци, надвиснали над бойното поле, прониква слънчев лъч, който осветява и полето на битката, и напрегнатите и намръщени лица на воините.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Можете ли да си представите поне за миг, че е възможно да стане чудо и ласкавите лъчи на Слънцето, проникващи през облаците, са способни да разторят всички враждебни чувства в сърцата на воините? Можете ли да си представите, че вътрешното състояние на воините може да се промени?

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Достатъчна е една мисъл, един импулс от сърцето на всеки воин, за да придобият съзнанието и външният ум на всеки участник в битката по-извисен характер.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Когато сте способни в своето съзнание да се издигнете на друго, по-високо ниво, може да забележите, че всичко онова, което ви е разделяло с вашите врагове и съперници, губи всякакъв смисъл. Защото вие замирате пред красотата и всеобхватността на Божествената Истина, която се разкрива изведнъж пред вашите очи.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. И вие вече не сте способни да изпитвате никакви враждебни чувства. Защото усещате вашето единство с всяка частица живот. И чувствате болката на всяка частица живот. И разбирате, че всяко чувство за борба, всякакви чувства на ненавист и неприязън не са Божествени чувства.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. И хората, попаднали под влиянието на тези отрицателни чувства, заслужават само състрадание. И разбирате, че можете да помогнете на тези хора. Можете да ги дарите със своята Любов, със своето разбиране и да им дадете онази частица Божествена Енергия, която ще позволи на противниците ви да усетят вашата Любов.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Така, както Слънцето, което просветва през облаците, може понякога да ви даде лъч надежда и да ви дари с чувството на Любов и Състрадание, по същия начин и вие можете да дарите всеки човек, с когото се срещате в живота си, с Любовта на вашето сърце.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Повярвайте ми, само Любовта е способна да прогони всички отрицателни прояви от вашия свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Спрете да търсите враговете извън себе си

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Вие всички сте воини на Духа. Идвате в този физически свят, за да се сражавате с илюзията. Защото такъв е планът на Бога сега.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Отначало вие поемате в себе си илюзията, дори можете напълно да се отъждествите с тази илюзия. И ето настъпва моментът, когато трябва да се разделите с тази илюзия, да преминете на по-високо стъпало от развитие на вашето съзнание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. И вие ставате арена на борба между силите, бранещи илюзията и силите, които се стремят да преодолеят тази илюзия. Струва ви се, че тази битка се води във вашият свят, но в действителност тя се води вътре във всеки от вас. В това и се състои посвещението, което преминавате на този етап – да разберете, че цялата битка се води вътре във вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. И дотогава, докато тази битка продължава вътре във вас, вие ще идвате отново и отново във въплъщение в този физически свят и ще се оказвате в обкръжението на такива хора, вътре в които се води същата битка. И ще се сражавате с вашите страсти, с вашите недостатъци и с вашите несъвършенства, дотогава, докато напълно не ги победите.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. В това се състои смисълът на битката, която водят силите на Светлината против силите на тъмнината. Но този смисъл ви го давам сега, и този смисъл на битката се дава за вашето ниво на съзнание. Когато вашето съзнание стане по-ясно и вашият ум заприлича на прозрачен кристал, тогава ние ще ви дадем ново знание и ново разбиране за битката.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Затова моят съвет към вас е – престанете да водите външна война, престанете да търсите врагове извън себе си. Всеки, който се приближава до вас на физическия план, се приближава именно защото вашите вибрации са му позволили да направи това.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. И ако този човек ви причинява вреда, оскърбява ви, вие не трябва да го приемате като ваш личен враг или паднал ангел. Той е дошъл при вас или за да можете да му върнете своя кармичен дълг, или за да ви даде урок. Да провери доколко сте усвоили урока, който получавате от нас чрез нашето Учение.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. И всеки път, когато ви се прииска да отмъстите на човека, който ви е причинил вреда, да го накажете, трябва да разбирате, че Майтрейя е дошъл при вас в образа на този човек, за да ви изпита, доколко сте усвоили нашите уроци.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Няма нищо извън вас самите, с което си струва да се борите. Ако искате да ви покажа вашия истински враг, приближете се до огледалото и погледнете в него. Ето го вашият истински враг, заедно с всичките му плътски желания, егоизъм, самонадеяност и увереност, че той е познал цялата Истина и може да учи на тази Истина другите.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. За да учите на Истината, е необходимо много да се потрудите над себе си. Трябва да преминете през битката със своята нереална част, трябва да победите своя страж на прага, своето его. Трябва да удържите победа във вашето собствено съзнание. Вие трябва да излезете победител във вашата битка.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Обичайте враговете си

