Розарий на Любовта[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. СУРА АЛ-ФАТИХА ("ОТКРИВАНЕ") 1-7[2]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. СУРА АЛ-БАКАРА ("КРАВАТА") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. СУРА АЛ ИМРАН ("РОДЪТ НА ИМРАН") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. СУРА АЛ-ХАШР ("ИЗСЕЛВАНЕТО") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

Отворете сърцата си за Божествената любов и ще промените този свят

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. От всички Божествени качества Любовта е най-значимото. Стремежът към любов, желанието да обичаш и да бъдеш обичан са присъщи на всяко живо същество.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Именно заради нарушения на Божествения Закон, вследствие на злоупотреба със свободната воля по времето на древните Лемурия и Атлантида, точно на това качество са нанесени най-големи изкривявания.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Ако можехме да възстановим това качество в цялата му пълнота в душите само на няколко човека, намиращи се във въплъщение, ние много скоро бихме го разпространили по целия свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Любовта е качество, против което е невъзможно да се устои. То е това, което дава мигновено съзвучие с Божествената Реалност.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Много често това качество се смесва с половия инстинкт. Оттук идват и всевъзможните сексуални извращения. Способността на човека да твори се проявява посредством проявата на творческата мощ чрез Любовта. И същата тази творческа мощ, която участва при зачатието на децата, лежи в основата на всичко, което човек създава в своя живот.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. В основата си човекът е подобен на Бога. Основното качество на Бога -това е Любовта. Затова човекът не може да не твори.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. А творческата мощ се проявява точно толкова, колкото тя не е ограничена от блоковете анти-любов, внедрени в съзнанието на човека от вън и поддържани от неговото несъвършено съзнание отвътре.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Съвършеният Пламък на Любовта постъпва в този свят чрез вашето АЗ СЪМ Присъствие. Но на пътя на този поток от Любов се намират филтри от вашите несъвършени чувства и мисли. И потокът се изкривява.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Вие проявявате Божествената Любов постоянно.Не може да не проявявате това качество, тъй като то е присъщо на цялото творение. Но трябва просто да почистите филтрите на вашето съзнание, на вашето възприятие за Божествената Реалност.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Открийте сърцата си за Любовта, за Божествената Любов и ще промените този свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Не на силите на анти-любовта.

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Няма сила в този свят, която може да бъде по-мощна от Любовта. Затова силите, които са взели решение да се отделят от Бога, паразитстват преди всичко от изкривената Божествена Любов.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Цялата сексуална индустрия, порнографията, стереотипните взаимоотношения между половете, пропагандирани и тиражирани от средствата за масова информация, са насочени именно към това да задържат проявата на Божествената Любов у вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Изглежда безобидно да гледате филм, култивиращ вашия стремеж за удовлетворяване на половия инстинкт. Изглежда безобидно да гледате голо женско тяло, рекламиращо предмети, съвсем ненужни за вашето духовно израстване. Но във вашето съзнание ще се всели ненавист към Божествената Любов. Така вие доброволно укрепвате филтри във вашето съзнание, които ви пречат да проявявате истинската Любов в живота си.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Съществува толкова голяма разлика между изначалното Божествено Проявление на Любовта и разбирането за любовта, което трайно се е установило от времето на падналите цивилизации, че дори е трудно да се направи сравнение. Това е като живота и смъртта.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Едно от качеството на светите хора е способността да получават нектар от Божествената благодат в своето сърце. Няма такова удоволствие в този физически свят, което би могло да се сравни с получаването на Благодатта Господня.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Само чистите сърца са способни да получават тази Благодат. Потокът на Божествената енергия, потокът на Божествената Любов преминава по всичките ви тела като ласка. Вие чувствате екстаз във всяка чакра, във всеки енергиен център.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Дори най-хубавото сексуално удоволствие, което можете да получите във физическия живот, е невъзможно да се сравни с това преживяване на Благодатта, изпратена ви от Бога.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Замислете се толкова ли е безобидно, когато гледате порнографски филми, допускате злословие, присъствате в едно общество с хора допускащи грозни мисли и постъпки по отношение на жените и взаимоотношенията между половете. Всяка такава отрицателна вибрация способства за отделянето ви от Божествената Любов.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Съзерцавайте цветята, природата, усмивката на децата. Пазете постоянно любовта си от всякакви прояви на анти-любов.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Пазете своите близки, своите деца. От представата, която ще получи новото поколение за Любовта, зависи бъдещето на вашата планета.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Култивирайте чувство на Любов в своето сърце

