Розарий на Любовта[1]

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

Символ Верую

Вярвам в Единния Бог – Творец на Небето и Земята,
присъстващ в целия живот.
Вярвам в справедливостта на Неговия Закон
и със смирение се подчинявам на Мъдростта на Неговия Закон.
Вярвам в Царството Божие, проявено на Земята, както е на Небето.
Вярвам в Единството на Бога – Отеца, Майката, Сина и Светия Дух.
Амин!

 

Отче Наш[2]

Отче наш, който си на Небесата!
да се свети Твоето име;
да дойде Твоето Царство;
да бъде Твоята Воля както на небето, така и на Земята;
насъщния ни хляб дай ни днес;
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжниците си;
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия,
защото Твои е Царството и силата, и славата во веки.
Амин! (Мат. 6:9-13)

 

Богородица

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души (3-пъти)

 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

Отворете сърцата си за Божествената любов и ще промените този свят

Отче наш

1. От всички Божествени качества Любовта е най-значимото. Стремежът към любов, желанието да обичаш и да бъдеш обичан са присъщи на всяко живо същество.

Богородица

2. Именно заради нарушения на Божествения Закон, вследствие на злоупотреба със свободната воля по времето на древните Лемурия и Атлантида, точно на това качество са нанесени най-големи изкривявания.

Богородица

3. Ако можехме да възстановим това качество в цялата му пълнота в душите само на няколко човека, намиращи се във въплъщение, ние много скоро бихме го разпространили по целия свят.

Богородица

4. Любовта е качество, против което е невъзможно да се устои. То е това, което дава мигновено съзвучие с Божествената Реалност.

Богородица

5. Много често това качество се смесва с половия инстинкт. Оттук идват и всевъзможните сексуални извращения. Способността на човека да твори се проявява посредством проявата на творческата мощ чрез Любовта. И същата тази творческа мощ, която участва при зачатието на децата, лежи в основата на всичко, което човек създава в своя живот.

Богородица

6. В основата си човекът е подобен на Бога. Основното качество на Бога -това е Любовта. Затова човекът не може да не твори.

Богородица

7. А творческата мощ се проявява точно толкова, колкото тя не е ограничена от блоковете анти-любов, внедрени в съзнанието на човека от вън и поддържани от неговото несъвършено съзнание отвътре.

Богородица

8. Съвършеният Пламък на Любовта постъпва в този свят чрез вашето АЗ СЪМ Присъствие. Но на пътя на този поток от Любов се намират филтри от вашите несъвършени чувства и мисли. И потокът се изкривява.

Богородица

9. Вие проявявате Божествената Любов постоянно.Не може да не проявявате това качество, тъй като то е присъщо на цялото творение. Но трябва просто да почистите филтрите на вашето съзнание, на вашето възприятие за Божествената Реалност.

Богородица

10. Открийте сърцата си за Любовта, за Божествената Любов и ще промените този свят.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка сега,
и винаги, и вовеки веков. Амин!

 

Не на силите на анти-любовта.

Отче наш

1. Няма сила в този свят, която може да бъде по-мощна от Любовта. Затова силите, които са взели решение да се отделят от Бога, паразитстват преди всичко от изкривената Божествена Любов.

Богородица

2. Цялата сексуална индустрия, порнографията, стереотипните взаимоотношения между половете, пропагандирани и тиражирани от средствата за масова информация, са насочени именно към това да задържат проявата на Божествената Любов у вас.

Богородица

3. Изглежда безобидно да гледате филм, култивиращ вашия стремеж за удовлетворяване на половия инстинкт. Изглежда безобидно да гледате голо женско тяло, рекламиращо предмети, съвсем ненужни за вашето духовно израстване. Но във вашето съзнание ще се всели ненавист към Божествената Любов. Така вие доброволно укрепвате филтри във вашето съзнание, които ви пречат да проявявате истинската Любов в живота си.

Богородица

4. Съществува толкова голяма разлика между изначалното Божествено Проявление на Любовта и разбирането за любовта, което трайно се е установило от времето на падналите цивилизации, че дори е трудно да се направи сравнение. Това е като живота и смъртта.

Богородица

5. Едно от качеството на светите хора е способността да получават нектар от Божествената благодат в своето сърце. Няма такова удоволствие в този физически свят, което би могло да се сравни с получаването на Благодатта Господня.

Богородица

6. Само чистите сърца са способни да получават тази Благодат. Потокът на Божествената енергия, потокът на Божествената Любов преминава по всичките ви тела като ласка. Вие чувствате екстаз във всяка чакра, във всеки енергиен център.

