Розарий на Милостта
на Майка Мария[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. СУРА АЛ-ФАТИХА ("ОТКРИВАНЕ") 1-7[2]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. СУРА АЛ-БАКАРА ("КРАВАТА") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. СУРА АЛ ИМРАН ("РОДЪТ НА ИМРАН") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. СУРА АЛ-ХАШР ("ИЗСЕЛВАНЕТО") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

Аз се нуждая от енергията на вашите молитви

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Аз дойдох, за да поговоря с вас. Спокойно... Искрено.... Внимателно и нежно. Аз дойдох като любяща и грижовна майка. И действително аз съм ваша майка, защото се грижа за вас, лекувам вашите души. И когато ви е особено тежко, всички вие идвате при мен.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Зная, че ви е трудно. Зная, че се намирате на границата, където се пресичат новите енергии, идващи във вашия свят и старите енергии, които още преобладават в него. И това винаги е много трудно: да се живее в преходно време. Вашите физически тела и по-фините ви проводници понякога не са способни да се справят с повишеното натоварване. Но ще ви се наложи да потърпите. Друга възможност няма.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Много ангели-лечители и мнозина от Владиците, са готови, както и аз, да ви оказват цялата посилна и възможна помощ. Затова не пренебрегвайте помощта, която ви дават Небесата. Обръщайте се за помощ към Владиците, ангелите, елементалите и лично към мен.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Аз нося бремето на много въплътени синове и дъщери на Бога. Аз се старая да облегча вашата участ. Но помогнете ми и вие. Аз се нуждая от вашата енергия, от вашите молитви и от вашата Любов. Ние можем и трябва да си помагаме един на друг. Аз ще облегча вашето бреме в това преходно време, а вие, моля ви, ми дайте допълнителен резерв от енергия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Аз чувам вашите молби и понякога само една молитва, произнесена искрено в сърцето ви, е достатъчна, за да бъде оказана помощта. Но вие не намирате свободно време да ми изпратите енергията на вашите молитви. Аз не мога да ви окажа помощ тогава, когато искате от мен да ви помогна. Аз мога да помагам само на съкрушените сърца, на сърцата, които са се разкаяли.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Ние ви призоваваме към правилно състояние на съзнанието. За да постигнат правилно състояние на съзнанието, на някои им е необходим пост, молитва, покаяние, изповед и причастие. За други са достатъчни искрените сълзи на разкаянието. И умити от тези сълзи, на сутринта след безсънната нощ, моите скъпоценни деца са способни на искрена молитва, и степента на разкаянието, която присъства в техните сърца, ми дава възможност да окажа помощ.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Аз виждам вашите страдания. Аз изпитвам състрадание към вас. Обаче и вие ме разберете. Има някои видове карма от ваши действия в миналото, която може да бъде изкупена само със страдание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Много мъка и много страдания има във вашия свят. Аз виждам това. А виждам също и друго. Виждам как младежта абсолютно безотговорно се разпорежда със скъпоценната енергия на Любовта. Аз виждам това... И сърцето ми замира потръпвайки, защото зная на какви страдания ще се подложат в бъдеще тези души. Вие сами се обричате на много и много страдания.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Аз дойдох да ви напомня за отговорността ви за вашите постъпки, за да не ме молите за избавяне от страдания и за изцеление, когато целият ви живот вече е зад гърба ви и сте обременени с огромен багаж от болести и психологически проблеми. Аз бих желала младежта да се обръща към мен за помощ, съвет и подкрепа още сега. За да може в зрелите си години да служи за Слава на Господа и да върши Божествени дела на физическия план.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Всички вие сте задължени сега да насочите своите погледи към младежта. И онези от вас, които към края на живота си, най-накрая, са осъзнали Божествената Истина в една или друга степен, ще бъдат способни да предадат на новото поколение своя опит. Помислете в каква форма можете да направите това. Но да го направите е необходимо –казвам ви го.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Часът на Милостта

