Розарий на Кутхуми

Трябва да се стремите да контролирате своите мисли и чувства

Кратък Розарий по диктовката на възлюбения Кутхуми от 24 март 2005 г

 

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Сура Ал-Фатиха ("Откриване") 1-7[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. Сура Ал-Бакара ("Кравата") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. Сура Ал Имран ("Родът на Имран") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. Сура Ал-Хашр ("Изселването") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

1. Вашето съзнание е подобно на съд с определен обем. И съзнанието на всеки човек е ограничено за времето, докато се намира във въплъщение. Благодарение на дарената ви свободна воля вие сами решавате с какво да запълните вашето съзнание. Случва се така, че ученикът е готов за усвояването на определен обем знания, но неговото съзнание няма необходимата устременост и насоченост. В този случай той предпочита да пълни своето съзнание с всичко, което среща във външния свят. С всичко, което чете във вестниците, което гледа по телевизията, слуша по радиото. До определен етап такава всеядност е допустима. Но само до определен етап.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Ако човек сам не предприеме усилия за ограничаване на потока от информация, постъпваща в неговото външно съзнание от физическия свят, той ще го запълни с маса ненужни неща и когато настъпи космическият момент за получаване на реално знание по силата на това, че Небесата решават да дадат това знание на невъзнесеното човечество, съзнанието на такъв индивид просто не може да побере нищо ново. Нещо повече, той не е способен да се ориентира в целия този хаос на съдържащата се във външното му съзнание информация. За него сведенията получени от светския печат имат същото значение, както получената от диктовките на Владиците информация.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Част от този информационен боклук се премества в подсъзнанието и се утаява там. И понякога, когато чудовището на някой вкаран вътре психологически проблем се обедини с подобни вибрации, съдържащи се в така наречените средства за масова комуникация, то резултатът, проявяващ се във външното поведение на човека е толкова непредсказуем и не вместващ се в никакви рамки, че нито един психолог не може да ви помогне при решаването на внезапно възникналия пред вас психологически проблем.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Вие сами си създавате всички проблеми. Това става именно в момента, когато без да се замисляте за последствията, вие пълните съзнанието си с всичката информация, която се появи в живота ви. На вас вече многократно ви е казвано, че 90% от информацията в света около вас, е невярна, ненужна за вашето развитие като духовни същества. Затова като начало ви предлагам да ограничите вашата всеядност. Не си струва прекалено да се доверявате на никаква информация, която достига до вас от външния свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. За начало трябва да се стремите към контрол над своите мисли и чувства. Отделете си 10 – 15 минути на ден, когато нищо не ви разсейва. Можете да направите това преди сън. Опитайте да наблюдавате това, за което мислите. Разглеждайте своите мисли. Изучавайте ги. Представете си, че вашите мисли са рибки в аквариум. Ето към вас доплува една мисъл. Изучете я. С какво е свързана мисълта? Ако тази мисъл ви привързва към този свят, заставя ви да се съсредоточите върху заобикалящия ви свят – пуснете я да си иде. Тя не е нужна за вашето духовно израстване. След това разгледайте следващата мисъл и следващата.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Вашето съзнание е запълнено с толкова много мисли, представляващи не какво да е, а енергия, която привличате отвън и която е съзвучна с енергията, съдържаща се във вашите емоционални и ментални тела. Когато по този начин анализирате всичко, за което мислите, анализирайте и всички ваши мисли за деня. И ще разберете, че вашето съзнание е така запълнено с преработването на ненужна информация, че просто не му достига мощност, за да започне да обработва действително полезната за вашето развитие информация. Ето защо най-важен е моментът на вземане на решението, че вие повече няма да пълните съзнанието си с ненужна информация от заобикалящия ви физически свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. След това е възможно да решите да използвате някаква медитативна практика, която ще ви помогне да се освободите от мислите, привързващи ви към този свят. Целта на всяка медитативна практика, ако тя е истинска, е да постигнете състоянието на безмислие. И когато успеете да запазите това състояние достатъчно дълго време, вие ще можете да получите достъп до истинската информация, която е действително необходима за вашето духовно издигане. Настъпи времето, когато менталното поле на планетата трябва да бъде изчистено. Само тогава, когато изпразните тенджерата, ще можете да я напълните с това, което ви е нужно в този момент.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Предлагам ви сериозно да преразгледате своето отношение към необмисленото подлагане на съзнанието ви под въздействието на всевъзможни информационни потоци от вашия свят. Вашият свят съдържа 90% изобщо ненужна за вас информация. Освободете се от нея и ще получите достъп до тази информация, която ви е необходима. Същото се отнася и до вашите чувства.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Анализирайте чувствата си през деня. Наблюдавайте своите чувства през деня. Колко често изпитвате любов, радост, безпричинно добро настроение? Колко пъти сте се спирали насред улицата, за да се полюбувате на дърветата или на облаците? Колко често изобщо излизате сред природата? Вашите емоции, също както и вашите мисли са подложени на влиянието на общото информационно поле на Земята. Това поле препятства проникването във вашия плътен свят на образи и представи от по-високите октави. Човечеството се намира под капака на собствените си несъвършени мисли и чувства, под който то се е вкарало само. И сега трябва да започнете да разчиствате развалините от вашите несъвършени мисли и чувства.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Вашите средства за масова информация се настройват спрямо средното ниво на човешкото съзнание. Затова те ви пречат да преминете на по-високо ниво на съзнание. Откажете се от употребата на информационни сурогати и подтикваните от конкурентната борба средства за масова информация ще започнат да се настройват на вашето ниво на съзнание. Този свят е само отражение на вашето съзнание. Изменяйки своето съзнание, вие ще станете способни да привлечете към себе си по-съвършени прояви от финия свят. И ще започнат да се появяват онези съвършени образци, които отдавна са приготвени за вас от най-напредничавите умове на човечеството и чакат кога най-после ще приемете това съвършенство в своя свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.