Богородица

7. Дори най-хубавото сексуално удоволствие, което можете да получите във физическия живот, е невъзможно да се сравни с това преживяване на Благодатта, изпратена ви от Бога.

Богородица

8. Замислете се толкова ли е безобидно, когато гледате порнографски филми, допускате злословие, присъствате в едно общество с хора допускащи грозни мисли и постъпки по отношение на жените и взаимоотношенията между половете. Всяка такава отрицателна вибрация способства за отделянето ви от Божествената Любов.

Богородица

9. Съзерцавайте цветята, природата, усмивката на децата. Пазете постоянно любовта си от всякакви прояви на анти-любов.

Богородица

10. Пазете своите близки, своите деца. От представата, която ще получи новото поколение за Любовта, зависи бъдещето на вашата планета.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Култивирайте чувство на Любов в своето сърце

Отче наш

1. От всички качества, от всички Божествени качества, Любовта е най-важното. Световете се създават с Любов. Ако не изпитвате радост във вашия живот, ако ви гнетят тежки мисли и чувства, вие просто изпитвате недостиг на Любов в своето същество.

Богородица

2. Не е от значение дали ви обичат или не. Любовта е онази сила, която се намира в дълбочината на вашето същество. Тя е във вас дотогава, докато получавате Божествена Енергия от нейния Извор. Затова дори най-малкият недостиг на това чувство на Любов води до нехармонично състояние на съзнанието.

Богородица

3. Любовта пронизва цялото Творение и органично се вплита във вашия живот и в живота на всички живи същества. Много от проблемите в света, ако не и всички проблеми на този свят, са свързани именно с недостига на Любов.

Богородица

4. Дойдох да ви дам съвет как да укрепите средоточието на Любов в своето сърце. Обещайте ми да правите това упражнение всеки ден, щом ви се появи свободна минута.

Богородица

5. Това упражнение не изисква никаква подготовка и никакви допълнителни приготовления и условия. Можете да изпълнявате това упражнение у дома и на работа, когато се намирате на най-многолюдни места.

Богородица

6. И така, пред вашите очи винаги трябва да бъде образът на любимия човек. Разбирам много добре - много от вас могат да кажат, че не изпитват любов към никого в този свят. Това е заблуда. Вие трябва да обичате.

Богородица

7. Трябва да намерите в съзнанието си образ, към който изпитвате любов. Нямам предвид, че това задължително трябва да бъде образът на вашия възлюбен или възлюбена. Внимателно потърсете в дълбочината на своето сърце. Намерете образа, към който можете да изпитвате любов. Това може да бъде вашата майка или баща, вашият съпруг или съпруга, вашите деца. Това може да бъде Владиката, с когото имате връзка на вътрешните нива.

Богородица

8. Ако вашето сърце е толкова травмирано, че само споменаването на любимите хора предизвиква сълзи в очите ви и жалост към себе си, все пак търсете оня образ, който можете да закрепите в съзнанието си и да изпитвате към него Любов. Нека това да бъде дори вашето любимо домашно животно или любимите ви растения.

Богородица

9. Култивирайте чувството на Любов в своето сърце. Най-важната задача във вашия живот е да си възвърнете чувството на Любов, каквото и да става. Ако се намирате сред хора, опитайте се да изпитате любов към тях. Обичайте хората не защото са направили или могат да направят нещо за вас, почувствайте към тях безусловна любов.

Богородица

10. Нищо, че отначало няма да успеете да се съсредоточите задълго върху вашето чувство на Любов. Трябва да намирате поне две-три минути на ден, за да изпитвате Любов. Култивирайте в себе си това чувство.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

На Земята дойдоха нови енергии, енергиите на Любовта и Единството

Отче наш

1. Ще дойде ден, когато ще можете да почувствате всеобхватна, безпричинна Любов към всичко, което ви заобикаля, към всички хора на Земята, към самата Земя, към природата, облаците, небето, дъжда, слънцето. Ще ви изпълни чувство на Любов и Единство с всичко, което ви заобикаля. И вие наистина сте всичко това едновременно.

Богородица

2. Разберете, че вашето съзнание, вашето човешко съзнание е това, което ви отделя от околния свят, но вашата природа и природата на всичко, което ви заобикаля, са еднакви.

Богородица

3. Всичко е Бог. И отделянето ни от Единството с Бога съществува само в нашето съзнание.

Богородица

4. Да поговорим сега за нещо друго. Искам да използвам възможността да ви дам информация, която ще ви бъде полезна именно в този момент. Вие се намирате във въплъщение на Земята в едно сложно време, когато се извършва разделяне във вашия свят.