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Всяка година на 8 декември от 12 до 13 часа местно време можете да посветите времето си на общуване с мен. Аз ще приема всяка ваша проява на Любов и благодарност. Ще пребъда с вас през цялото време в този Час на Милостта. Вие можете да общувате с мен, да ме виждате.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Ще бъде така, като че ли се намирам редом до вас. Аз използвам даваната от вас енергия, за да проявя своето присъствие едновременно навсякъде по земята. И колкото по-чист е вашият устрем, толкова по-голямо ще бъде моето присъствие до вас. По този начин ние ежегодно можем да повишаваме вибрациите на физическия план.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. В замяна Бог ви дава възможност да ме помолите за изпълнение на желанията ви, отнасящи се до вас самите или до вашите близки. Можете да молите за изпълнение на всички ваши желания, дори за тези, които ви се струва, че е невъзможно да се осъществят. Аз ще приема всички ваши желания в моето сърце и ще моля Бога за изпълнение на вашите молби.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. За мен не е важно вашето вероизповедание и принадлежността ви към конкретна религия, за мен всички вие сте мои деца. И аз ще поема върху себе си грижата за вас и ще се постарая да удовлетворя вашите нужди и потребности. Необходимо е да отделите само един час в годината за мен... Можете да слушате или да пеете песни, посветени на мен, можете да четете Розарии и молитви, посветени на мен...

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Импулсът на вашите сърца, насочен към мен, ще ме подбуди да ви чуя и аз ще приложа всички усилия, за да осъществя вашите молби. Даваната от вас енергия на молитвите и Любовта не винаги е достатъчна, за да изпълня молбата ви. Затова ще ви бъда много признателна, ако можете по-често да мислите за мен и да ми изпращате вашата енергия на Любовта и молитвената си енергия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Щом възникне сложна ситуация в живота ви, това ще бъде сигнал за вас, че отдавна не сте се обръщали към мен и аз не съм успяла да регулирам възникналата ситуация и да насоча нейното развитие по най-лекия път. Винаги помнете, че Бог не иска да ви наказва. Той иска да следвате Пътя на Любовта. И ако вие като малките деца допускате лоши постъпки, то не забравяйте искрено да се разкаете за тях и да ме помолите допуснатите от вас грешки да не предизвикат твърде тежко възмездие. Защото Законът изисква всички извършени от вас деяния, тяхната енергия, да ви бъдат върнати. Тогава ще можете да видите своите собствени грешки и да вземете мерки за поправянето им.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Няма значение колко пъти сте сгрешили, важен е вашият постоянен стремеж към праведност и поправяне на допуснатите грешки. Вие, с вашето човешко съзнание, не можете да оцените доколко това, което правите, е лошо или добро в очите на Бога, затова по-често се обръщайте за помощ към Небесата. Молете за изкупуване на вашите грехове.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Понякога човек извършва дори твърде лоша, в очите на обществото, постъпка, но в очите на Бога тази постъпка не е грях, защото Бог използва човека като средство, за да може някой да изкупи своята карма. Именно затова се казва да не съдите - не съдете и няма да бъдете съдени. Обаче никога не трябва да има снизходително отношение към онези индивиди, които твърде много са се увлекли, заиграли са се и си позволяват твърде неблаговидни постъпки като разчитат на това, че Бог ще им прости всичко.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Бог е милостив и търпелив, но когато човек не иска да извлече уроци от своето поведение, тогава той сам се поставя в много трудна ситуация и по това доколко човек е способен да се смири с обстоятелствата, в които е попаднал, Бог съди за чистосърдечността и разкаянието на човека.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Помнете, че винаги, когато срещате в живота си тежка и несправедлива според вас ситуация, в 100 процента от случаите вие сами сте били причина за създаването на тази ситуация благодарение на вашите неправилни избори и лоши постъпки. Всичко в живота ви се определя от вашите минали избори и постъпки. Но няма никаква предопределеност във вашата съдба, защото понякога един ваш верен избор и праведна постъпка изкупуват кармата на много грехове, в това число и на най-ужасните грехове, извършени в миналото от вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Необходимо е да прекарвате повече време в сърдечна беседа с мен