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. От всички качества, от всички Божествени качества, Любовта е най-важното. Световете се създават с Любов. Ако не изпитвате радост във вашия живот, ако ви гнетят тежки мисли и чувства, вие просто изпитвате недостиг на Любов в своето същество.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Не е от значение дали ви обичат или не. Любовта е онази сила, която се намира в дълбочината на вашето същество. Тя е във вас дотогава, докато получавате Божествена Енергия от нейния Извор. Затова дори най-малкият недостиг на това чувство на Любов води до нехармонично състояние на съзнанието.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Любовта пронизва цялото Творение и органично се вплита във вашия живот и в живота на всички живи същества. Много от проблемите в света, ако не и всички проблеми на този свят, са свързани именно с недостига на Любов.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Дойдох да ви дам съвет как да укрепите средоточието на Любов в своето сърце. Обещайте ми да правите това упражнение всеки ден, щом ви се появи свободна минута.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Това упражнение не изисква никаква подготовка и никакви допълнителни приготовления и условия. Можете да изпълнявате това упражнение у дома и на работа, когато се намирате на най-многолюдни места.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. И така, пред вашите очи винаги трябва да бъде образът на любимия човек. Разбирам много добре - много от вас могат да кажат, че не изпитват любов към никого в този свят. Това е заблуда. Вие трябва да обичате.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Трябва да намерите в съзнанието си образ, към който изпитвате любов. Нямам предвид, че това задължително трябва да бъде образът на вашия възлюбен или възлюбена. Внимателно потърсете в дълбочината на своето сърце. Намерете образа, към който можете да изпитвате любов. Това може да бъде вашата майка или баща, вашият съпруг или съпруга, вашите деца. Това може да бъде Владиката, с когото имате връзка на вътрешните нива.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Ако вашето сърце е толкова травмирано, че само споменаването на любимите хора предизвиква сълзи в очите ви и жалост към себе си, все пак търсете оня образ, който можете да закрепите в съзнанието си и да изпитвате към него Любов. Нека това да бъде дори вашето любимо домашно животно или любимите ви растения.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Култивирайте чувството на Любов в своето сърце. Най-важната задача във вашия живот е да си възвърнете чувството на Любов, каквото и да става. Ако се намирате сред хора, опитайте се да изпитате любов към тях. Обичайте хората не защото са направили или могат да направят нещо за вас, почувствайте към тях безусловна любов.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Нищо, че отначало няма да успеете да се съсредоточите задълго върху вашето чувство на Любов. Трябва да намирате поне две-три минути на ден, за да изпитвате Любов. Култивирайте в себе си това чувство.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