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Всеки източник на Светлина във вашия плътен свят дразни и провокира силите на тъмнината към активни действия, насочени срещу този източник.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. И когато от всички страни върху вас започнат нападения от тези тъмни сили, спомнете си учението, което Иисус даде преди 2000 години. Ако ви ударят по лявата буза, просто използвайте най-силното оръжие на всички времена и народи – обърнете и другата буза.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Трябва да обичате своите врагове. Трябва да благославяте враговете си. Вашите врагове ви дават възможност да изплатите кармичните си дългове, те ви дават възможност да получите урок и да преминете тест.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Зная, че в много ситуации ще ви бъде трудно да приемете всички упреци, нападения и заплахи, насочени по ваш адрес, със смирение и благодарност. Но вие трябва да се научите да приемате всичко, което ви се случва, със смирение и покорност.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Само вие и единствено вие решавате в каква степен можете да се защитите с помощта на вашите органи на властта и структурите, призвани да решават спорове в конфликтна ситуация. Но трябва да се научите да не изпитвате никакви отрицателни чувства към вашите врагове.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Хората, които ви нападат, обиждат ви, оскърбяват ви или ви унижават, са нещастни по своята същност. Човек, в чието сърце пребивава Бог, никога няма да си позволи да нанесе вреда на друг човек.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Затова всичко, което можете да направите, когато ви нападат враговете ви, е да им простите и да се молите за тях. Защото те не знаят какво правят. Тяхното съзнание е замъглено и понякога напълно завладяно от тъмните сили и те наистина не си дават сметка за своите действия. Само човек, замъглен от невежеството, може да предостави възможност на силите на тъмнината да действат чрез него и да извършва некоректни постъпки и да причинява вреда на светите невинни.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Случва се така, че Бог ви избира, за да поемете огъня върху себе си и да станете мишена на тъмните сили, действащи чрез други хора и използващи ги за нападение и злобни атаки. Бог ви е избрал, за да ви даде тест и едновременно да даде възможност да се проявят силите, които в тази ситуация свалят маските на лицемерие и набожност и показват големите си зъби.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Поверете се на грижата на Господа. Господ се грижи за всички свои овце. Бъдете готови да пожертвате своята плът, но да запазите душата си. Истината е винаги там, където сред миазмите на този свят пребивават най-възвишените чувства. Помнете, че вие носите отговорност само за себе си, за своите реакции. И колкото и несправедливо да ви се струва отношението на другите хора към вас, прощавайте им.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Обичайте враговете си. Защото понякога само вашата любов и застъпничество могат да спасят живота на душите, които са завладени от невежеството и не знаят какво правят. И вашата молитва за враговете ви понякога позволява да бъде спряна ръката на Божественото правосъдие и дава на тази душа още един шанс да продължи Живота.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Вие сте духовни воини