Богородица

5. Смениха се космическите цикли, на Земята дойдоха нови енергии. Енергиите на Любовта и Единството. Тези енергии идват от влиянието на планетата Венера. Няма нито едно живо същество, което да не изпитва върху себе си влиянието на тези енергии.

Богородица

6. Но тези енергии не влияят благотворно на всички. Във вашия свят има същества, които дотолкова са разрушили своята връзка с Божествения Източник, че тяхната същност вече не може да възприеме тези енергии. Те са мъртви.

Богородица

7. Докато слънцето свети за всички растения и оказва благотворно влияние върху тях, като способства тяхното развитие и жизненост, то огрява и мъртвите растения, които са изсъхнали. Но под въздействието на слънцето тези растения изсъхват още повече и стават годни за печката.

Богородица

8. Затова в скоро време всичко отживяло ще бъде събрано и изгорено в космическата пещ. Добрият градинар наблюдава градината си и навреме изгаря изсъхналите дървета, като не позволява инфекцията от тях да се разпространи върху здравите растения.

Богородица

9. Това, което ви казвам сега, е много тъжно. Но това е истината, с която се сблъсквате във вашия живот.

Богородица

10. Загубите са неизбежни и всеки сам за себе си избира своя път. Всяка минута от пребиваването си на Земята вие правите избор. Или избирате Бога, Живота, или избирате смъртта.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Вие Обичате, значи сте живи

Отче наш

1. Колко много пъти сте чували, че идва времето, когато ще се отделя зърното от плевелите. Колко много пъти сте чували, че бурените трябва да бъдат отделени и изгорени.

Богородица

2. Никой, дори тези, които са далеч от Бога, не може да каже, че не е чувал тази фраза поне веднъж в живота си. На какво се учудвате? Времето дойде.

Богородица

3. Хората, които не могат да усвоят новите вибрации и не могат да осъществят прехода на новото ниво на съзнание, ще попаднат в ръцете на градинаря, който ще се погрижи за по-нататъшната им съдба. А градинарят в нашата вселена е сам Господ Бог.

Богородица

4. Ето защо няма за какво да се тревожите. Всичко се случва по Волята на Бога, всички срокове и цялата работа, свързана с тях, ще бъде извършена навреме и в точно съответствие с Божествения план.

Богородица

5. Какво да правите през това време? Учете се от природата. Идете в гората и вижте какво става там. Там има изсъхнали дървета и прогнили дънери. Но има и млади филизи. И животът продължава. Пчелите жужат, птиците пеят, цветята цъфтят. Цари пълна хармония.

Богородица

6. Всеки от вас представлява уникално цвете в тази гора. Затова вие трябва просто да цъфтите и да изпитвате Любов към всичко, което ви обкръжава.

Богородица

7. Вземайте пример от природата около вас. Всяко цвете просто цъфти. То не се бори нито с изсъхналите дървета, нито с прогнилите дънери. Всичко е подчинено на Божествения закон и всичко се случва в съответствие с Божествения закон.

Богородица

8. Повярвайте ми, има във вселената служители, призвани да вършат работата по нейното изчистване от боклука и от всичко мъртво или нежелаещо да бъде в съответствие с установения Закон.

Богородица

9. Вие сте чували за времето на жътвата. Мислили сте, че то е близо. Но неизвестно защо никой от вас не се разтревожи, когато времето на жътвата настъпи. А жътвата върви с пълен ход. И всичко става толкова естествено, че хората дори не забелязват тази жътва. Всичко се случва в нужното време и в пълно съответствие с Висшия Закон.

Богородица

10. Днес ви дадох много полезна информация. И въпреки, че подадох тази информация в много мека форма, за мнозина ще бъде тъжно да чуят за протичащите на Земята събития.Все пак аз ви призовавам все по-често да изпитвате Любов към всичко живо. Защото само Любовта е способна да твори чудеса във вашия живот и в живота на всички хора около вас. Вие обичате, значи сте живи! Това е главното.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Розарият е съставен от Т.Н.Микушина въз основа на диктовките “Отворете сърцата си за Божествената Любов и ще промените този свят”, Присъствие на Безусловната Любов, 7 март 2005г и “Култивирайте чувството на Любов в своето сърце”, Джуал Кхул, 18 април 2005.г

[2]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. Ако православните молитви “Отче наш” и “Богородица” пречат на съзнанието ви да се съсредоточите върху Бога, използвайте онзи вариант на тези молитви, които са приемливи за вашето съзнание.