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Когато сърцето говори, умът замлъква. И истинското общуване между нас е възможно само тогава, когато установим контакт на нивото на нашите сърца.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. На вас не ви достига Любов. На вас не ви достига Светлина. Понякога буквално се задъхвате от недостиг на Божествена енергия, както се задъхвате, когато не ви достига кислород. Необходимо е да прекарвате повече време в сърдечна беседа с мен.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Аз съм готова да изслушам всички ваши жалби и молби. Не се притеснявайте. Знам, че най-вече мъжете са много стеснителни в проявата на своите чувства. И когато настъпи специалния момент на нашето общуване, те смутено избърсват случайно появилите се в очите сълзи.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Не се стеснявайте да плачете. Вашата душа се е затъжила за истинско общуване. Вие търсите и не можете да намерите идеала във вашия свят. И мъжете, и жените. Стремите се към телата си, но истинската Любов се проявява на нивото на вашите души и дори на нивото на вашето Висше Аз.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Не се притеснявайте когато сълзи пълнят очите ви, при общуването ви с мен. Много пъти в минали животи и в този живот вие сте допускали не съвсем добри постъпки по отношение на жените, майките, сестрите. Нека тези ваши неблаговидни постъпки се разтворят в сълзите и негативните енергии да ви напуснат завинаги. Вашето разкаяние, макар че дори може да не разбирате, че това е разкаяние, ви открива нова възможност. Нов поглед за света.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Не се стеснявайте от сълзите си. Те отмиват кармата, която сте натрупали поради невежество или недомислие. Аз съм с вас. Аз винаги съм с вас и вие винаги можете в труден момент от живота си да се обърнете за помощ към мен. Аз съм толкова свързана с физическия план на планетата Земя, колкото нито един Владика. В това се състои моята особена мисия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Аз пазя вашите домашни огнища, вашата страна. Аз съм готова да дойда при вас при първия ви зов. И всичко това става възможно благодарение на усилията ви, благодарение на енергиите на Любовта и енергиите на молитвите, които получавам от вас. Розариите, които ми посвещавате, ми дават възможност да оказвам помощ на толкова много души, на онези, които се нуждаят от помощ.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Когато искрено четете Розарий, аз винаги знам това. Между нас възниква поток от енергии: възходящ от вас и низходящ от мен. По този начин вие получавате моята енергия на Любовта и Милосърдието. Когато ви е много тъжно и нямате сили да четете Розарии, можете просто да мислите за мен, да слушате музика, посветена на мен. И тогава потокът енергия от вас достига точно по същия начин до мен и аз ви усещам, всеки от вас. Бог ми е дал голямата милост да чувствам всеки от Неговите синове и дъщери в момента, когато мислят за мен или се обръщат за помощ към мен. Затова днес можете, както и преди, да използвате възможността, която ви дават Небесата и да ме молите за помощ и подкрепа в трудна минута.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Някои от моите икони притежават чудотворно въздействие. И понякога е достатъчно просто да визуализирате някоя от моите икони, за да получите моят лъч на подкрепа.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Когато имам възможност да присъствам сред вас, а аз няма да скрия, че Бог ми дава такава милост, вие може да не забелязвате моето присъствие редом до вас. Но аз имам способността да присъствам точно там, където се намирате. За мен е важно да се създаде обстановка на спокойствие и умиротворение около вас. Аз идвам незримо и незабелязано и само по лекия аромат на рози, който съпътства моето появяване, понякога вие можете да се досетите, че съм идвала при вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Аз зова вашето съзнание към висините

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Аз съм толкова близо до земния план, колкото това е възможно. И всеки ден изслушвам всички ваши молби и дори упреците, които вие ми изпращате. Аз съм съгласна да изслушвам дори не много приятните неща, които вие понякога ми казвате. Понякога за да осъзнаете нещо, вие трябва да чуете това сами. И когато ми казвате това, вие самите го чувате. Много дълбоко вътре във вас са заседнали проблеми от много въплъщения.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Приближавате до моя образ и започвате своя вътрешен монолог. Вие не се досещате, че аз чувам всяка ваша дума. И тогава, когато Божествената възможност позволява, аз незабавно ви изпращам ангелите на помощ. Помощта мигновено пристига на финия план. И е необходимо определено време за проявяването на тази помощ на физическия план.