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Вие сте воини в този свят, вие сте духовни воини и водите непрекъсната битка. Тази битка е започнала в началото на илюзорното проявление и ще завърши след като вселената завърши цикъла на своето съществуване и проявените светове престанат да съществуват. Дотогава ще продължава битката между силите на светлината и на тъмнината, противостоящи си една на друга и преминаващи една в друга.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Вечно движение, вечен стремеж и вечна опозиция на развитието. Въплътеното човечество има различни нива на съзнание. И различните нива на съзнание по различен начин разбират тази битка и по различен начин се опитват да участват в нея.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Действително, всичко се определя от съзнанието на човека. Опитайте да кажете на рицаря от средните векове, приготвящ се за поход в защита на гроба Господен, че не разбира правилно ставащата в този свят битка. Опитайте във ваше време да кажете на терористите-самоубийци, че неправилно разбират ставащата битка. Можете да си представите как ще завършат опитите ви да убедите тези различни хора, че не са прави.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Това е тяхното ниво на осъзнаване на Божествената реалност. И те са готови искрено да пожертват много в живота, дори да пожертват самия живот за победата на силите, в защита на които се обявяват. Проблемът се състои в това, че нивото на съзнанието на тези хора определя, в защита на кои сили се обявяват те реално.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. И тези, които са на власт сега, много добре разбират, че заедно с Общината ще дойде краят на тяхното манипулиране, на финансовият им контрол, на тяхното управление. Защото те могат да управляват, само основавайки своята власт на низшите, животински инстинкти на хората. Те не могат да противопоставят нищо на Божествения човек, когото подкрепят всички Небеса.5. Ако имаха съзнанието на Буда или на Христос, те биха разбрали, че всяка проява на борба във физическия или в по-фините планове на мислите или чувствата, способства за умножаването на илюзията.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. А двете сили, борещи се в рамките на това творение, представляват точно илюзорните сили, насочени към приумножаването на илюзията, и силите на Реалния Божествен свят, които са насочени към свиване на илюзията. Това е битка на Небесата, която ще продължава до тогава, докато съществува проявената Вселена, до тогава, докато съществуват проявените светове.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Тази битка, доведена до съзнанието на сега живеещите хора, се възприема от тях според нивото на съзнанието им. И действията им в тази битка напълно се съгласуват с онези енергийни и кармични наслоявания, които те са получили в миналото. И онези рицари, които са били готови да убиват друговерците в своята, според тях, справедлива битка за Христос, сега воюват с помощта на словото и продължават да ограничават силите на мрака и да се борят против тях с малко по-различни средства.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. И ако им кажете, че постъпват неправилно от гледна точка на учението на Буда и Христос, те никога няма да ви повярват. Защото това е тяхното ниво на съзнание. Енергията, която се съдържа в техния електронен пояс трябва да се изчерпи, тя ще се завръща при тях отново и отново в различни въплъщения, дотогава, докато тяхното съзнание не се извиси до такава степен, че да започне да разбира истинския смисъл на водещата се в този свят битка.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Тази битка ще съществува дотогава, докато съзнанието на човечеството я допуска в своето човешко съзнание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Светът представлява отражение на съзнанието на човека. И онзи индивид, който постига съзнанието на Буда, който в медитациите достига до състоянието, наречено нирвана, разбира, че в това състояние няма никаква борба. В това състояние присъства само любов, хармония, блаженство, радост. Всички Божествени качества, непомрачени от ниското състояние на човешкото съзнание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Розарият е съставен от Татяна Микушина като са използвани следните диктовки.
”Настъпи времето на новия Изход, който вие трябва да извършите в своето съзнание.”. Мойсей, 1 април 2005 г.;
“Вашето съзнание е единственото ограничение на вашата Божествена свобода”. Възлюбеният Ел Мория, 21 юни 2005 г.;
“Каня ви в моята Школа на Мистериите”. Господ Майтрейя, 28 март 2005 г.;
”Трябва да се научите да не изпитвате никакви отрицателни чувства към вашите врагове”. Възлюбеният Иисус, 5 юни 2005 г.;
“Пийте от нектара на Божествената енергия”. Възлюбеният Сурия, 14 март 2005 г.

[2]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.