На Земята дойдоха нови енергии, енергиите на Любовта и Единството

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Ще дойде ден, когато ще можете да почувствате всеобхватна, безпричинна Любов към всичко, което ви заобикаля, към всички хора на Земята, към самата Земя, към природата, облаците, небето, дъжда, слънцето. Ще ви изпълни чувство на Любов и Единство с всичко, което ви заобикаля. И вие наистина сте всичко това едновременно.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Разберете, че вашето съзнание, вашето човешко съзнание е това, което ви отделя от околния свят, но вашата природа и природата на всичко, което ви заобикаля, са еднакви.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Всичко е Бог. И отделянето ни от Единството с Бога съществува само в нашето съзнание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Да поговорим сега за нещо друго. Искам да използвам възможността да ви дам информация, която ще ви бъде полезна именно в този момент. Вие се намирате във въплъщение на Земята в едно сложно време, когато се извършва разделяне във вашия свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Смениха се космическите цикли, на Земята дойдоха нови енергии. Енергиите на Любовта и Единството. Тези енергии идват от влиянието на планетата Венера. Няма нито едно живо същество, което да не изпитва върху себе си влиянието на тези енергии.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Но тези енергии не влияят благотворно на всички. Във вашия свят има същества, които дотолкова са разрушили своята връзка с Божествения Източник, че тяхната същност вече не може да възприеме тези енергии. Те са мъртви.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Докато слънцето свети за всички растения и оказва благотворно влияние върху тях, като способства тяхното развитие и жизненост, то огрява и мъртвите растения, които са изсъхнали. Но под въздействието на слънцето тези растения изсъхват още повече и стават годни за печката.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Затова в скоро време всичко отживяло ще бъде събрано и изгорено в космическата пещ. Добрият градинар наблюдава градината си и навреме изгаря изсъхналите дървета, като не позволява инфекцията от тях да се разпространи върху здравите растения.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Това, което ви казвам сега, е много тъжно. Но това е истината, с която се сблъсквате във вашия живот.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Загубите са неизбежни и всеки сам за себе си избира своя път. Всяка минута от пребиваването си на Земята вие правите избор. Или избирате Бога, Живота, или избирате смъртта.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Вие Обичате, значи сте живи

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Колко много пъти сте чували, че идва времето, когато ще се отделя зърното от плевелите. Колко много пъти сте чували, че бурените трябва да бъдат отделени и изгорени.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Никой, дори тези, които са далеч от Бога, не може да каже, че не е чувал тази фраза поне веднъж в живота си. На какво се учудвате? Времето дойде.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Хората, които не могат да усвоят новите вибрации и не могат да осъществят прехода на новото ниво на съзнание, ще попаднат в ръцете на градинаря, който ще се погрижи за по-нататъшната им съдба. А градинарят в нашата вселена е сам Господ Бог.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Ето защо няма за какво да се тревожите. Всичко се случва по Волята на Бога, всички срокове и цялата работа, свързана с тях, ще бъде извършена навреме и в точно съответствие с Божествения план.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Какво да правите през това време? Учете се от природата. Идете в гората и вижте какво става там. Там има изсъхнали дървета и прогнили дънери. Но има и млади филизи. И животът продължава. Пчелите жужат, птиците пеят, цветята цъфтят. Цари пълна хармония.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Всеки от вас представлява уникално цвете в тази гора. Затова вие трябва просто да цъфтите и да изпитвате Любов към всичко, което ви обкръжава.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Вземайте пример от природата около вас. Всяко цвете просто цъфти. То не се бори нито с изсъхналите дървета, нито с прогнилите дънери. Всичко е подчинено на Божествения закон и всичко се случва в съответствие с Божествения закон.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Повярвайте ми, има във вселената служители, призвани да вършат работата по нейното изчистване от боклука и от всичко мъртво или нежелаещо да бъде в съответствие с установения Закон.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Вие сте чували за времето на жътвата. Мислили сте, че то е близо. Но неизвестно защо никой от вас не се разтревожи, когато времето на жътвата настъпи. А жътвата върви с пълен ход. И всичко става толкова естествено, че хората дори не забелязват тази жътва. Всичко се случва в нужното време и в пълно съответствие с Висшия Закон.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Днес ви дадох много полезна информация. И въпреки, че подадох тази информация в много мека форма, за мнозина ще бъде тъжно да чуят за протичащите на Земята събития.Все пак аз ви призовавам все по-често да изпитвате Любов към всичко живо. Защото само Любовта е способна да твори чудеса във вашия живот и в живота на всички хора около вас. Вие обичате, значи сте живи! Това е главното.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Розарият е съставен от Т.Н.Микушина въз основа на диктовките “Отворете сърцата си за Божествената Любов и ще промените този свят”, Присъствие на Безусловната Любов, 7 март 2005г и “Култивирайте чувството на Любов в своето сърце”, Джуал Кхул, 18 април 2005.г

[2]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.