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Но понякога вие не дочаквате помощта да дойде и ми изпращате вашите упреци и изразявате своето недоволство. Тутакси Божествената възможност се прекратява. И следващият път, когато вие, разкайвайки се и плачейки, отново се приближите до моя образ, аз отново ви оказвам помощ. Но после всичко се повтаря. И когато за пети или за седми път молите за едно и също нещо, аз вече не бързам с помощта. Защото вие не сте осъзнали цялата отговорност, която възлагате с всяка ваша молба, на ангелските същества. Бъдете последователни в своите молби и действия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Понякога вашата карма не ми позволява да се намесвам във вашата съдба, но вие ме молите за помощ всеки ден, много пъти, в течение на година и повече. И вашето усърдие и устременост разбиват невидимата преграда, и помощта като широк поток се влива във вашето същество и във вашия живот.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Божественото милосърдие не знае граници. И помощта от финия план ще дойде. Умейте да използвате тази помощ. Не пресичайте Божествената възможност с вашите отрицателни изблици. Ако можехте през по-голямата част от времето да запазвате съзвучие с Божествения свят, колко по-лесно би било за нас да ви оказваме своята помощ. И колко по-успешно бихме могли да напредваме в изменението на физическия план на планетата Земя.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Всеки път, когато излизате от равновесие, вие наподобявате малък вулкан. И всичко около вас се разтърсва, и елементалния живот се стреми да отиде по-далече от вас, защото вашите вибрации не му позволяват да присъства близо до вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. И тогава, когато включвате силна музика с накъсан ритъм, елементалите и ангелските същества в паника напускат зоната, в която се чува тази ужасна музика. Равновесието се нарушава дотолкова, че никое от съществата, в чиито задължения влиза да въвеждат порядък на финия план, не може в продължение на няколко дни да влезе в зоната, където е звучала тази музика. И тъй като вие включвате музиката всеки ден, то вашите градове и населени места са подобни на пустини: всички обитатели от финия свят са напуснали тези пустини и не могат да ви оказват помощ.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Ние ви помагаме най-вече чрез елементалното царство, чрез стихиите на въздуха, огъня, водата, и земята. Със своето поведение вие ни лишавате от възможността да ви оказваме помощ. На нас ни е нужна хармонична атмосфера на физическия план. И в тези места на земята, където още цари атмосфера на покой и хармония, вие се лекувате просто попадайки на тези места. Хиляди същества от елементалния живот са готови да ви окажат помощ и изцеление.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Затова помислете не настъпи ли време да се върнете към онази хармония между всички царства на природата, която цареше в далечните времена, когато хората бяха щастливи и изпитваха радост просто от живота? Тогава те виждаха елементалния живот, виждаха ангелите и това беше също така естествено, както за вас е естествено да виждате кучетата, котките и птиците. Аз зова вашето съзнание към висините. Опитвам се да доведа до вашето съзнание, че вие живеете в клетка и сами сте се насадили в тази клетка и сте я поставили в пустинята на вашите градове.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Настъпи време да преразгледате цялата ценностна система, всички взаимоотношения във всички сфери на живота. Как да сведа до вашето съзнание това, че вие се намирате в такива условия, които са недостойни за човека? По-смело се разделяйте с привързаностите към „благата” на вашата цивилизация и ще придобиете истински блага и непреходни ценности. Природата не търпи празно място и на мястото на всяко ваше отрицателно качество ще дойде Божествено качество, и на мястото на вашите човешки привързаности ще дойде състоянието на Божествен покой, хармония, спокойствие, щастие и радост. Именно това е, което не достига във вашия живот.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Необходимa е повсеместна проява на Вяра и благочестие

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Вие трябва да се грижите не само за вашето физическо тяло, но и за вашите души. Жалби и стонове изпълват пространството около Земята. Душите страдат. Зная, че твърде много души страдат, но едновременно с това страдание, те се пречистват. Тогава, когато душата е жива, има надежда, че човекът ще живее.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Вашите души се нуждаят от помощ. И не само аз мога да окажа такава помощ на вашите души. Вие сами можете да си помогнете. Най-доброто лекарство за вашите души ще бъде искренното разкаяние за всички направени грешки и извършени грехове и твърдото желание да не ги повтаряте в бъдеще. Молитвата, дори молитвата без думи, като постигане на съзвучие с Божествения свят, е способна да изцели много душевни рани.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Аз познавам много хора, които се стесняват да се молят, стесняват се да проявяват своите чувства. Възлюбени, моят син Иисус учеше да не се молите публично, на показ, но самият той в трудни моменти се обръщаше за помощ към Господа. И вие следва да правите същото.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Съзвучието с Божествения свят през деня, дори и кратковременно, позволява на вашата душата да вкуси от толкова необходимата й храна. Душата ви се храни с Божествената благодат и вие сте длъжни да отделяте внимание на вашата душа. Възлюбени, не е необходимо толкова много време за това.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Какво ви пречи да отделите един час дневно за искрена молитва, за общуване с мен в своето сърце? Познавам мнозина, които се стесняват да се молят, но слушат в къщи или на работа, или в колата песни, посветени на мен. И те се потапят във вълшебния свят на мелодията, и започват тихо да общуват с мен в своето сърце.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Толкова много хора постоянно носят в себе си моето изображение. И тогава, когато в уединено място изваждате моя фокус и го целувате, имам възможността да знам този момент. И аз моментално проявявам своето присъствие до вас. Да, възлюбени, Бог ме е надарил с възможността да проявявам своето присъствие едновременно на много места по земното кълбо.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. И там, където хората ме помнят и изпитват Любов към мен, там винаги цари особена защитена атмосфера. Аз съм защитница на пространството. И там, на онези места по Земята, където мога да присъствам, много малко се случват различни беди. И ако можехте постоянно да запазвате съзвучие с моето сърце, тогава вие и вашите близки, и всички хора, които живеят редом до вас, щяха да бъдат защитени.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Аз желая да окажа своята специална милост на онези, които сега се намират във въплъщение и тихо и незабелязано извършват своето Служение за благото на еволюциите на Земята. Вие сте малко, но около вас пространството се очиства като от камбанен звън, защото със своите чисти помисли, Безкористност и Служение вие сте способни да очиствате пространството наоколо. Аз ви дарявам възможността за специална връзка с мен. За вас аз винаги се намирам редом с вас. И ще съхранявам своето присъствие постоянно редом с вас. Така ще можем да умножим нашите усилия по очистване на пространството.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Но за онези, които се отнасят скептично към мен, към Учението, което даваме аз и другите Владици, аз трябва да направя специално отстъпление. До тогава, докато във вашите души съмнението не отстъпи място на Предаността и Вярата, до тогава, докато не съумеете да почитате моите служители, до тогава нищо не могат да променят нито Владиците, нито вие самите във вашата страна. Необходима е повсеместна проява на Вяра и Благочестие, във всеки град и във всяко село. Истинска Вяра, която сама може да отвори Божествената възможност, а не показна вяра, която нищо не струва.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. На нас ни е необходима повсеместна проява на Вяра и почитание към Висшия Закон, към Божествения Закон. И тогава, когато това се случи, вие ще знаете, защото всичко много бързо ще започне да се променя буквално пред очите ви. А сега аз мога да се опирам само на малцината, които носят своето Служение сред пълно неразбиране и даже сред насмешките на своето обкръжение. Горко на народа, който не почита проявата на истинската Вяра и не почита своите светци. Обаче Надеждата никога няма да си отиде и да напусне човечеството, докато се намират поне няколко светци, способни да запазват Божественото ниво на съзнание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Розарият е съставен по Диктовките на Майка Мария от 8 и 27 декември 2007 г, 4 януари, 9 юли и 27 декември 2009 г.

[2]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.